Rynek

Rynek materiałów budowlanych - kwiecień 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Spadek produkcji w kwietniu może wynikać z mniejszej liczby dni roboczych z uwagi na święta Wielkanocne i dotyczy zwłaszcza tych zakładów, które nie pracują w ruchu ciągłym.

 

Materiały ścienne murowe

Największy spadek produkcji w kwietniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego zanotowała branża betonów lekkich (beton komórkowy) – 6,1% r/r. Po czterech miesiącach tego roku osiągnięto poziom produkcji 1,5 mln. m3 i jest to wynik lepszy o 5,5% do roku poprzedniego.
Produkcja silikatów spadła w kwietniu o 3,3% r/r, a narastająco wynosi 360 tys. m3 – wzrost o 13,9% r/r.  Producenci ceramiki budowlanej również odnotowali spadek produkcji w kwietniu o 2,1% r/r, ale narastająco (tak jak pozostali producenci ściennych materiałów budowlanych) wynik produkcji jest lepszy od roku ubiegłego o 7,2% r/r.

Produkcja w kwietniu była też wyraźnie niższa niż w marcu 2017r. w każdej grupie ściennych materiałów murowych.

Prognozy dla rynku ściennych materiałów murowych nadal pozytywne. Wykresy potencjału rynku oparte na 12 miesięcznej produkcji pokazują wzrosty, chociaż poziom tych wzrostów różni się w zależności od grupy produktowej.

 

Mineralne spoiwa budowlane

Produkcja cementu w kwietniu utrzymała się na niemal tym samym poziomie jak w tym samym miesiącu 2016r. (niewielki spadek 0,5% r/r), był to poziom porównywalny z marcem br. Narastająco po czterech miesiącach produkcja cementu wynosi 4,1 mln. ton i jest wyższa o 1,5% r/r.

Spada produkcja wapna, w kwietniu była niższa o 5,9% r/r, a narastająco po czterech miesiącach spadek wynosi 6,8% w stosunku do wyników roku ubiegłego. Był to kolejny miesiąc spadkowy a osiągnięta produkcja narastająco w br. – 566 tys. ton jest niższa od średniej 10-letniej.  Niekorzystny trend potwierdza krzywa potencjału rynku.

Podawane przez GUS wyniki produkcji spoiw gipsowych były już kilkakrotnie korygowane bez informacji na temat przyczyn tych korekt. Na tle pozostałych grup produktowych zaskakują wyjątkowo dobre wyniki kwietnia – wzrost aż o 29,7% w stosunku do kwietnia 2016r. jak też wynik osiągnięty w br. po czterech miesiącach – wzrost 35,6% r/r.

 

Masa betonowa prefabrykowana

W kwietniu wyprodukowano prawie 3 mln. ton betonu towarowego – wynik gorszy o 7,1% do kwietnia 2016r. oraz o 16% gorszy od marca 2017r. Narastająca branża wciąż na plusie – 3,1% r/r, z wynikiem 10 mln. ton, który to wynik jest aż o 25,7% lepszy od średniej z 10 ostatnich lat.

 

Spis treści

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja ściennych materiałów w kwietniu 2017 Produkcja ściennych materiałów styczeń-kwiecień 2017
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 411 239 101 2016 1 417 930 316
2017 386 234 97,7 2017 1 495 997 360
2017/2016 -6,1% -2,1% -3,3% 2017/2016 5,5% 7,2% 13,9%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

Produkcja betonu komórkowego
 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109 1 495                
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2% 5,5%                
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0% 0,9%                

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - kwiecień 2017r.

Potencjał rynku betonu komórkowego - kwiecień 2017r.

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763 997                
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 299   2 571   2 829   3 119  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 445   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6% 7,2%                
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3% -2,8%                

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - kwiecień 2017r.

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - kwiecień 2017r.

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262 360                
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4% 13,9%                
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1% 30,0%                

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku silikatów - kwiecień 2017r.

Potencjał rynku silikatów - kwiecień 2017r.

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja spoiw budowlanych w kwietniu 2017 Produkcja spoiw budowlanych styczeń-kwiecień 2017
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2016 1 512  169 91 2016 4 031 607 329
2017 1 505   159 118 2017 4 092 566 446
2017/2016 -0,5% -5,9% 29,7% 2017/2016 1,5% -6,8% 35,6%

 

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068  2 587 4 092                
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8% 2,7% 1,5%                
2017/średnia -32,0% -14,4% 6,4% 5,0%                

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku cementu - kwiecień 2017r.

Potencjał rynku cementu - kwiecień 2017r.

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254  406 566                
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3% -7,3% -6,8%                
2017/średnia 7,2% -0,1% -0,8% -1,0%                

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku wapna - kwiecień 2017r.

Potencjał rynku wapna - kwiecień 2017r.

 


Produkcja spoiw gipsowych

 

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 90   185   328 446                
2016 59   142   238   329   415  503   604   696 788   873   946   1 008  
średnia z 10 lat 87   187   302   410  515   621   734   842   951   1 062   1 151  1 235  
2017/2016 52,1% 30,4% 37,9% 35,6%                
2017/średnia 3,3% -1,1% 8,6% 8,7%                

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - kwiecień 2017r.

Potencjał rynku spoiw gipsowych - kwiecień 2017r.

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja prefabrykowanej masy betonowej w kwietniu 2017 Produkcja prefabrykowanej masy betonowej styczeń-kwiecień 2017
  masa betonowa    masa betonowa   
2016 3 210 2016 9 726
2017 2 981 2017 10 029
2017/2016 -7,1% 2017/2016 3,1%

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1 590   3 562   7 049 10 029                
2016 1 481   3 758  6 516  9 726   12 596   16 031   18 957   22 058   25 245   28 045   30 910  33 365  
średnia z 10 lat 1 350   2 910   5 237   7 980   10 738   13 642   16 697  19 803   22 956   26 225   28 961   30 956  
2017/2016 7,4% -5,2% 8,2% 3,1%                
2017/średnia 17,8% 22,4% 34,6% 25,7%                

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku betonu towarowego - kwiecień 2017r.

Potencjał rynku betonu towarowego - kwiecień 2017r.

 


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?