Rynek

Rynek materiałów budowlanych - grudzień 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Rok 2018 przyniósł wzrost wolumenu produkcji oraz cen materiałów budowlanych, a te jak podają deweloperzy są jedną z przyczyn wzrostu cen mieszkań na rynku. Czy będzie to miało wpływ na popyt na materiały budowlane w 2019 roku?

 

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne informacje o produkcji materiałów budowlanych w całym 2018r. zrealizowanej przez firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników.  Skorygowane dane uzupełnione o wyniki produkcji mniejszych przedsiębiorstw poznamy w połowie 2019r.

 

Posumowanie wyników produkcji materiałów budowlanych w 2018r.

 

W roku 2018 wyprodukowano 10 237 tys. m3 ściennych materiałów murowych o ponad 840 tys. m3 więcej niż w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 9,0% r/r.  To wyjątkowy wynik, najlepszy w ostatnim dziesięcioleciu, ale wciąż gorszy niż ten osiągnięty w 2007r.

Największy udział stanowi beton komórkowy, którego produkcja wyniosła 5 266 tys. m3 i była wyższa niż w roku ubiegłym o 9,5% zwiększając swój wolumen w ciągu roku o 457 tys. m3.

Następne miejsce pod względem udziału zajmuje ceramika budowlana z wynikiem 3 345 tys. m3 produkcji, o 4,0% więcej niż w 2017r. Produkcja ceramiki budowlanej zwiększyła się rok do roku o 130 tys. m3.

Silikatów w 2018r. wyprodukowano 1 387 tys. m3, o 156,7 tys. m3 więcej niż w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 12,7%  r/r.

Lekkiego betonu kruszywowego w 2018r. wyprodukowano 239 tys. m3 – najmniej wśród ściennych materiałów murowych, ale przyrost produkcji wyniósł rok do roku aż 70,7%.

Według informacji Grupy PSB ceny materiałów budowlanych na ściany były w grudniu 2018r. nawet o blisko 20% wyższe niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Poniżej na wykresach pokazano porównanie rocznych wyników produkcji w poszczególnych grupach produktowych w latach 2005 – 2018 ze średnią wielkością produkcji liczoną dla tych lat (uwzględniono wyniki produkcji firm zatrudniajacych 50 i więcej pracowników raportowane miesiecznie do GUS).

Wyniki, właśnie minionego roku, były lepsze od średniej z lat 2005 – 2018 dla betonu komórkowego o 800 tys. m3, dla ceramiki budowlanej o 200 tys. m3, a dla silikatów o 470 tys. m3.

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. m3]

 

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. m3]

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. m3]

 

 

Wzrost produkcji cementu i betonu towarowego, produkcja wapna spada

 

Produkcja cementu w 2018r. osiągnęła dotychczas nienotowany poziom 18 944 tys. ton, pokonując poprzedni rekord z roku 2011 o 226 tys. ton. W każdym miesiącu minionego roku z wyjątkiem marca produkcja cementu przekraczała poziom z roku 2017.

W porównaniu do średniej z lat 2005-2018 produkcja ostatniego roku była wyższa o ponad 3 mln. ton.

Odnotowany wzrost produkcji rok do roku w 2018r. wyniósł 1714 tys. ton i był identyczny jak rok wcześniej.

Pomimo dobrej koniunktury na rynku budowlanym produkcja wapna tylko w styczniu i czerwcu wyraźnie przekroczyła poziom z analogicznych miesięcy roku poprzedniego, w dwóch była nieznacznie wyższa, a w pozostałych miesiącach kształtowała się poniżej poziomu ubiegłorocznego. W efekcie w całym 2018r. wyprodukowano 1 786 tys. ton wapna, spadek o 2,8% r/r. Był to pierwszy spadkowy rok po czterech latach wzrostów, chociaż poziom produkcji utrzymuje się na stabilnym poziomie, co widoczne jest na wykresie poniżej porównującym wyniki roczne do średniej. Odchylenia od średniej w ostatnich latach są stosunkowo niewielkie.

Jak podaje Grupa PSB wzrost cen grudzień do grudnia cementu i wapna na koniec 2018r. wynosił 4,4%.

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w 2018r. przekroczyła 40 mln. ton, był to piąty z rzędu rok, w którym produkcja rosła rok do roku, to wyjątek wśród materiałów budowlanych. Mimo to osiągnięty poziom produkcji nie dorównał jeszcze temu z roku 2011, był niższy o 136 tys. ton.

W stosunku do roku poprzedniego produkcja wzrosła w 2018r. o 2,7 mln. ton, czyli o 7,2% r/r. Dynamika wzrostu była o połowę niższa niż w roku 2017, kiedy wzrost wyniósł 14% r/r.

 

 

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. ton]

 


 

Spis treści                                                                                                                                                                                                             

 1. Materiały ścienne murowe
 2. Mineralne spoiwa budowlane
 3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

 

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w grudniu 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - grudzień 2018
  beton
lekki
ceramika
budowlana
silikaty   beton
lekki
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 368 276 93 2017 4 949 3 215 1 230
2018 406 295 97 2018 5 505 3 345 1 387
2018/2017 10,3% 6,9% 4,1% 2018/2017 11,2% 4,0% 12,7%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

Produkcja betonu lekkiego

 

Wielkość produkcji betonu lekkiego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

 


Produkcja silikatów

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w grudniu 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - grudzień 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 205 137 2017 17 230 1 838
2018 1 247 122 2018 18 944 1 786
2018/2017 3,5% -10,9% 2018/2017 9,9% -2,8%

 

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja wapna

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja masy betonowej w grudniu 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - grudzień 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 2 754 2017 38 032
2018 2 536 2018 40 775
2018/2017 -7,9% 2018/2017 7,2%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

 


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.

 


 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?