Rynek

Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2019

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W drugim kwartale wzrost produkcji zdecydowanej większości materiałów budowlanych, był słabszy niż w pierwszym kwartale 2019r., a  w niektórych produkcja była niższa od ubiegłorocznej (dotyczy to m.in cementu, wapna, betonu towarowego).

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych ciągle na plusie

 

Produkcja ściennych materiałów murowych ciągle wyższa od ubiegłorocznej w drugim kwartale, ale dynamika wzrostu słabsza niż w pierwszym kwartale we wszystkich grupach produktowych.  

W pierwszym półroczu wyprodukowano 5 365 tys. m3  ściennych materiałów murowych o 10,6% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, w liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 515 tys. m3.  

Najwyższy udział w tej nadwyżce ma beton komórkowy, którego produkcja w pierwszym półroczu wzrosła o 327 tys. m3 w stosunku do roku poprzedniego. Narastająco po sześciu miesiącach produkcja betonu komórkowego wynosi 2 823 tys. m3 i jest wyższa od ubiegłorocznej o 327 tys. m3 (13,1% r/r).

W drugiej kolejności najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych wykazują producenci silikatów – wzrost o  118 tys. m3, chociaż dynamika wzrostu jest wyższa niż w betonie komórkowym, wynosi 17,6% r/r.  Łącznie w bieżącym roku wyprodukowano 788 tys. m3 silikatów.

Produkcja ceramiki budowlanej wzrosła w pierwszym półroczu o 60 tys. m3 , co oznacza 3,8% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wyprodukowano dotychczas 1 657 tys. m3 ceramiki budowlanej.

Najmniejszy udział mają elementy murowe z betonu kruszywowego. W ciągu sześciu miesięcy 2019r. wyprodukowano 97 tys. m3, o 11,5% więcej niż przed rokiem (wzrost o 10 tys. m3).

Poniżej na wykresach pokazano porównanie wyników produkcji pierwszego półrocza w poszczególnych grupach produktowych w latach 2009 – 2019 ze średnią wielkością produkcji liczoną dla tych lat (uwzględniono wyniki produkcji firm zatrudniających 50 i więcej pracowników raportowane miesięcznie do GUS). 

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji silikatów w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji betonu kruszywowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu kruszywowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

 

Spadek produkcji cementu i wapna  w drugim kwartale

 

W pierwszym półroczu 2019r. wyprodukowano 8 619 tys. ton cementu, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. To najlepszy wynik w analizowanym okresie, wyraźnie powyżej średniej (ponad 1,4 mln. ton) wielkości produkcji notowanej w ostatnich dziesięciu latach.

Na uwagę zasługuje wyraźny spadek produkcji w drugim kwartale o 4,6% r/r. przy wzroście notowanym w pierwszym kwartale na poziomie 14,4% r/r.

Również produkcja wapna była słabsza w drugim kwartale od ubiegłorocznej i to o 13,6% r/r., podczas gdy produkcja w pierwszym kwartale była wyższa o 20,7% r/r.

Narastająco po sześciu miesiącach produkcja wapna niemal zrównała się z poziomem ubiegłorocznym.

Wyprodukowano 905 tys. ton o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Produkcja spoiw gipsowych utrzymuje się w 2019r. na wyrównanym poziomie, zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale produkcja wzrosła o 11,0% r/r.

Dotychczas wyprodukowano 766 tys. ton spoiw gipsowych, to poziom o 165 tys. ton powyżej średniej dziesięcioletniej.

 

Porównanie wyników produkcji cementu w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji cementu w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji wapna w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji spoiw gipsowych w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji spoiw gipsowych w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw spada w drugim kwartale

 

Producenci masy betonowej prefabrykowanej powtórzyli ubiegłoroczny wynik, zgłoszona  produkcja 18 638 tys. ton,  jest tylko o 0,2% wyższa od zanotowanej w roku poprzednim. W porównaniu do średniej z ostatnich dziesięciu lat to bardzo dobry wynik, aż o 3,8 mln. ton lepszy od średniej.

Należy zwrócić uwagę spadek produkcji w drugim kwartale o 6,3% r/r. przy 10,0% wzroście w pierwszym kwartale.

 

Od 2018r. GUS podaje w wynikach miesięcznych informację na temat produkcji zapraw budowlanych. Zostały one włączone do zestawu obserwowanych materiałów w naszych analizach.

W roku 2019 wyprodukowano 2 404 tys. ton zapraw budowlanych, tj. o 3,0% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Również i tu produkcja w drugim kwartale była niższa od ubiegłorocznej (spadek o 10,5% r/r.) przy wzroście w pierwszym kwartale 24,9% r/r.

 

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

 


Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja ściennych materiałów murowych - czerwiec 2019 Produkcja ściennych materiałów murowych narastająco 2019

 

 

Produkcja mineralmnych spoiw budowlanych

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja spoiw mineralnych - czerwiec 2019 Produkcja spoiw mineralnych narastajaco w 2019

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja masy betonowej i zapraw - czerwiec 2019 Produkcja masy betonowej i zapraw narastajaco w 2019r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

 

Materiały ścienne

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2019r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2018-2019 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2018-2019

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2019r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2018-2019 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2018-2019

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2019r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2018-2019 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2018-2019

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2018-2019 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2018-2019

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2019r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2018-2019

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2019r.

 

Produkcja cementu narastająco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2018-2019

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

 

Potencjał rynku wapna - 2019r.

 

Produkcja wapna narastająco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2018-2019

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2019r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2018-2019

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2019r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2018-2019

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2018-2019

 

 


Materiały dachowe i stropowe

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2019r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2018-2019 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2018-2019

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2019r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2018-2019 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2018-2019

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2019r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2018-2019 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2018-2019

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2019r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2018-2019

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji GUS zbierane od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego za rok 2018 i 2019 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?