Rynek

Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych - I półrocze 2023

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych w pierwszym półroczu 2023 roku poniżej poziomu ubiegłorocznego, Spadki spowodowane zmniejszeniem liczby rozpoczynanych budów dotyczą szczególnie materiałów budowlanych wykorzystywanych na etapie realizacji stanu surowego budynków.

 

Spadek sprzedaży i produkcji ściennych materiałów murowych w pierwszym półroczu 2023 r. o blisko 2,5 mln m3 r/r..

 

Produkcja ściennych materiałów murowych po sześciu miesiącach 2023 r. wyniosła łącznie 3 381 tys. m3. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego była niższa o 2 428 tys. m3, oznacza to spadek o 41,8% r/r.

Producenci ściennych materiałów murowych w pierwszym kwartale zredukowali wielkość produkcji o blisko 1,2 mln m3 w stosunku do roku ubiegłego (spadek o 41,2% r/r.). W drugim kwartale redukcja wolumenu produkcji była jeszcze wyższa o ok. 100 tys. m3, a spadek wyniósł 42,4% r/r.

 

Sprzedaż ściennych materiałów murowych w pierwszym półroczu była niższa od wyprodukowanego wolumenu o 157 tys. m3 i wynosiła 3 224 tys. m3. To wynik zdecydowanie gorszy od poziomu osiągniętego w roku poprzednim – spadek wyniósł 43,6% r/r. a w liczbach bezwzględnych 2 488 tys. m3.

Tak jak w przypadku produkcji, poziom spadku sprzedaży ściennych materiałów murowych przekroczył 40% (pierwszy kwartał – 41,8% r/r., drugi kw. – 45,4% r/r.).

 

Na spadek produkcji ściennych materiałów murowych składa się zmniejszenie poziomu produkcji betonu komórkowego w stosunku do poziomu ubiegłorocznego o 1 301 tys. m3, co oznacza spadek o 43,1% r/r., przy łącznej produkcji w br. 1 718 tys. m3.

Produkcja ceramiki budowlanej zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 896 tys. m3. W ciągu sześciu miesięcy wyprodukowano 1008 tys. m3 ceramiki budowlanej (spadek o 51,8% r/r.).

Również produkcja silikatów spadała, chociaż w przypadku tej branży poziom redukcji był niższy i wynosił 24,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W liczbach bezwzględnych spadek wyniósł 186 tys. m3, przy łącznej produkcji 586 tys. m3 silikatów.

 

Producenci betonu komórkowego w pierwszym półroczu 2023 r. sprzedali o 73 tys. m3 mniej niż wyprodukowali w tym czasie. Sprzedaż narastająco w br. betonu komórkowego wyniosła 1 645 tys. m3, o 1 328 tys. m3 mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 44,7% r/r.

Sprzedaż ceramiki budowlanej była o 870 tys. m3 niższa niż przed rokiem i wynosiła 1 008 tys. m3 (spadek o 46,3% r/r.). W przypadku tej branży wolumen sprzedaży i produkcji był wyrównany.

Łącznie od początku roku sprzedano 515 tys. m3 silikatów, o 245 tys. m3 mniej niż w roku ubiegłym (spadek o 32,2% r/r.). Wytworzony wolumen produkcji był wyższy od sprzedaży o 71 tys. m3.

 

Spadek sprzedaży i produkcji spoiw mineralnych takich jak cement, wapno i spoiwa gipsowe

 

W pierwszym półroczu br. produkcja cementu zmniejszyła się o 1 642 tys. ton w porównaniu do roku poprzedniego, przy produkcji 7 640 tys. ton – spadek wyniósł 17,7% r/r.
Sprzedaż cementu była o 170 tys. ton niższa niż produkcja tego okresu. Spadek sprzedaży cementu wyniósł w tym okresie 16,6% r/r, a w liczbach bezwzględnych 1 485 tys. ton, przy łącznej sprzedaży cementu w pierwszym półroczu 7 470 tys. ton.

 

Produkcja wapna narastająco po sześciu miesiącach była niższa o 235 tys. ton, co oznacza spadek o 27,8% r/r, przy łącznej produkcji 611 tys. ton. W tym samym czasie sprzedaży wyniosła 514 tys. ton i była niższa w stosunku do roku poprzedniego o 210 tys. ton (spadek o 29,0% r/r.).

 

Podobnie w branży spoiw gipsowych spadła zarówno produkcja jak i sprzedaż. Poziom spadku produkcji był wyższy i wynosił 18,5% r/r., przy łącznej produkcji 738 tys. ton, o 167 tys. ton mniej niż w roku ubiegłym. Sprzedaż wyniosła 455 tys. ton, o 19 tys. ton mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 4,0% r/r.

 

Produkcja i sprzedaż betonu towarowego i zapraw murarskich w I półroczu 2023 roku

 

Produkcja i sprzedaż betonu towarowego w pierwszych sześciu miesiącach br. była o blisko 3,5 mln ton niższa niż przed rokiem, co oznacza spadki o niemal 18% r/r., przy produkcji na poziomie 16,4 mln ton i sprzedaży na poziomie 15,8 mln ton.

 

Produkcja zapraw murarskich w bieżącym roku po sześciu miesiącach wyniosła 1 842 tys. ton, to o 429 tys. ton mniej niż w roku poprzednim, oznacza to spadek o 18,9% r/r. W nieco niższym stopniu spadła sprzedaż zapraw murarskich o 17,5% r/r. W liczbach bezwzględnych sprzedaż była niższa o 352 tys. ton przy sprzedaży łącznej 1 661 tys. ton.

 


 

 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja i sprzedaż materiałów ściennych murowych [tys.m3]

czerwiec styczeń - czerwiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych - 2023 Produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych w 2023 narastająco

 

 

Produkcja i sprzedaż mineralnych spoiw budowlanych [tys.ton]

czerwiec styczeń - czerwiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych - 2023 Produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych w 2023 narastajaco

 

 

Produkcja i sprzedaż masy betonowej prefabrykowanej i zapraw murarskich [tys.ton]

czerwiec styczeń - czerwiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw - 2023 Produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw w 2023r. narastająco

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2023r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2021-2023 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2021-2023

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2023r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2021-2023 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2021-2023

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2023r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2021-2023 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2021-2023

 

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2023r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2021-2023

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2023r.

 

Produkcja cementu narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2021-2023

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2023r.

 

Produkcja wapna narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2021-2023

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2023r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2021-2023

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2023r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2021-2023

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2021-2023

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2023r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2021-2023 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2021-2023

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2023r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2021-2023 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2021-2023

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2023r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2021-2023 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2021-2023

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2023r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2021-2023

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

 


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?