Rynek

Przeciętny metraż mieszkań w Polsce

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego pozwalają na analizę informacji na temat przeciętnej powierzchni użytkowej oddawanych mieszkań ze względu na ich lokalizację, rodzaj budynków (jednorodzinne, wielorodzinne), zastosowanej technologii wznoszenia budynków mieszkalnych, czy też formy budownictwa (typu inwestora).

 

 

Średnia wielkość mieszkania w Polsce na przestrzeni lat 1965 -2019

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego w 2019r. mieszkania wyniosła 88,6 m2 i w porównaniu do poprzedniego roku była mniejsza o 1,7 m2 .

Prezentowany poniżej wykres pokazuje jak zmieniała się średnia wielkość mieszkania w Polsce w zależności od lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, w mieście lub na wsi.

Jak widać średnia nie oddaje zróżnicowania rynku mieszkaniowego. Mieszkania budowane na obszarach wiejskich to w zdecydowanej większości domy jednorodzinne, stąd też ich większa powierzchnia użytkowa, te budowane w miastach to przeważnie mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Widoczny jest wzrost średniej wielkości mieszkań realizowanych na wsi do roku, 2009 po czym ich wielkość zaczęła systematycznie spadać. Między rokiem 2009 a 2019 średni metraż mieszkania na wsi zmniejszył się o ponad 13 m2. Podobny trend jest widoczny w mieście, tu metraż mieszkań rósł do roku 2003 po czy też stopniowo spada. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego w 2019r. – 70,7 m2 jest porównywalna z powierzchnią mieszkań oddawanych w latach 1992 -1993, czyli cofnęliśmy się o 25 lat.

Wraz z rosnącym metrażem mieszkań rosła też różnica w powierzchni miedzy mieszkaniami realizowanymi na wsi i w mieście. Najmniejsza różnica w analizowanym okresie była w roku 1965 i wynosiła 24,2m2 , a największa w roku 2009 – 58,5 m2 – kiedy mieszkania wybudowane na wsi miały średnią powierzchnię 140,3 m2, a mieszkania w mieście 81,8 m2. W roku 2019 różnica w powierzchni mieszkań wyniosła 56,3 m2.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w latach 1965- 2019 [m2]

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m kw. oddanych do użytkowania w latach 1965- 2019

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Polsce według formy budownictwa

 

Dominującą formą budownictwa w Polsce do lat 90-tych było budownictwo spółdzielcze, które odpowiadało, w zależności od roku, nawet za ok. 60 % budowanych mieszkań w , w następnej kolejności budownictwo indywidualne (ok. 30% ), oraz budownictwo zakładowe i komunalne. W latach 60-tych ok. 50% mieszkań oddawanych to mieszkania komunalne i zakładowe, z przewagą mieszkań komunalnych. Dekadę później ich udział spadł do ok. 30%, z przewagą mieszkań zakładowych. W następnych latach liczba mieszkań komunalnych szybko spadała, mieszkań zakładowych nieco wolniej, ale ich udział na początku lat 90-tych to niecałe 9%.

Na początku lat 90-tych na polskim rynku mieszkaniowym pojawili się deweloperzy a wraz z nimi mieszkania budowane na sprzedaż i wynajem, które zaczęły zastępować mieszkania spółdzielcze.

W połowie lat 90-tych powstały TBS i mieszkania społeczne czynszowe, ale ich udział nigdy nie był większy niż 7%, a obecnie wynosi poniżej 1%.

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań indywidualnych i spółdzielczych

Średni metraż mieszkań realizowanych przez inwestorów indywidualnych w latach 60-tych to ok. 70 m2. Dekadę później przeciętne mieszkanie indywidualne było większe o ok. 20 m2, w latach 80-tych miało już ok. 100 m2, w latach 90-tych – ok. 130 m2. Po roku 2000 powierzchnia mieszkań indywidualnych oscyluje wokół ok. 140 m2.

Tak zdecydowanych zmian metrażu nie widać w przypadku mieszkań spółdzielczych. Te wybudowane w latach 60-tych miały średnia powierzchnię ok. 40 m2. Mieszkania spółdzielcze budowane później było większe. Największy metraż miały mieszkania spółdzielcze oddawane do użytkowania w latach 90-tych – ok. 60 m2.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań indywidualnych i spółdzielczych [m2]

Powierzchnia użytkowa mieszkań indywidualnych i spółdzielczych w m kw.

