Rynek

Rynek materiałów budowlanych - lipiec 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Materiały ścienne murowe
 

Według najnowszych danych GUS,  w tym roku wyprodukowano już 2,8 mln. m3 betonu komórkowego, o 7,1% więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost produkcji o 186 tys. m3. Lipiec był 19 miesiącem z rzędu, w którym produkcja betonu komórkowego rosła w stosunku do wyników roku poprzedniego. W tym czasie potencjał rynku liczony dla 12 miesięcy wzrósł od poziomu najniższego przed odbiciem o 400 tys. m3.

Wynik produkcji po 7 miesiącach 2017r. dla ceramiki budowlanej wynosi ponad 1,8 mln. m3, oznacza to wzrost o 4,1% r/r, a w liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost do roku poprzedniego o 72 tys. m3.  Tak jak w przypadku betonu komórkowego, również produkcja ceramiki budowlanej rośnie r/r od 19 miesięcy, w tym czasie potencjał rynku ceramiki wzrósł o 500 tys. m3.

Produkcja silikatów narastająco od początku roku wynosi 700 tys. m3, o 12% więcej niż w tym samym okresie w 2016r., co oznacza wzrost r/r. o 75 tys. m3.  W przypadku silikatów lipiec był już 43 miesiącem z rzędu, w którym produkcja rosła r/r. Od najniższego poziomu roczny potencjał rynku silikatów liczony na podstawie wyników miesięcznych wzrósł
o 470 tys. m3.

 

Mineralne spoiwa budowlane

 

Produkcja spoiw mineralnych w lipcu br. zdecydowanie lepsza niż w poprzednim roku. Produkcja wapna wzrosła o 15% r/r., co pozwoliło po raz pierwszy w 2017r. wyrównać wynik ubiegłoroczny liczony narastająco od początku roku a nawet lekko go przekroczyć (0,3% r/r).

Produkcja cementu w lipcu była o 15,8% wyższa r/r. a narastająco po 7 miesiącach wyprodukowano niemal 9,4 mln. ton cementu – o 7,1% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jest to najlepszy wynik od 6 lat.

Najwyższy wzrost wśród spoiw odnotowano w lipcu w produkcji spoiw gipsowych – 25,5% r/r. W sumie od początku roku wyprodukowano 812 tys. ton spoiw gipsowych, co daje wzrost w stosunku do wyniku ubiegłorocznego o 39,4%.

 

Masa betonowa prefabrykowana

 

Produkcja betonu towarowego jest skorelowana z produkcją cementu. Osiągnięty w tym roku wynik produkcji masy betonowej – 20,5 mln. ton – jest najlepszy od 6 lat (analogicznie jak wynik produkcji cementu). Produkcja betonu towarowego rośnie od 2013r. – od 43 miesięcy, przekraczając niemal w każdym z tych miesięcy (za wyjątkiem kilku miesięcy zimowych) wynik roku poprzedniego. Potencjał rynku masy betonowej liczony dla 12 miesięcy, aktualnie jest wyższy w stosunku do poziomu najniższego o 7 mln. ton, co oznacza wzrost o 25%.

 

 

Spis treści   

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

lipiec styczeń - lipiec
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w lipcu 2017 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - lipiec 2017
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 402 282 104 2016 2 615 1 750 625
2017 454 284 116 2017 2 801 1 822 700
2017/2016 12,9% 0,7% 11,5% 2017/2016 7,1% 4,1% 12,0%

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

Struktura rynku ściennych materiałów murowych - styczeń - lipiec 2017  [tys. m3]

Struktura rynku ściennych materiałów murowych - styczeń - lipiec 2017  [tys. m3]

 

Produkcja betonu komórkowego
 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109 1 495 1 915 2 347 2 801          
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2% 5,5% 7,3% 6,1% 7,1%          
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0% 0,9% 1,6% 1,9% 1,9%          

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - lipiec 2017r.

Potencjał rynku betonu komórkowego - lipiec 2017r.

 

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763 997 1 269 1 538 1 822          
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 299   2 571   2 829   3 119  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 445   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6% 7,2% 6,5% 4,8% 4,1%          
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3% -2,8% -3,7% -3,9% -3,6%          

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - lipiec 2017r.

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - lipiec 2017r.

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262 360 472 584 700          
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4% 13,9% 14,0% 12,3% 12,0%          
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1% 30,0% 30,7% 30,8% 31,1%          

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku silikatów - lipiec 2017r.

Potencjał rynku silikatów - lipiec 2017r.

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

lipiec styczeń - lipiec
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w lipcu 2017 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - lipiec 2017
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2016 1 570  140 98 2016 8 749 1 060 583
2017 1 818   161 123 2017 9 371 1 063 812
2017/2016 15,8% 15,0% 25,5% 2017/2016 7,1% 0,3% 39,4%

 

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068  2 587 4 092 5 732 7 553 9 371          
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8% 2,7% 1,5% 2,9% 5,2% 7,1%          
2017/średnia -32,0% -14,4% 6,4% 5,0% 3,2% 4,9% 5,0%          

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku cementu - lipiec 2017r.

Potencjał rynku cementu - lipiec 2017r.

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254  406 566 732 901 1 063          
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3% -7,3% -6,8% -4,8% -2,0% 0,3%          
2017/średnia 7,2% -0,1% -0,8% -1,0% -0,9% 0,3% -0,1%          

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku wapna - lipiec 2017r.

Potencjał rynku wapna - lipiec 2017r.

 


Produkcja spoiw gipsowych

 

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 90   185   328 446 568 689 812          
2016 56   136  228   316   400  485   583   671 761   842   914   975  
średnia z 10 lat 86   186   301  409  513   619   732   840   949   1 059   1 148  1 232  
2017/2016 60,0% 36,2% 44,0% 41,4% 42,0% 42,2% 39,4%          
2017/średnia 3,6% -0,8% 9,0% 9,0% 10,7% 11,4% 11,0%          

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - lipiec 2017r.