Rynek

Rynek materiałów budowlanych - kwiecień 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki produkcji w kwietniu 2018r. dla większości analizowanych grup produktowych były lepsze od osiągniętych w kwietniu ubiegłego roku z jednym wyjątkiem, który dotyczy produkcji wapna.

 

Produkcja materiałów ściennych murowych

W najwyższym stopniu w kwietniu br. wzrosła produkcja ceramiki budowlanej o 17,9% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Osiągnięty wolumen produkcji 276 tys. m3 był równy osiągniętemu w marcu br. Po czterech miesiącach łączna produkcja przekroczyła poziom 1 mln m3 i jest wyższa od roku poprzedniego o 3,9%.

W kwietniu wyprodukowano 433 tys. m3 betonu komórkowego – oznacza to wzrost o 12,2% r/r., a jednocześnie jest o 4,6% niższa od produkcji, jaką zaraportowano w marcu br. Narastająco w 2018r. wolumen produkcji betonu komórkowego wynosi już 1 662 tys. m3, jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 11,2%.

W kwietniu wzrost produkcji silikatów był najsłabszy wśród trzech głównych produktów ściennych i wynosił 6,4% r/r. przy produkcji 104 tys. m3. Wolumen produkcji kwietniowej był o 4,6% niższy od produkcji w marcu br. W ciągu czterech miesięcy wyprodukowano 415 tys. m3 silikatów o 15,3% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Wszystkie wyniki obejmują produkcję zgłoszoną przez firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników.

 

Produkcja cementu i wapna

Po spadku produkcji cementu w marcu, kwiecień był znacznie lepszy. Produkcja wzrosła o ponad 34% w kwietniu w stosunku do marca br., była też wyższa od zanotowanej w kwietniu 2017r. o 12,2% r/r. Po czterech miesiącach produkcja cementu narastająco wynosi ponad 4,5 mln ton i jest o 12,1% wyższa od ubiegłorocznej.  Lepszy wynik w analogicznym okresie zanotowano w 2008r.

Wbrew ogólnorynkowym tendencjom produkcja wapna spada, jedynie w styczniu była wyższa niż w roku poprzednim. W marcu była gorsza od ubiegłorocznej aż o 20,4%, a w kwietniu mimo blisko 30% wzrostowi miesiąc do miesiąca nie udało się wyrównać poziomu z kwietnia 2017r. W ciągu czterech miesięcy wyprodukowano 534 tys. ton wapna i był to wynik gorszy od ubiegłorocznego o 5,7% r/r.

 

Produkcja betonu towarowego

W kwietniu wyprodukowano prawie 3,7 mln ton betonu towarowego, o 23,2% więcej niż w roku poprzednim. Wolumen produkcji w kwietniu był wyższy od marcowego o 22,4% i był to najlepszy wynik dla tego miesiąca w analizowanym okresie. Narastająco w roku 2018 wyprodukowano już blisko 11 mln ton masy betonowej prefabrykowanej – wzrost o 9,6% r/r.

 

 


Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w kwietniu 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - kwiecień 2018
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 386 234 98 2017 1 495 997 360
2018 433 276 104 2018 1 662 1 036 415
2018/2017 12,2% 17,9% 6,4% 2018/2017 11,2% 3,9% 15,3%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego
 

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej
 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja silikatów
 

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w kwietniu 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - kwiecień 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 505 159 2017 4 092 566
2018 1 689 156 2018 4 588 534
2018/2017 12,2% -1,9% 2018/2017 12,1% -5,7%

 

 

 

Produkcja cementu

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja wapna
 

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja masy betonowej w kwietniu 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - kwiecień 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 2 981 2017 10 029
2018 3 672 2018 10 991
2018/2017 23,2% 2018/2017 9,6%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

 


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?