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań na sprzedaż i wynajem oraz mieszkań społecznych czynszowych

Pierwsze mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytkowania w roku 1993 miały średni metraż 93 m2. Ten poziom w latach następnych się już nie powtórzył. W roku 1993 deweloperzy wybudowali tylko 485 szt. mieszkań. Wraz ze wzrostem liczby budowanych mieszkań przez deweloperów ich powierzchnia spadła, w latach 90-tych utrzymywała się na poziomie 60 m2, czyli podobnie jak mieszkań spółdzielczych. W następnych latach oddawane przez deweloperów mieszkania były większe, w roku 2008 średni metraż to 67,8 m2. Od roku 2008 widoczny jest spadek wielkości mieszkań do 58,2 m2 w 2016r. W roku 2019 średnia powierzchnia użytkowa mieszkań na sprzedaż i wynajem to 61,6 m2.

W ramach wsparcia budownictwa mieszkaniowego w połowie lat 90-tych pojawiły się mieszkania społeczne czynszowe realizowane głownie przez TBS (Towarzystwa Budownictwa Społecznego). Z założenia były to mieszkania dla mniej zamożnych, a w związku z tym ich powierzchnia jest mniejsza niż tych realizowanych przez deweloperów i wyjątkowo stabilna, na poziomie ok. 50 m2.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań na sprzedaż i wynajem oraz społecznych czynszowych [m2]

Powierzchnia użytkowa mieszkań na sprzedaż i wynajem oraz społecznych czynszowych w m kw.

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych i zakładowych

Budownictwo komunalne i zakładowe to najpopularniejsza forma budownictwa w latach 60-tych. W pierwszej połowie lat 70-tych budownictwo komunalne i zakładowe łącznie odpowiadało za ok. 30 % powstających mieszkań w Polsce. Obecnie w ramach budownictwa komunalnego budowanych jest ok. 1% mieszkań, a budownictwo zakładowe niemal zniknęło – w roku 2019 oddano do użytkowania 292 mieszkania, co stanowi poniżej 0,1% ogółu oddanych mieszkań w Polsce.

Do lat 90-tych przeciętna powierzchnia mieszkań zakładowych i komunalnych kształtowała się na zbliżonym poziomie, w podobnym tempie wzrastał metraż tych mieszkań. Z początkiem lat 90-tych widoczna jest zmiana trendu, średni metraż mieszkań komunalnych wyraźnie zaczął się zmniejszać, podczas gdy wielkość mieszkań zakładowych jeszcze stopniowo wzrastała, po czym w następnych latach zmieniała się od ok. 80 m2 do 60 m2.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych i zakładowych [m2]

Powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych i zakładowych w m kw.

 

Średni metraż mieszkań w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

 

Obecnie realizowane mieszkania w nowych budynkach jednorodzinnych mają średnią powierzchnię użytkową 137,4 m2 (2019r.). W ostatnich ośmiu latach widoczny jest spadek metrażu mieszkań, te oddawane do użytkowania w roku 2012 miały powierzchnię o 10 m2 większą.

Również mieszkania w budynkach wielorodzinnych oddane do użytkowania w 2019r. są mniejsze, ale tu różnica do 2012r. jest niewielka ok. 2 m2.

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach jedno- i wielorodzinnych [m2]

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach jedno- i wielorodzinnych w m kw.

 

 

Warto przyjrzeć się bliżej budownictwu jednorodzinnemu. Chociaż ciągle dominują tu inwestorzy indywidualni to coraz więcej budynków jednorodzinnych realizują deweloperzy. W niektórych miastach ponad połowa mieszkań w takich budynkach została wybudowana właśnie przez deweloperów.

