Rynek

Rynek materiałów budowlanych - lipiec 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Lipiec nie przyniósł zmian na rynku materiałów budowlanych. GUS opublikował oficjalne wyniki o produkcji materiałów budowlanych w 2017r. Sprawdź ile wyprodukowały małe firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników.

 

Produkcja materiałów budowlanych w lipcu 2018r.

We wszystkich analizowanych grupach produktowych wyniki produkcji w lipcu 2018r. były lepsze od ubiegłorocznych.

Wśród ściennych materiałów murowych najlepszy wynik zanotowały silikaty – wzrost o 16,4% r/r. przy produkcji 135 tys. m3, w następnej kolejności beton komórkowy, którego produkcja wzrosła o 13,0% r/r., ale jej wolumen był niemal 4 krotnie wyższy od silikatów i wyniósł 513 tys. m3. Ceramiki budowlanej wyprodukowano w lipcu 285 tys. m3, o 1 tys. m3 więcej niż w lipcu 2017r.

Nadal rośnie produkcja cementu. W lipcu wyprodukowano prawie 2 mln ton cementu, wzrost o 7,3% r/r. – to poziom nienotowany dotychczas w analizowanym okresie dla tego miesiąca.

Wzrosła również produkcja wapna o 2,5% r/r., co pozwoliło nieznacznie przekroczyć ubiegłoroczny poziom produkcji w skali siedmiu miesięcy br.  (+0,3% r/r.).

Produkcja betonu towarowego w lipcu to prawie 4 mln ton, o 11,1% więcej niż w lipcu 2017r.

 

 

Produkcja materiałów budowlanych w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o produkcji materiałów budowlanych w 2017r. uwzględniające wyniki produkcji przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, ale mniej niż 50  pracowników, które nie są w ciągu roku uwzględniane w wynikach miesięcznych.

W 2017r. wyprodukowana w Polsce ponad 10 mln m3 ściennych materiałów murowych, w tym elementów murowych z betonu lekkiego (głównie betonu komórkowego), ceramiki budowlanej i silikatów. Jest to wynik lepszy od poprzedniego roku o ponad 700 tys. m3

Porównując wyniki raportowane w poszczególnych miesiącach można oszacować, że produkcja małych przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 50 pracowników w 2017r. wyniosła ok. 900 tys. m3.

Najwyższą dynamikę produkcji osiągnęli producenci betonu komórkowego – wzrost do roku poprzedniego 10,4%, niewiele niższą producenci silikatów – 10,1% r/r. oraz producenci ceramiki budowlanej – wzrost o 2,2% r/r.

Wśród pozostałych analizowanych grup produktowych w 2017r. najbardziej w stosunku do roku poprzedniego wzrosła produkcja betonu towarowego, o 13,4% r/r., produkcja cementu była wyższa o 9,3% r/r.,  a produkcja wapna o 1,9% r/r.

W tej grupie materiałów budowlanych tylko beton towarowy wytwarzany jest przez mniejsze firmy  zatrudniające poniżej 50 pracowników, a ich łączną produkcję można oszacować na ok. 15 mln ton w roku 2017.

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych (betonu komórkowego, ceramiki budowlanej i silikatów) w latach 2003 -2017 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego, ceramiki budowlanej i silikatów w latach 2003 -2017

 

 

Dynamika produkcji betonu komórkowego, ceramiki budowlanej i silikatów w latach 2004 - 2017
 

Dynamika produkcji ściennych materiałów murowych w latach 2004 - 2017

 

 

Dynamika produkcji cementu, wapna i betonu towarowego w latach 2004 - 2017
 

Dynamika produkcji cementu, wapna i betonu towarowego w latach 2004 - 2017

 


Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

lipiec styczeń - lipiec
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w lipcu 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - lipiec 2018
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 454 284 116 2017 2 801 1 822 700
2018 513 285 135 2018 3 123 1 882 805
2018/2017 13,0% 0,4% 16,4% 2018/2017 11,5% 3,3% 15,0%

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego

 

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja silikatów

 

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

lipiec styczeń - lipiec
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w lipcu 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - lipiec 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 818 161 2017 9 371 1 063
2018 1 950 165 2018 10 407 1 066
2018/2017 7,3% 2,5% 2018/2017 11,1% 0,3%

 

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

 

Produkcja wapna

 

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 

lipiec styczeń - lipiec
Produkcja masy betonowej w lipcu 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - lipiec 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 3 536 2017 20 823
2018 3 930 2018 22 545
2018/2017 11,1% 2018/2017 8,3%

 

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

 


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?