Rynek

Rynek materiałów budowlanych - grudzień 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Producenci materiałów budowlanych zakończyli rok w dobrych nastrojach. Wytworzona produkcja była wyższa od ubiegłorocznej. Najbardziej wzrosła produkcja masy betonowej prefabrykowanej o 13,3%,  cementu o 11,0%, silikatów o 10,0% i betonu komórkowego o 9,9%. Wolumen produkcji ceramiki budowlanej wzrósł o 3,1%, a wapna o 0,9% w stosunku do roku poprzedniego.

 

GUS opublikował dane o produkcji materiałów budowlanych od stycznia do grudnia 2017r. Czas na podsumowanie roku z jednym zastrzeżeniem, o którym warto pamiętać – dane zostały zebrane od przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników. Pełne dane uwzględniające produkcję przez firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników poznamy dopiero za kilka miesięcy. W niektórych grupach produktowych nie będzie to miało większego wpływu na wynik, ale masę betonową i silikaty oraz ceramikę budowlaną (w coraz mniejszym stopniu) wytwarzają firmy zatrudniające poniżej 50 osób.  

Poniżej na wykresach prezentowane są informacje o produkcji wybranych materiałów budowlanych w latach 2005 – 2017, porównanie ich ze średnią dla tego okresu i odchyleniami od średniej w poszczególnych latach.  

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych: betonu komórkowego, ceramiki budowlanej i silikatów wzrosła o 650 tys. m3 r/r.

 

 

Najwyższy wzrost produkcji zanotowali producenci silikatów o 10% w stosunku do roku 2016 (112 tys. m3). To już kolejny rok wzrostów, a osiągnięty w roku 2017 poziom 1230 tys. m3 produkcji silikatów jest rekordowy, przekracza o 347 tys. m3 średnią liczoną dla lat 2005-2017 i jest aż o 500tys. m3 wyższy od wolumenu produkcji z roku 2013 czyli o 68,5%.  Produkcja silikatów podlega największym wahaniom wśród ściennych materiałów murowych.

Niemal identyczny procentowy wzrost wystąpił w produkcji betonu komórkowego (+9,9% r/r). W roku 2017 wyprodukowano prawie 5 mln. m3 , o 444 tys. m3 więcej niż w roku poprzednim. Osiągnięty poziom produkcji był wyższy od średniej 13-letniej o 382 tys. m3.  Najniższy poziom w ostatnim 10-leciu produkcja betonu komórkowego osiągnęła w roku 2012 – był on niższy 2017r. o 19,2%.

W roku 2017 wyprodukowano 3,2 mln. m3 ceramiki budowlanej o 3,1% więcej niż w roku poprzednim.  To wynik lepszy od średniej 13-letniej o 83 tys. m3. W ostatnim dziesięcioleciu najmniej ceramiki budowlanej wyprodukowano w roku 2013, o 490 tys. m3 poniżej wyniku roku 2017 tj. mniej o 18 % .

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. m3]

 

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. m3]

 

 

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. m3]

 

 

Produkcja cementu wzrosła w 2017r. o 11%, a wapna tylko 0,9% r/r.

 

Producenci cementu przyspieszyli w drugim półroczu, produkcja w IV kwartale zdecydowanie wyższa niż w latach poprzednich (+20% do roku 2016).   W całym roku wyprodukowano ponad 17 mln. ton cementu, o 1,7 mln. ton więcej niż w roku 2016. To poziom wyższy od średniej liczonej dla ostatnich 13 lat o 1 581 tys. ton i pierwszy od 2011r. (rekordowego pod względem produkcji) zauważalnie powyżej tej średniej.

W ciągu ostatnich 10 lat najmniej wyprodukowano cementu w roku 2013 (14,5 mln. ton) – w porównaniu do roku 2017 jest to wynik gorszy o 18,5%.

Produkcja wapna w roku 2017 kształtowała się na poziomie trzech poprzednich lat i wg wstępnych danych wyniosła 1,8 mln ton tj. o 0,9% więcej niż w roku poprzednim – jest to najniższy wzrost wśród analizowanych materiałów budowlanych.  Roczny wolumen produkcji jest dość stabilny a odchylenia w ostatnich 13 latach od średniej w poszczególnych latach kształtują się poniżej 10% z wyjątkiem roku 2007.