Oni też w znacznym stopniu przyczynili się do spadku średniej powierzchni mieszkań w budynkach jednorodzinnych w ostatnich latach. Mieszkania realizowane na sprzedaż i wynajem przez deweloperów oddane w roku 2012 miały średni metraż 135,6 m2, a w roku 2019 były o ok. 25 m2 mniejsze. Powierzchnia mieszkań w budynkach jednorodzinnych (wolnostojących, bliźniakach i szeregowych) zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych zmniejszyła się między rokiem 2012 a 2019 o 5,7 m2.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań jednorodzinnych zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych i deweloperów

Powierzchnia użytkowa mieszkań jednorodzinnych zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych i deweloperów

 

Średni metraż mieszkań w budynkach jednorodzinnych w województwach

Powierzchnia mieszkań w budynkach jednorodzinnych różni się w zależności od województwa. Największe mieszkania w 2019r. oddawano do użytkowania w województwie podlaskim (161,7 m2), najmniejsze mieszkania zrealizowano w województwie lubuskim (126,2 m2). Różnica to 35,5 m2. Są województwa, w których metraż mieszkań utrzymywał się na niemal niezmienionym poziomie w ostatnich ośmiu latach (świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie) i takie gdzie widać spadek powierzchni użytkowej mieszkań. Spadek dotyczy większości województw, co widać z porównania średniej do wyników roku 2019. Najbardziej przeciętny metraż mieszkań w budynkach jednorodzinnych skurczył się w województwie pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach jednorodzinnych [m2]

Powierzchnia użytkowa mieszkań  oddanych do użytkowania w nowych budynkach jednorodzinnych  w m kw.

 

Średni metraż mieszkań w budynkach wielorodzinnych w województwach

Przeciętne polskie mieszkanie oddane od użytkowania w 2019r. w budynku wielorodzinnym miało powierzchnię 54 m2. Większe mieszkania od tej średniej zrealizowano w województwie dolnośląskim, podkarpackim, łódzkim, śląskim i świętokrzyskim. Najmniejsze, w województwach zachodniopomorskim i małopolskim (49,2m2). Różnica w wielkości mieszkań między województwami o największym i najmniejszym metrażu to 9,9 m2.

Podobnie jak w przypadku mieszkań w budynkach jednorodzinnych, widoczny jest trend spadkowy przeciętnego metrażu mieszkań w budynkach wielorodzinnych, chociaż zdarzyły się wyjątki, dotyczy to województw świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie powierzchnia mieszkań zwiększyła się.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach wielorodzinnych [m2]

 

Średni metraż mieszkań w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych w największych aglomeracjach

Mieszkania w budynkach jednorodzinnych budowane w aglomeracji warszawskiej są większe o ok. 20 m2 od tych oddanych do użytku we Wrocławiu.

W aglomeracji śląskiej budowane są największe mieszkania w budynkach wielorodzinnych 59,3 m2, najmniejsze w Krakowie 52,6 m2.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w aglomeracjach [m2]

Powierzchnia użytkowa mieszkań  oddanych do użytkowania w polskich aglomeracjach w m kw.

 

 

Wielkość mieszkania a technologia wznoszenia budynków

 

Mieszkania budowane przez inwestorów indywidualnych w technologii tradycyjnej, czyli z drobnowymiarowych elementów murowych, mają największą powierzchnię – średnia z ostatnich 10 lat to ok. 141 m2. Są to w większości domy jednorodzinne.

Budowane tą samą metodą mieszkania przez pozostałych inwestorów, głownie deweloperów, to w większości mieszkania w budynkach wielorodzinnych, a ich powierzchnia w ostatnich latach kształtowała się na poziomie ok. 61 m2.

Inwestorzy indywidualni poza technologią tradycyjną budują mieszkania w technologii konstrukcji drewnianych, nie stanowią one jednak nawet 1% wszystkich budowanych przez tych inwestorów mieszkań. Są one mniejsze od budowanych w technologii tradycyjnej, a ich powierzchnia to ok. 100 m2. Mieszkania zrealizowane przez pozostałych inwestorów w technologii konstrukcji drewnianych są jeszcze mniejsze. Ogółem mieszkania oddane w ostatnich 10 latach w technologii konstrukcji drewnianych miały powierzchnię ok. 78 m2.

Budynki mieszkalne w technologii wielkopłytowej, wielkoblokowej oraz monolitycznej, realizowane są głownie przez deweloperów, miały powierzchnię użytkową w przedziale od ok. 50 m2 do 60 m2.

 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań wg technologii wznoszenia budynków oddanych do użytkowania w latach 2010 -2019

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań wg technologii wznoszenia w m kw.

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?