Rynek

Produkcja materiałów budowlanych - I półrocze 2020

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki produkcji materiałów budowlanych w pierwszym półroczu w większości branż gorsze niż rok wcześniej. Wpływ epidemia koronawirusa widoczny zwłaszcza w wynikach drugiego kwartału. Produkcja w czerwcu słabsza od majowej.

 

Wpływ epidemii koronawirusa na wyniki produkcji materiałów budowlanych w pierwszym półroczu 2020r.

 

Pierwsze półrocze 2020r. a zwłaszcza drugi kwartał minął w cieniu pandemii koronawirusa i wielu ograniczeń z niej wynikających zarówno w życiu codziennym jak i w gospodarce. Wiele branż po czasowym zamrożeniu powoli wracało do nowej rzeczywistości. Obostrzenia te formalnie nie dotknęły branży materiałów budowlanych. Nawet przy braku takich ograniczeń również producenci materiałów budowlanych musieli liczyć się z absencją pracowników wynikającą z konieczności opieki nad dziećmi lub kwarantanną czy też zachorowaniami na SARS-CoV-2 co miało wpływ na organizację i możliwości produkcyjnie. To po stronie podażowej, pozostaje jeszcze druga strona popytowa, a zapotrzebowanie na materiały budowlane wyraźnie słabnie.

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ miała epidemia koronawirusa na wyniki produkcji materiałów budowlanych porównaliśmy wielkość produkcji w drugim kwartale 2020r. z wynikami dla tego okresu z poprzedniego roku oraz z wynikami produkcji z pierwszego kwartału br.
W pierwszym kwartale roku z uwagi na warunki atmosferyczne a co za tym idzie niższą intensywność prac budowlanych i mniejsze zapotrzebowanie na materiały budowlane, wolumen produkcji jest zazwyczaj niższy niż w pozostałych kwartałach.

 

Jak widać na poniższym wykresie we wszystkich analizowanych branżach produkcja drugiego kwartału była niższa niż przed rokiem.

Największy spadek produkcji w drugim kwartale w porównaniu do wyników ubiegłorocznych zanotowali producenci wapna. Wyprodukowali 404 tys. ton wapna w II kw. 2020r., o 48 tys. ton mniej niż rok wcześniej (spadek 10,6% r/r.).

 

Produkcja betonu towarowego w drugim kwartale spadła w stosunku do ubiegłorocznej o 9,5% r/r, co oznacza że wyprodukowano blisko 1 mln. ton mniej niż przed rokiem w tym samym okresie. W stosunku do pierwszego kwartału br. zanotowano wzrost o 12,5% kw/kw.

 

Produkcja cementu w II kw. br. była niższa o 2,6% od ubiegłorocznej. Producenci cementu jako nieliczni wśród producentów materiałów budowlanych mogą pochwalić się wzrostem produkcji w pierwszym półroczu o 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wyprodukowano dotychczas prawie 9 mln. ton cementu, o 302 tys. ton więcej niż przed rokiem.

 

Rośnie również produkcja zapraw murarskich, w pierwszym półroczu wyprodukowano 2 584 tys. ton, wzrost o 4,3% r/r. Wzrost ten jest zasługą dobrych wyników w pierwszym kwartale, ponieważ drugi kwartał, tak jak i w innych branżach, był słabszy od ubiegłorocznego o 4,2% r/r.

 

Najwyższy spadek produkcji wśród ściennych materiałów murowych, dotyczy ceramiki budowlanej, której w pierwszym półroczu wyprodukowano 1 472 tys. m3, o 185 tys. m3 mniej niż w roku poprzednim (spadek o 11,2% r/r). Wyniki produkcji w drugim kwartale br. były aż 19,4% lepsze od pierwszego kwartału, ale wciąż poniżej produkcji ubiegłorocznej o 6,0% r/r.

 

Produkcja betonu komórkowego spadła w drugim kwartale o 2,8% r/r, była też nieznacznie niższa niż w pierwszym kwartale br. (- 0,4% kw/kw). Narastająco po sześciu miesiącach produkcja utrzymuje się na poziomie ubiegłorocznym z niewielkim spadkiem (-0,4% r/r).


Produkcja silikatów w bieżącym roku w żadnym miesiącu nie była wyższa od ubiegłorocznej. W pierwszym półroczu wyprodukowano 753 tys. m3 silikatów, o 35 tys. m3 mniej niż przed rokiem. Narastająco spadek produkcji nie jest jeszcze duży, 4,4% r/r., ale to dawno nie widziane spadki w tej branży, która jest mocno skorelowana z liczbą rozpoczynanych budów mieszkań przez deweloperów.


Na rynku mieszkaniowym widoczny spadek liczby rozpoczynanych mieszkań zwłaszcza przez deweloperów, co będzie miało wpływ na sprzedaż materiałów budowlanych.

 

Wpływ epidemii koronawirusa na wyniki produkcji materiałów budowlanych w II kw 2020r.

Wpływ pandemi koronawirusa na produkcję materiałów budowlanych

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja ściennych materiałów murowych - czerwiec 2020 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2020

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja spoiw mineralnych - czerwiec 2020 Produkcja spoiw mineralnych w 2020

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja masy betonowej i zapraw - czerwiec 2020 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2020r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - I półrocze 2020r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco I półrocze 2019-2020

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - I półrocze 2020r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco I półrocze 2019-2020

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - I półrocze 2020r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco I półrocze 2019-2020

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco I półrocze 2019-2020

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - I półrocze 2020r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco I półrocze 2019-2020

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - I półrocze 2020r.

 

Produkcja cementu narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco I półrocze 2019-2020

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - I półrocze 2020r.

 

Produkcja wapna narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco I półrocze 2019-2020

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - I półrocze 2020r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco I półrocze 2019-2020

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - I półrocze 2020r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej I półrocze 2019-2020

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich I półrocze 2019-2020

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - I półrocze 2020r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco I półrocze 2019-2020

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - I półrocze 2020r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco I półrocze 2019-2020

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - I półrocze 2020r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych I półrocze 2019-2020

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - I półrocze 2020r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco I półrocze 2019-2020

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?