Rynek

Rynek materiałów budowlanych - czerwiec 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyjątkowo pracowity czerwiec dla producentów wapna i silikatów, których to produkcja w czerwcu 2018r. wzrosła w stosunku do czerwca poprzedniego roku odpowiednio o 24,9% i 24,1%. Pozostali producenci w analizowanych grupach produktowych również zwiększyli produkcję w czerwcu, ale poziom wzrostów nie był już tak spektakularny.

 

Dobre wyniki produkcji materiałów budowlanych w czerwcu 2018r.

 

Tak dobry wynik można wyjaśnić wysoką aktywnością inwestorów budujących domy i mieszkania na sprzedaż i wynajem. Warto obserwować ten rynek. Sygnały z  rynku mieszkaniowego wskazują na słabnące tempo pozyskiwania pozwoleń na budowę, wzrost cen mieszkań, a raporty z dużych firm deweloperskich informują o spadku liczby sprzedanych mieszkań w drugim kwartale 2018r.

 

 

Produkcja materiałów budowlanych w pierwszym półroczu 2018r.

 

GUS opublikował dane o produkcji materiałów budowlanych w I półroczu 2018r. Analizując te dane warto pamiętać, że zostały one zebrane od przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników, a to ma wpływ na wyniki branż, w których funkcjonują mniejsze firmy. Porównujemy dane z poprzednich lat zbierane w taki sam sposób, dlatego nie powinno to mieć wpływu na wnioski co do zmian i trendów.

 

Poniżej na wykresach prezentowane są informacje o produkcji wybranych materiałów budowlanych w latach 2005 – 2018, porównanie ich ze średnią dla tego okresu i odchyleniami od średniej w poszczególnych latach. 

 

 

Produkcja betonu komórkowego, ceramiki budowlanej i silikatów wzrosła łącznie o 435 tys. m3 r/r.

 

Najwyższy wzrost zanotowali producenci beton komórkowego, którzy wyprodukowali w I półroczu 2,6 mln. m3, o 263 tys. m3 więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłego, to oznacza wzrost o 11,2% r/r.

Wzrost produkcji silikatów w I półroczu br. był co prawda wyższy i wyniósł 19,3% r/r. ale w przeliczeniu na wielkość produkcji jest ponad dwukrotnie niższy niż betonu komórkowego – 113 tys. m3. Producenci silikatów zgłosili produkcję prawie 700 tys. m3 w pierwszym półroczu 2018r.  

W najmniejszym stopniu wzrosła produkcja ceramiki budowlanej, której wyprodukowano prawie 1,6 mln. m3 o 59 tys. m3 więcej niż w roku poprzednim, dynamika 3,8% r/r.

Porównanie wyników produkcji ściennych materiałów murowych osiągniętych w pierwszym półroczu w latach 2005 - 2018 do średniej liczonej dla tych lat pokazuje, że dla silikatów jest to już czwarty rok z rzędu, w którym to zrealizowana produkcja  jest wyższa od średniej z ostatnich 14 lat .a osiągnięty w roku 2018 wynik jest najlepszy w tym okresie. Producenci betonu komórkowego drugi rok z rzędu pokonali barierę średniej (w roku 2018 o 360 tys. m3.), a najlepsze wyniki osiągali w latach 2007-2008. Produkcja ceramiki budowlanej dopiero w bieżącym roku przekroczyła poziom średniej, a osiągnięty wynik jest gorszy od tych zanotowanych w latach 2007-2011.

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005-2018 do średniej

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005-2018 do średniej

 

 

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005-2018 do średniej

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005-2018 do średniej

 

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005-2018 do średniej

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005-2018 do średniej

 

 

Produkcja cementu wzrosła o 904 tys. ton r/r., wapno na poziomie roku poprzedniego.

 

Dzięki wzrostowi produkcji wapna o ¼ w czerwcu udało się osiągnąć wynik w I półroczu br. na poziomie roku 2017.  W ostatnich trzech latach produkcja wapna jest stabilna i utrzymuje się lekko powyżej poziomu średniej z ostatnich 14 lat. Najlepsze wyniki producenci wapna osiągali w latach 2007-2008 oraz w 2011r.

W pierwszym półroczu 2018r. wyprodukowano niemal 8,5 mln. ton cementu, o 12% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Osiągnięty w bieżącym roku wynik jest najlepszy w ostatnich 14 latach, przekracza poziom średniej liczonej dla tych lat o 1,4 mln. ton.

 

 

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005-2018 do średniej

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005-2018 do średniej

 

 

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005-2018 do średniej

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005-2018 do średniej

 

 

Produkcja betonu towarowego na rekordowym poziomie

 

Od pięciu lat rośnie produkcja masy betonowej prefabrykowanej. Osiągnięty w tym roku wynik w pierwszym półroczu – 18,6 mln. ton jest najlepszy w analizowanym okresie, przekracza wynik osiągnięty w roku poprzednim o 1,3 mln ton, a średnią z ostatnich 14 lat przewyższa aż o 5,36 mln ton.  Jest to wynik lepszy od dotychczas rekordowego z roku 2011.

 

 

Porównanie wyników produkcji masy betonowej w latach 2005-2018 do średniej

Porównanie wyników produkcji masy betonowej w latach 2005-2018 do średniej

 

 


Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w czerwcu 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - czerwiec 2018
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 432 269 112 2017 2 347 1 538 584
2018 483 275 139 2018 2 610 1 597 697
2018/2017 11,8% 2,2% 24,1% 2018/2017 11,2% 3,8% 19,3%

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego

 

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja ceramiki budowlanej

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja silikatów

 

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 

 

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w czerwcu 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - czerwiec 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 821 169 2017 7 553 901
2018 1 927 211 2018 8 457 901
2018/2017 5,8% 24,9% 2018/2017 12,0% 0%

 

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

 

Produkcja wapna

 

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja masy betonowej w czerwcu  2018 Produkcja masy betonowej styczeń - czerwiec 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 3 737 2017 17 287
2018 3 828 2018 18 606
2018/2017 2,4% 2018/2017 7,6%

 

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?