Rynek

Rynek materiałów budowlanych - czerwiec 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Beton komórkowy

GUS podaje wyniki betonu komórkowego zagregowane w jedną kategorię beton lekki, w której to beton komórkowy stanowi nawet ponad 95%. Przyjmując pewne uproszczenie, że producenci pozostałych betonów lekkich nie mają większego wpływu na statystykę całej kategorii odnoszę wyniki do betonu komórkowego. W I półroczu 2016r. wyprodukowano o 5,0% więcej r/r, ale porównując ten wynik do średniej z ostatnich 10 lat jest to spadek o 2,2% do średniej.  Potencjał tego rynku jest dość stabilny, po lekkim zawahaniu pod koniec ubiegłego roku, ten rok pokazuje powrót na stabilną ścieżkę.

 

Ceramika budowlana

O 10,0% wzrosła produkcja ceramiki budowlanej w I półroczu br. w porównaniu z I półroczem 2015r. Porównując wyniki produkcji zanotowane w tym okresie w ciągu ostatnich 10 lat jest to wynik gorszy od średniej o 7,5%. Wyniki miesięczne pokazują, że producenci ceramiki niemal nie zmniejszyli produkcji w okresie zimowym a potencjał runku dla branży wskazuje wyraźną poprawę.

 

Silikaty

Wielkość produkcji w I półroczu wzrosła do roku ubiegłego o 7,8%, a w porównaniu do średniej 10-letniej wzrost wynosi już 23,3%. Tak wysokie odstępstwo od średniej pokazuje jak bardzo ta branża jest narażona na wahania koniunktury. Potencjał rynku silikatów od dwóch lat nieprzerwanie wzrasta.

 

Cement

Wzrosła produkcja cementu w czerwcu o 8,4%  r/r., a w całym I półroczu była wyższa o 3,5% od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Potencjał rynku cementu wykazuje od dwóch lat dużą stabilność.

 

Wapno

W czerwcu produkcja wapna spadła o 6,2%  r/r. W I półroczu była wyższa o 4,0% r/r. Również porównując do średniej z 10 ostatnich lat jest to wynik lepszo o 3,0%. Potencjał rynku wapna pomimo lekkich wahań trzeci rok z rzędu wykazuje niewielki ale stabilny wzrost.

 

Gips

Produkcja gipsu wzrosła o 16,9% w czerwcu, a w całym pierwszym półroczu o 7,1% r/r. Osiągnięty poziom nie dorównał jeszcze średniej z ostatnich 10 lat (-1,4% do średniej). Ostatnie dobre wyniki odwróciły niekorzystną tendencję potencjału rynku dla spoiw gipsowych, zobaczymy czy ten trend się utrzyma.

 

Masa betonowa prefabrykowana

Producenci masy betonowej wytworzyli w czerwcu o 19,6% więcej niż w roku ubiegłym w tym samym okresie, całe półrocze również na plusie 5,6% do wyników ubiegłorocznych. Potencjał rynku dla tej branży jest daleki od szczytów lat 2011 i 2012 ale po okresie załamania w 2013r. wykazuje stabilne wzrosty. Ma to odzwierciedlenie, jeśli porównamy wyniki ze średnią z ostatnich 10 lat (+25,7%).

 

 

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Uwagi

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja ściennych materiałów murowych w czerwcu 2016r. Produkcja ściennych materiałów murowych w I - VI. 2016r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2015   384   254  87,3 2015 2 108 1 334 482,2
2016   428    277    106,0 2016 2 213 1 468 520,0
2016/2015 11,5% 9,1% 21,4% 2016/2015 5,0% 10,0% 7,8%

 

Produkcja betonu komórkowego

 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213            
2015 216 546 939 1 334 1 724 2 108 2 514 2 874 3 296 3 692 4 012 4 296
średnia z 10 lat 278 630 1 039 1 434 1 840 2 262 2 719 3 131 3 564 3 979 4 314 4 611
2016/2015 6,0% 10,8% 7,1% 6,2% 3,5% 5,0%            
2016/średnia -17,8% -3,9% -3,2% -1,2% -3,0% -2,2%            

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 224    447    690    930    1 191    1 468               
2015 150    340    570    810    1 080    1 334    1 598    1 859    2 119    2 374    2 619    2 867   
średnia z 10 lat 240    472   747   1 018   1 306   1 586   1 873   2 150    2 422   2 687    2 935   3 179   
2016/2015 49,3% 31,5% 21,1% 14,8% 10,3% 10,0%            
2016/średnia -6,6% -5,4% -7,6% -8,6% -8,8% -7,5%            

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja silikatów

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 61    138    214    316    414    520               
2015 59    123    214    303    395    482    577    662    751    841    920    991   
średnia z 10 lat 50    109    184   261    341    422    505   583   662    742    812    869   
2016/2015 3,4% 12,0% 0,1% 4,2% 4,8% 7,8%            
2016/średnia 21,6% 26,8% 16,6% 21,2% 21,5% 23,3%            

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja spoiw budowlanych w czerwcu 2016r. Produkcja spoiw budowlanych w I - VI. 2016r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2015  1 481   161 92,4 2015 6 936 884 576,5
2016   1 605   151  108,0 2016 7 179 919 617,6
2016/2015 8,4% -6,2% 16,9% 2016/2015 3,5% 4,0% 7,1%

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 421    1 239    2 519    4 031    5 573    7 179               
2015 496   1 188   2 537   3 891    5 455   6 936    8 509   9 902   11 405    12 884   14 042   15 016  
średnia z 10 lat 552   1 178   2 286   3 730    5 387    7 030    8 760    10 395    12 046    13 672   14 945   15 827  
2016/2015 -15,1% 4,3% -0,7% 3,6% 2,2% 3,5%            
2016/średnia -23,7% 5,2% 10,2% 8,1% 3,5% 2,1%            

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja wapna

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 134    277    438    607    769    919               
2015 115    239    399    556    723    884    1 047    1 203    1 358   1 516    1 661   1 803  
średnia z 10 lat 124    250    402    563    731    892    1 060   1 222    1 383    1 552 1 701   1 835
2016/2015 16,5% 15,9% 9,8% 9,2% 6,4% 4,0%            
2016/średnia 8,2% 10,9% 8,9% 7,9% 5,3% 3,0%            

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja spoiw gipsowych

 

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 68   176   292   403   510    618               
2015 83   172   283   380    484    577   688    797    900    1 000   1 079   1 155  
średnia z 10 lat 89   189    304   413    518    626    740    851    963    1 074    1 164    1 251   
2016/2015 -18,8% 2,2% 3,0% 5,8% 5,3% 7,1%            
2016/średnia -24,1% -7,0% -3,9% -2,4% -1,7% -1,4%            

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w czerwcu 2016r. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w I - VI. 2016r.
  masa betonowa    masa betonowa   
2015   2 874 2015 15 178
2016   3 437 2016 16 030
2016/2015 19,6% 2016/2015 5,6%

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1 481   3 760   6 516   9 724   12 593   16 030              
  1 751    3 807    6 515    9 434    12 304   15 178   18 498   21 250   24 476   27 773   30 589    33 217   
średnia z 10 lat 1 244   2 635    4 783    7 348    10 003   12 753   15 710   18 697   21 751   24 975   27 620   29 530   
2016/2015 -15,4% -1,2% 0,0% 3,1% 2,3% 5,6%            
2016/średnia 19,0% 42,7% 36,2% 32,3% 25,9% 25,7%            

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

 


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?