Rynek materiałów budowlanych - grudzień 2018

Opublikowano: sty 2019
Przeczytaj cały raport

Rok 2018 przyniósł wzrost wolumenu produkcji oraz cen materiałów budowlanych, a te jak podają deweloperzy są jedną z przyczyn wzrostu cen mieszkań na rynku. Czy będzie to miało wpływ na popyt na materiały budowlane w 2019 roku?

 

 

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne informacje o produkcji materiałów budowlanych w całym 2018r. zrealizowanej przez firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników.  Skorygowane dane uzupełnione o wyniki produkcji mniejszych przedsiębiorstw poznamy w połowie 2019r.

 

 

Posumowanie wyników produkcji materiałów budowlanych w 2018r.

 

W roku 2018 wyprodukowano 10 237 tys. m3 ściennych materiałów murowych o ponad 840 tys. m3 więcej niż w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 9,0% r/r.  To wyjątkowy wynik, najlepszy w ostatnim dziesięcioleciu, ale wciąż gorszy niż ten osiągnięty w 2007r.

 

Największy udział stanowi beton komórkowy, którego produkcja wyniosła 5 266 tys. m3 i była wyższa niż w roku ubiegłym o 9,5% zwiększając swój wolumen w ciągu roku o 457 tys. m3.

 

Następne miejsce pod względem udziału zajmuje ceramika budowlana z wynikiem 3 345 tys. m3 produkcji, o 4,0% więcej niż w 2017r. Produkcja ceramiki budowlanej zwiększyła się rok do roku o 130 tys. m3.

 

Silikatów w 2018r. wyprodukowano 1 387 tys. m3, o 156,7 tys. m3 więcej niż w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 12,7%  r/r.

 

Lekkiego betonu kruszywowego w 2018r. wyprodukowano 239 tys. m3 – najmniej wśród ściennych materiałów murowych, ale przyrost produkcji wyniósł rok do roku aż 70,7%.

 

Według informacji Grupy PSB ceny materiałów budowlanych na ściany były w grudniu 2018r. nawet o blisko 20% wyższe niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

Poniżej na wykresach pokazano porównanie rocznych wyników produkcji w poszczególnych grupach produktowych w latach 2005 – 2018 ze średnią wielkością produkcji liczoną dla tych lat (uwzględniono wyniki produkcji firm zatrudniajacych 50 i więcej pracowników raportowane miesiecznie do GUS).

 

Wyniki, właśnie minionego roku, były lepsze od średniej z lat 2005 – 2018 dla betonu komórkowego o 800 tys. m3, dla ceramiki budowlanej o 200 tys. m3, a dla silikatów o 470 tys. m3.

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

 

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

 

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

 

 

 

Wzrost produkcji cementu i betonu towarowego, produkcja wapna spada

 

Produkcja cementu w 2018r. osiągnęła dotychczas nienotowany poziom 18 944 tys. ton, pokonując poprzedni rekord z roku 2011 o 226 tys. ton. W każdym miesiącu minionego roku z wyjątkiem marca produkcja cementu przekraczała poziom z roku 2017.

W porównaniu do średniej z lat 2005-2018 produkcja ostatniego roku była wyższa o ponad 3 mln. ton.

Odnotowany wzrost produkcji rok do roku w 2018r. wyniósł 1714 tys. ton i był identyczny jak rok wcześniej.

 

Pomimo dobrej koniunktury na rynku budowlanym produkcja wapna tylko w styczniu i czerwcu wyraźnie przekroczyła poziom z analogicznych miesięcy roku poprzedniego, w dwóch była nieznacznie wyższa, a w pozostałych miesiącach kształtowała się poniżej poziomu ubiegłorocznego. W efekcie w całym 2018r. wyprodukowano 1 786 tys. ton wapna, spadek o 2,8% r/r. Był to pierwszy spadkowy rok po czterech latach wzrostów, chociaż poziom produkcji utrzymuje się na stabilnym poziomie, co widoczne jest na wykresie poniżej porównującym wyniki roczne do średniej. Odchylenia od średniej w ostatnich latach są stosunkowo niewielkie.

 

Jak podaje Grupa PSB wzrost cen grudzień do grudnia cementu i wapna na koniec 2018r. wynosił 4,4%.

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w 2018r. przekroczyła 40 mln. ton, był to piąty z rzędu rok, w którym produkcja rosła rok do roku, to wyjątek wśród materiałów budowlanych. Mimo to osiągnięty poziom produkcji nie dorównał jeszcze temu z roku 2011, był niższy o 136 tys. ton.

W stosunku do roku poprzedniego produkcja wzrosła w 2018r. o 2,7 mln. ton, czyli o 7,2% r/r. Dynamika wzrostu była o połowę niższa niż w roku 2017, kiedy wzrost wyniósł 14% r/r.

 

 

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

 

 

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 


poprzedni miesiąc  następny miesiąc