Rynek

Rynek materiałów budowlanych - listopad 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Materiały ścienne murowe

W trzech analizowanych grupach produktowych wyniki produkcji po 11 miesiącach na plusie. Beton lekki osiągnął najniższy wzrost (4,7% r/r), ale z produkcją 4,2 mln. m3 to ponad dwukrotnie więcej niż w suma dwóch pozostałych (ceramiki budowlanej i silikatów). Nie można z tego wyciągać pochopnych wniosków – ten udział spadnie, gdy GUS opublikuje wyniki całoroczne. Wyniki miesięczne zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników, a takich w betonach lekki jest zdecydowana większość.
Produkcja ceramiki budowlanej po 11 miesiącach br. jest wyższa 8,2% r/r, a silikatów o 11,9%.

Poziom produkcji zarówno betonu komórkowego jak i ceramiki budowlanej ciągle poniżej średniej liczonej dla 10 ostatnich lat.

 

Mineralne spoiwa budowlane

Dobre wyniki produkcji w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w samym listopadzie, w którym dynamika wzrostu była znacznie wyższa niż narastająco w całym roku. Produkcja wapna po 11 miesiącach jest zaledwie o 1% wyższa r/r.,  cementu o 3,2%, a spoiw gipsowych o 9%.  Produkcja zarówno cementu jak i wapna w drugim półroczu wyhamowała, mimo lepszych wyników niż w roku 2015 to nie rosły one na tyle żeby dogonić średnią z ostatnich 10 lat.  Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w spoiwach gipsowych, w drugim półroczu wyniki pokonały barierę średniej 10-letniej.  

 

Beton towarowy

Produkcja betonu towarowego wyższa w listopadzie o 12,4% r/r., a narastająco od początku roku o 6,1% r/r.  Poziom produkcji przez cały rok powyżej średniej.

 

Spis treści

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Uwagi

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

listopad styczeń - listopad
Produkcja ściennych materiałów murowych w listopadzie 2016r. Produkcja ściennych materiałów murowych w I - XI. 2016r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2015    320   246 79,5 2015 4 012 2 619 920,1
2016    362   257  96,9 2016 4 202 2 833 1 030
2016/2015 13,1% 4,5% 21,9% 2016/2015 4,7% 8,2% 11,9%

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

Produkcja betonu komórkowego
 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202  
2015 216 546 939 1 334 1 724 2 108 2 514 2 874 3 296 3 692 4 012 4 296
średnia z 10 lat 278 630 1 039 1 434 1 840 2 262 2 719 3 131 3 564 3 979 4 314 4 611
2016/2015 6,0% 10,8% 7,1% 6,2% 3,5% 5,0% 4,0% 5,5% 4,8% 4,0% 4,7%  
2016/średnia -17,8% -3,9% -3,2% -1,2% -3,0% -2,2% -3,8% -3,2% -3,1% -3,5% -2,6%  

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja ceramiki budowlanej
 

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 224    447    690    930    1 191    1 468    1 750    2 030    2 304    2 575   2 833  
2015 150    340    570    810    1 080    1 334    1 598    1 859    2 119    2 374    2 619    2 867   
średnia z 10 lat 240    472   747   1 018   1 306   1 586   1 873   2 150    2 422   2 687    2 935   3 179   
2016/2015 49,3% 31,5% 21,1% 14,8% 10,3% 10,0% 9,5% 9,2% 8,7% 8,5% 8,2%  
2016/średnia -6,6% -5,4% -7,6% -8,6% -8,8% -7,5% -6,6% -5,6% -4,9% -4,2% -3,5%  

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 61    138    214    316    414    520    625    729    835    934    1 030  
2015 59    123    214    303    395    482    577    662    751    841    920    991   
średnia z 10 lat 50    109    184   261    341    422    505   583   662    742    812    869   
2016/2015 3,4% 12,0% 0,1% 4,2% 4,8% 7,8% 8,3% 10,2% 11,2% 11,1% 11,9%  
2016/średnia 21,6% 26,8% 16,6% 21,2% 21,5% 23,3% 23,7% 24,9% 26,1% 25,8% 26,8%  

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

listopad styczeń - listopad
Produkcja spoiw budowlanych w listopadzie 2016r. Produkcja spoiw budowlanych w I - XI. 2016r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2015    1 158    144    78,6 2015 14 042 1 661 1 078,6
2016     1 228    153    97,6  2016 14 493 1 677 1 176,0
2016/2015 6,0% 6,3% 24,2% 2016/2015 3,2% 1,0% 9,0%

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 421    1 239    2 519    4 031    5 573    7 179    8 749    10 244    11 827    13 265    14 493  
2015 496   1 188   2 537   3 891    5 455   6 936    8 509   9 902   11 405    12 884   14 042   15 016  
średnia z 10 lat 552   1 178   2 286   3 730    5 387    7 030    8 760    10 395    12 046    13 672   14 945   15 827  
2016/2015 -15,1% 4,3% -0,7% 3,6% 2,2% 3,5% 2,8% 3,5% 3,7% 3,0% 3,2%  
2016/średnia -23,7% 5,2% 10,2% 8,1% 3,5% 2,1% -0,1% -1,5% -1,8% -3,0% -3,0%  

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja wapna

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 134    277    438    607    769    919    1 060    1 209    1 363    1 524    1 677  
2015 115    239    399    556    723    884    1 047    1 203    1 358   1 516    1 661   1 803  
średnia z 10 lat 124    250    402    563    731    892    1 060   1 222    1 383    1 552 1 701   1 835
2016/2015 16,5% 15,9% 9,8% 9,2% 6,4% 4,0% 1,2% 0,5% 0,4% 0,5% 1,0%  
2016/średnia 8,2% 10,9% 8,9% 7,9% 5,3% 3,0% 0,0% -1,1% -1,4% -1,8% -1,4%  

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja spoiw gipsowych

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 68   176   292   403   510    618    747    862   971   1 078    1 176  
2015 83   172   283   380    484    577   688    797    900    1 000   1 079   1 155  
średnia z 10 lat 89   189    304   413    518    626    740    851    963    1 074    1 164    1 251   
2016/2015 -18,8% 2,2% 3,0% 5,8% 5,3% 7,1% 8,5% 8,2% 7,8% 7,8% 9,0%  
2016/średnia -24,1% -7,0% -3,9% -2,4% -1,7% -1,4% 0,9% 1,2% 0,8% 0,3% 1,0%  

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

listopad styczeń - listopad
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w listopadzie 2016r. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w I - XI. 2016r.
  masa betonowa    masa betonowa   
2015    2 816 2015 30 589
2016    3 164  2016 32 448
2016/2015 12,4% 2016/2015 6,1%

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1 481   3 760   6 516   9 724   12 593   16 030   19 252   22 664   26 185   29 284   32 448  
2015 1 751    3 807    6 515    9 434    12 304   15 178   18 498   21 250   24 476   27 773   30 589    33 217   
średnia z 10 lat 1 244   2 635    4 783    7 348    10 003   12 753   15 710   18 697   21 751   24 975   27 620   29 530   
2016/2015 -15,4% -1,2% 0,0% 3,1% 2,3% 5,6% 4,1% 6,7% 7,0% 5,4% 6,1%  
2016/średnia 19,0% 42,7% 36,2% 32,3% 25,9% 25,7% 22,5% 21,2% 20,4% 17,3% 17,5%  

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?