Rynek

Produkcja materiałów budowlanych - I półrocze 2021

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki produkcji materiałów budowlanych w pierwszym półroczu 2021 roku są niejednoznaczne. Niektóre branże zwiększyły wolumen produkcji w stosunku do roku poprzedniego, a nawet przekroczyły poziom uzyskany w roku 2019, w innych branżach produkcja spada drugi rok z rzędu.

 

Branża budowlana nie została szczególnie dotknięta pandemią koronawirusa, po okresowych spadkach sytuacja się ustabilizowała, a wstrzymane w ubiegłym roku inwestycje ruszyły pełną parą w 2021r. - dotyczy to zwłaszcza rynku mieszkaniowego. Nie przekłada się to jeszcze na wyniki produkcji wszystkich materiałów budowlanych.

 

W pierwszym półroczu 2021r. wyprodukowano 5 325 tys. m3 ściennych materiałów murowych, o 3,6% więcej niż przed rokiem w analogicznym okresie, w liczbach bezwzględnych wolumen produkcji wzrósł o 184 tys. m3.

W porównaniu z rokiem 2019 produkcja ściennych materiałów murowych była tylko o 38 tys. m3 gorsza, czyli w bieżącym roku wyprodukowano o 0,7% mniej.

 

Wzrost produkcji w stosunku do roku poprzedniego to wynik zwiększenia produkcji ceramiki budowlanej o 273 tys. m3 w porównaniu do roku 2020. Dotychczas wyprodukowano 1 747 tys. m3 ceramiki budowlanej, co oznacza wzrost o 18,5% r/r (wobec spadku o 11,2% r/r wykazanego w 2020r.). Osiągnięty wynik w br. jest również lepszy od uzyskanego w I półroczu 2019r. o 90 tys. m3, czyli o 5,4%.

 

Produkcja betonu komórkowego w pierwszym półroczu 2021r. wyniosła 2 824 tys. m3, o 14 tys. m3 mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 0,5% r/r (wobec wzrostu o 0,6 % r/r w 2020r.). Pomimo pandemii koronawirusa wolumen produkcji betonu komórkowego od trzech lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W br. narastająco po sześciu miesiącach produkcja jest niemal identyczna jak w roku 2019, różnica 3 tys. m3 na korzyść roku 2021.

 

W czerwcu pierwszy raz od kilkunastu miesięcy produkcja silikatów była wyższa od analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Przy dużym wzroście rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych przez deweloperów jest szansa na odwrócenie spadkowego trendu w tej branży, który utrzymywał się od początku roku 2020. W ciągu sześciu miesięcy br. wyprodukowano 688 tys. m3 silikatów, o 65 tys. m3 mniej niż przed rokiem - spadek o 8,6% r/r, a w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 spadek wynosi 100 tys. m3. Warto podkreślić, że GUS podaje co miesiąc informacje o produkcji firm zatrudniających 50 i więcej pracowników, co w przypadku silikatów ma znaczenie, ponieważ nawet 1/3 silikatów jest produkowana przez firmy nie mieszczące się w tym limicie.

 

Dopiero w drugim kwartale wolumen produkcji cementu w poszczególnych miesiącach był wyższy niż rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu nie udało się jednak przekroczyć poziomu z roku poprzedniego. W efekcie po sześciu miesiącach br. produkcja cementu wyniosła 8 552 tys. ton, o 367 tys. ton poniżej poziomu z rok 2020, co oznacza spadek o 4,1% r/r (wobec wzrostu o 3,5% r/r wykazanego w 2020r.). W porównaniu do wielkości produkcji uzyskanej w analogicznym okresie w 2019r. bieżący wynik jest gorszy o 67 tys. ton (spadek o 0,8%).

 

Produkcja wapna tylko w styczniu i w lutym była niższa niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego, w następnych osiągała nawet poziom z roku 2019.Dzięki czemu na koniec czerwca narastający wolumen produkcji przekroczył poziom ubiegłoroczny o 4,7%, przy produkcji łącznej 865 tys. ton wapna. To poziom o 40 tys. ton gorszy od uzyskanego w roku 2019 (o 4,4%).

 

Od marca obserwujemy przyspieszenie w produkcji betonu towarowego, miesięczne wolumeny produkcji są wyższe od wykazanych w roku poprzednim od kilkunastu do nawet 26,5% w czerwcu, dzięki temu na koniec pierwszego półrocza udało się wyrównać, a nawet lekko przekroczyć ubiegłoroczny poziom produkcji. Łączna produkcja masy betonowej prefabrykowanej w br. wyniosła 18 229 tys. ton, o 111 więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 0,6% r/r). W porównaniu z rokiem 2019 wynik jest gorszy o 445 tys. ton, co oznacza spadek o 2,4%.

 

Produkcja zapraw murarskich w bieżącym roku spadła o 11,1% w porównaniu do roku ubiegłego (wobec wzrostu o 4,3% r/r wykazanego w 2020r.). W ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku wyprodukowano 2 379 tys. ton zapraw murarskich, to wynik gorszy od roku poprzedniego o blisko 300 tys. ton, jak również gorszy od uzyskanego w 2019r. o 98 tys. ton.

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja ściennych materiałów murowych - czerwiec 2021 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2021

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja spoiw mineralnych - czerwiec 2021 Produkcja spoiw mineralnych w 2021

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja masy betonowej i zapraw - czerwiec 2021 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2021r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2021r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2021

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2021r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2021 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2021

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2021r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2019-2021 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2021

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2019-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2020-2021

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2021r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2021

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2021r.

 

Produkcja cementu narastająco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2021

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2021r.

 

Produkcja wapna narastająco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2021

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2021r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2021

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2021r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2021

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2021

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2021 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2021

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2021 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2021

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2021 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2021

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2021r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2021

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

 


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?