 

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. ton]

 

 

Wzrost tempa produkcji masy betonowej w drugim półroczu 2017r.

 

W roku 2017 wyprodukowano 37,8 mln. ton masy betonowej, oznacza to wzrost do roku 2016 o 13,3%.  Dynamika wzrostu, choć cały rok była dodatnia to wyraźnie przyspieszyła pod koniec roku. Wynik produkcji IV kwartału był lepszy o 22,4% od poprzedniego roku. 

Osiągnięty w całym roku wolumen produkcji masy betonowej jest o prawie 8,5 mln. ton wyższy od średniej z ostatnich 13 lat.  W ostatnim dziesięcioleciu najniższy poziom produkcji zanotowano roku 2009, o 39,8% gorszy od aktualnego wyniku.

 

Porównanie wyników produkcji masy betonowej w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji masy betonowej w latach 2005 – 2017 do średniej  [tys. ton]

 

 

Spis treści                                                                                                                                                                  

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w grudniu 2017 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - grudzień 2017
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 303 290 88 2016 4 505 3 119 1 118
2017 368 276 93 2017 4 949 3 215 1 230
2017/2016 21,5% -4,8% 6,0% 2017/2016 9,9% 3,1% 10,0%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego
 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109 1 495 1 915 2 347 2 801 3 238 3 694 4 156 4 581 4 949
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2% 5,5% 7,3% 6,1% 7,1% 6,8% 6,9% 8,2% 9,0% 9,9%
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0% 0,9% 1,6% 1,9% 1,9% 2,7% 3,2% 4,3% 6,1% 7,4%

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

 

Potencjał rynku betonu komórkowego - grudzień 2017r.

Potencjał rynku betonu komórkowego - grudzień 2017r.

 

Produkcja kwartalna betonu komórkowego

Produkcja kwartalna betonu komórkowego

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlanej [tys.m3]

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlanej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763 997 1 269 1 538 1 822 2 103 2 385 2 671 2 938 3 215
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 299   2 571   2 829   3 119  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 445   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6% 7,2% 6,5% 4,8% 4,1% 3,6% 3,7% 3,9% 3,9% 3,1%
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3% -2,8% -3,7% -3,9% -3,6% -3,2% -2,5% -1,5% -0,8% 0,2%

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - grudzień 2017r.

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - grudzień 2017r.

 

Produkcja kwartalna ceramiki budowlanej

Produkcja kwartalna ceramiki budowlanej

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262 360 472 584 700 811 920 1 032 1 137 1 230
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782    855    915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4% 13,9% 14,0% 12,3% 12,0% 11,2% 10,2% 10,5% 10,4% 10,0%
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1% 30,0% 30,7% 30,8% 31,1% 31,7% 31,6% 32,0% 33,0% 34,5%

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

 

Potencjał rynku silikatów - grudzień 2017r.

Potencjał rynku silikatów - grudzień 2017r.

 

Produkcja kwartalna silikatów

Produkcja kwartalna silikatów

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w grudniu 2017 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - grudzień 2017
  cement wapno   cement wapno
2016 1 023  148 2016 15 516 1 826
2017 1 205   141 2017 17 230 1 842
2017/2016 17,8% -4,7% 2017/2016 11,0% 0,9%

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu [tys.ton]

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068  2 587 4 092 5 732 7 553 9 371 11 046 12 790 14 539 16 025 17 230
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8% 2,7% 1,5% 2,9% 5,2% 7,1% 7,8% 8,1% 9,6% 10,6% 11,0%
2017/średnia -32,0% -14,4% 6,4% 5,0% 3,2% 4,9% 5,0% 4,8% 4,9% 5,3% 6,3% 8,1%

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

 

Potencjał rynku cementu - grudzień 2017r.

Potencjał rynku cementu - grudzień 2017r.

 

Produkcja kwartalna cementu

Produkcja kwartalna cementu

 


Produkcja wapna

 

Produkcja wapna [tys.ton]

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254  406 566 732 901 1 063 1 223 1 379 1 542 1 701 1 842
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3% -7,3% -6,8% -4,8% -2,0% 0,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4% 0,9%
2017/średnia 7,2% -0,1% -0,8% -1,0% -0,9% 0,3% -0,1% 0,0% -0,2% -0,4% 0,5% 1,0%

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]