Rynek

Produkcja materiałów budowlanych - I półrocze 2022

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja materiałów budowlanych w pierwszym półroczu 2022 r. powyżej poziomu ubiegłorocznego, dotyczy to większości analizowanych grup materiałowych, chociaż dynamika wzrostu spada. Wyniki sprzedaży już nie są tak optymistyczne, a w czerwcu tylko nielicznym udało się utrzymać poziom ubiegłoroczny.

 

GUS w bieżącym roku zaczął publikować dane nie tylko o produkcji wybranych grup materiałów budowlanych, ale również o ich sprzedaży. To informacje, których dotychczas brakowało.

 

W pierwszym półroczu 2022 roku wyprodukowano ponad 5,8 mln m3 ściennych materiałów murowych, o 343 tys. m3 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 6,3% r/r.

Sprzedaż w tym samym okresie była o blisko 100 tys. m3 niższa od wolumenu produkcji i wynosiła 5,7 mln m3. W porównaniu do roku poprzedniego sprzedano 109 tys. m3 ściennych materiałów murowych mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 1,9% r/r. Na koniec maja wynik na sprzedaży rok do roku był jeszcze dodatni. Dopiero czerwiec przyniósł znaczący spadek sprzedaży – 12,9% r/r.

Wśród ściennych materiałów murowych wyniki poszczególnych branż przedstawiają się następująco:

beton komórkowy – dotychczas wyprodukowano ponad 3 mln m3, sprzedaż była o 46 tys. m3 niższa od wolumenu produkcji. W porównaniu do roku poprzedniego produkcja wzrosła o 195 tys. m3 (+6,9% r/r.), sprzedaż również przekroczyło poziom ubiegłoroczny o 54 tys. m3 (+1,8% r/r.);

ceramika budowlana – w pierwszym półroczu wyprodukowano 1,9 mln. m3, o 72 tys. m3 więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 3,9% r/r. Sprzedaż w analogicznym okresie była o 26 tys. m3 niższa niż wyprodukowany wolumen, wyniosła 1 878 tys. m3. Sprzedano o 142 tys. m3 mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 7,0% r/r.

silikaty – łączna produkcja narastająco w pierwszym półroczu to 772 tys. m3, o 84 tys. m3 więcej niż w roku poprzednim (+ 12,2% r/r). Sprzedaż była o 12 tys. m3 niższa od produkcji i wyniosła 760 tys. m3. W porównaniu do roku ubiegłego sprzedaż utrzymała się na tym samym poziomie, z niewielką nadwyżką 3 tys. m3 (wzrost o 0,4% r/r.).

 

W grupie spoiw mineralnych jedynie producenci cementu wykazali wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Dotychczasowa produkcja to blisko 9,3 mln ton, o 732 tys. ton więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 8,6% r/r. W tym samym czasie sprzedaż wyniosła prawie 9 mln ton, to poziom wyższy niż przed rokiem o 459 tys. ton – wzrost o 5,4% r/r. Sprzedaż jednak była niższa niż wielkość produkcji w bieżącym roku o 329 tys. ton.

 


Producenci wapna zaraportowali w pierwszym półroczu produkcję w wysokości 846 tys. ton, o 2,2% poniżej poziomu ubiegłorocznego oraz sprzedaż 724 tys. ton, co w stosunku do roku ubiegłego oznacza spadek o 4,2%. Utrzymuje się różnica między wielkością wyprodukowaną a sprzedaną, na koniec czerwca wynosiła 122 tys. ton.

 

Również producenci spoiw gipsowych wykazali spadek, zarówno wielkości produkcji jak i sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego. Łączna produkcja po sześciu miesiącach br. wyniosła 918 tys. ton, a sprzedaż 474 tys. ton. W odniesieniu do wyników sprzed roku oznacza spadek odpowiednio o 1,4% i 0,5%.

 

Wzrost produkcji i sprzedaży wykazali producenci betonu towarowego. Dotychczas wyprodukowano blisko 20 mln ton masy betonowej prefabrykowanej, o prawie 1,5 mln ton więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 7,9% r/r.

Zaraportowana sprzedaż to 19,2 mln ton, to o 8,2% więcej w stosunku do roku poprzedniego, a w wartościach bezwzględnych wzrost wynosił blisko 1,5 mln ton.

 

Początek roku sygnalizował odwrócenie ubiegłorocznych trendów spadkowych w produkcji zapraw murarskich, ale już marzec i następne miesiące pokazały ponowne spadki. W pierwszym półroczu wyprodukowano prawie 2,3 mln ton, sprzedaż wyniosła 2,0 mln ton zapraw murarskich, to wartości poniżej poziomu ubiegłorocznego odpowiednio o 4,5% i 3,5%. Sprzedano o 258 tys. ton mniej niż wyprodukowano w bieżącym roku.


 

 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja i sprzedaż materiałów ściennych murowych [tys.m3]

czerwiec styczeń - czerwiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych - 2022 Produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych w 2022 narastająco

 

 

Produkcja i sprzedaż mineralnych spoiw budowlanych [tys.ton]

czerwiec styczeń - czerwiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych - 2022 Produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych w 2022 narastajaco

 

 

Produkcja i sprzedaż masy betonowej prefabrykowanej i zapraw [tys.ton]

czerwiec styczeń - czerwiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw - 2022 Produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw w 2022r. narastająco

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2022r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2022

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2022r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2022

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2022r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2022

 

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2022r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2022

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2022r.

 

Produkcja cementu narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2022

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2022r.

 

Produkcja wapna narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2022

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2022r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2022

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2022r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2022

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2022

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2022

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2022

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2022

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2022r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2022

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

 


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?