Rynek

Rynek materiałów budowlanych - czerwiec 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Materiały ścienne murowe

 

Silikaty - tu zaangażowanie w budownictwo mieszkaniowe jest duże, co widać po dobrych wynikach branży. Produkcja silikatów w I półroczu 2017r. wyniosła 584 tys. m3 , była wyższa o 12,3% w stosunku do roku poprzedniego w tym samym okresie i aż o 30,8% wyższa od średniej z ostatnich 10 lat. Wyniki produkcji silikatów są skorelowane z aktywnością deweloperów na rynku mieszkaniowym stąd tak dobre aktualnie wyniki branży, ale należy się liczyć ze spadkami w okresie dekoniunktury.

Niemal trzykrotnie więcej niż siliaktów w I półroczu br. wyprodukowano ceramiki budowlanej – 1.538 tys. m3, jest to wynik o 4,8% lepszy od roku ubiegłego a jednocześnie o 3,9% gorszy od średniej liczonej dla tego okresu z ostatnich 10 lat.  Potencjał rynku ceramiki budowlanej wykazuje lekki trend wzrostowy.

Liderem pod względem wielkości produkcji wśród ściennych materiałów murowych jest beton komórkowy. W ciągu 6 miesięcy br. wyprodukowano 2.347 tys. m3, co oznacza wzrost do roku poprzedniego o 6,1% i jest to poziom produkcji wyższy od średniej 10-letniej o 1,9%.  Potencjał rynku betonu komórkowego podlega najmniejszym wahaniom a obecnie lekko wzrasta.

 

Mineralne spoiwa budowlane

 

W czerwcu wyprodukowano 1,8 mln. ton cementu, jest to poziom miesięcznej produkcji nie notowany od 6 lat. W I półroczu 2017r. wyprodukowano 7,6 mln. ton cementu, o 5,2% więcej niż w roku ubiegłym a jednocześnie o 4,9% więcej od średniej 10-letniej. Potencjał rynku cementu od czterech lat jest stabilny i podlega niewielkim wahaniom.

Czerwiec był pierwszym miesiącem w tym roku, w którym produkcja wapna wyraźnie wzrosła w stosunku do roku 2016 – 11,9%. Nie spowodowało to jednak nadrobienia strat poprzednich miesięcy i narastająco po 6 miesiącach produkcja wapna jest niższa o 2,0% od poziomu ubiegłorocznego, ale utrzymała poziom średniej z ostatnich 10 lat.  Potencjał rynku pokazywał lekki trend spadkowy, zobaczymy czy wyniki czerwca i następnych miesięcy go odwrócą.

 

Masa betonowa prefabrykowana

 

Produkcja betonu towarowego w czerwcu (podobnie jak cementu) osiągnęła poziom w skali miesiąca nie notowany od 6 lat. W czerwcu wyprodukowano 3,7 mln. ton betonu towarowego, a narastająco od początku roku 17,2 mln. ton. Jest to poziom wyższy od ubiegłorocznego o 7,2% jak również wyższy od średniej 10-letniej aż o 26,0%.  Potencjał rynku betonu towarowego po okresie dynamicznego wzrostu w latach 2010-2012 kiedy sięgał poziomu ok. 40 mln. ton rocznej produkcji spadł i ustabilizował się na poziomie ok. 34 mln. ton.

 

 

Spis treści   

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w czerwcu 2017 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń-czerwiec 2017
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 428 277 106 2016 2 213 1 468 520
2017 432 269 112 2017 2 347 1 538 584
2017/2016 0,9% -2,9% 5,7% 2017/2016 6,1% 4,8% 12,3%

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

Produkcja betonu komórkowego
 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109 1 495 1 915 2 347            
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2% 5,5% 7,3% 6,1%            
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0% 0,9% 1,6% 1,9%            

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - czerwiec 2017r.

Potencjał rynku betonu komórkowego - czerwiec 2017r.

 

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763 997 1 269 1 538            
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 299   2 571   2 829   3 119  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 445   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6% 7,2% 6,5% 4,8%            
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3% -2,8% -3,7% -3,9%            

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - czerwiec 2017r.

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - czerwiec 2017r.

 

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262 360 472 584            
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4% 13,9% 14,0% 12,3%            
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1% 30,0% 30,7% 30,8%            

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku silikatów - czerwiec 2017r.

Potencjał rynku silikatów - czerwiec 2017r.

 

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w czerwcu 2017 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń-czerwiec 2017
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2016 1 605  151 85 2016 7 179 919 485
2017 1 821   169 121 2017 7 553 901 689
2017/2016 13,5% 11,9% 43,2% 2017/2016 5,2% -2,0% 42,2%

 

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068  2 587 4 092 5 732 7 553            
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8% 2,7% 1,5% 2,9% 5,2%            
2017/średnia -32,0% -14,4% 6,4% 5,0% 3,2% 4,9%            

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku cementu - czerwiec 2017r.

Potencjał rynku cementu - czerwiec 2017r.

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254  406 566 732 901            
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3% -7,3% -6,8% -4,8% -2,0%            
2017/średnia 7,2% -0,1% -0,8% -1,0% -0,9% 0,3%            

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku wapna - czerwiec 2017r.

Potencjał rynku wapna - czerwiec 2017r.

 

 


Produkcja spoiw gipsowych

 

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 90   185   328 446 568 689            
2016 56   136  228   316   400  485   583   671 761   842   914   975  
średnia z 10 lat 86   186   301  409  513   619   732   840   949   1 059   1 148  1 232  
2017/2016 60,0% 36,2% 44,0% 41,4% 42,0% 42,2%            
2017/średnia 3,6% -0,8% 9,0% 9,0% 10,7% 11,4%            

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - czerwiec 2017r.

Potencjał rynku spoiw gipsowych - czerwiec 2017r.

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja masy betonowej w czerwcu 2017