Rynek

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Przeczytaj cały raport

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

W kategorii tej mieszczą się budynki biurowe, hotele, szkoły, szpitale, muzea, stadiony sportowe, kościoły, budynki gospodarstw rolnych, garaże, zbiorniki na paliwo, silosy, dworce, terminale itd.

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje na temat pozwoleń na budowę i oddanych do użytkowania obiektów niemieszkalniowych grupując je według ustalonych kategorii. To czyni te dane bardziej jednorodnymi, ale nawet w ramach jednej kategorii realizowane budynki różnią się znacznie między sobą. Na przykład w kategorii budynków handlowo-usługowych ujęte są markety i centra handlowe oraz małe sklepiki i zakłady usługowe. Kategoria budynki łączności, dworców i terminali zawiera zarówno budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych, latarnie morskie jak też stacje nadawcze RTV.

 

Na podstawie dostępnych danych analizujemy sytuację w poszczególnych kategoriach budynków niemieszkalnych. Dla czytelności każda kategoria omówiona została w odrębnym raporcie.

Dostępne raporty na temat budownictwa niemieszkaniowego:

- Pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych;

- Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego oddane do użytkowania;

- Budynki biurowe oddane do użytkowania;

- Budynki handlowo-usługowe oddane do użytkowania;

- Budynki przemysłowe oddane do użytkowania;

- Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy oddane do użytkowania;

- Budynki transportu i łączności oddane do użytkowania;

- Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oddane do użytkowania;

- Budynki szkół i instytucji badawczych oddane do użytkowania;

- Budynki gospodarstw rolnych oddane do użytkowania;

 

Rynek niemieszkaniowy w 2020 roku

 

Rynek budowlany w mniejszym stopniu niż inne sektory gospodarki był narażony na skutki pandemii koronawirusa, oprócz pierwszego lockdownu firmy mogły funkcjonować w miarę normalnie. Dostosowanie do nowych warunków mimo to trochę trwało.

Odbiło się to na wynikach rozpoczętych budów mieszkań, nie wpłynęło zaś na liczbę oddanych mieszkań do użytkowania, których liczba wzrosła w stosunku do poprzedniego roku.

 

Nie mamy informacji o liczbie rozpoczynanych budów obiektów niemieszkalnych. Wiemy natomiast, że liczba oddanych do użytku w 2020 roku budynków niemieszkalnych wyniosła 25 290 szt. i była niższa o 3,3% w stosunku do roku ubiegłego. Ich łączna powierzchnia użytkowa również sadła o 5,5% r/r. we wszystkich kategoriach spadła liczba oddanych budynków, są takie które zanotowały dość wysokie wzrosty, m.in. dotyczy to budynków łączności, dworców i terminali, których w 2020r. oddano 62 szt. przy 49 szt. w roku 2019 (wzrost o 26,5% r/r) oraz budynków muzeów i bibliotek wzrost z 30 do 40 szt. (33,3% r/r).

 

Duże różnice w porównaniu do wyników ubiegłorocznych dotyczą kategorii z niewielką liczbą budowanych obiektów rocznie. Budynków wpisanych do rejestru zabytków oddano do użytku 2 szt. w 2019r. a w 2020 ani jednego. Budynków do sprawowania kultu religijnego w 2020r. powstało 67 szt. przy 82 szt. w 2019r. (spadek 18,3% r/r). Nawet przy wzroście liczby oddanych obiektów nie zawsze ich łączna powierzchnia również była większa niż rok wcześniej, dotyczy to budynków łączności, dworców i terminali oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego.

Szczegółowe informacje na wykresach poniżej.

 

Liczba i powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

Liczba i powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

 

Liczba oddanych do użytkowania budynków niemieszkalnych

Liczba oddanych do użytkowania budynków niemieszkalnych

 

Powierzchnia użytkowa oddanych do użytku budynków niemieszkalnych wg kategorii

Powierzchnia użytkowa oddanych do użytku budynków niemieszkalnych wg kategorii

 

Porównanie wyników rynku niemieszkaniowego w roku 2020 do 2019

Porównanie wyników rynku niemieszkaniowego w roku 2020 do 2019

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?