Rynek

Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych 2023

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Jak wynika z najnowszych danych GUS o produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych lipiec nie przyniósł większych zmian. Nadal obserwujemy spadek sprzedaży i produkcji materiałów budowlanych w stosunku do roku poprzedniego.

 

Produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych

 

Spadek sprzedaży ściennych materiałów murowych na koniec lipca 2023 roku przekroczył już poziom 2,6 mln m3 w porównaniu do 7 miesięcy ubiegłego roku.
Narastająco w bieżącym roku sprzedaż ściennych materiałów murowych wyniosła 3,8 mln m3, przy 6,4 mln m3 w roku poprzednim w tym samym okresie, oznacza to spadek o 40,9% r/r.

W ślad za spadkiem sprzedaży spada również produkcja ściennych materiałów murowych. Dotychczas wyprodukowano prawie 4 mln m3 ściennych materiałów murowych, o niemal 2,8 mln m3 mniej niż przed rokiem, spadek wyniósł 41,0% r/r.

 

Jak przekłada się to na wyniki poszczególnych branż ściennych materiałów murowych?

W ciągu siedmiu miesięcy sprzedano 1 949 tys. m3 betonu komórkowego, o 42,5% mniej niż przed rokiem. Spadek w liczbach bezwzględnych wyniósł 1 443 tys. m3.
W tym samym czasie wyprodukowano nieco ponad 2 mln m3 betonu komórkowego, o ponad 1,5 mln m3 mniej niż rok wcześniej, a to oznacza spadek o 43,1% r/r.

 

W podobnym tempie spada sprzedaż i produkcja ceramiki budowlanej. Narastająco w bieżącym roku sprzedano 1 178 tys. m3 ceramiki budowlanej, o 882 tys. m3 mniej niż w roku ubiegłym – spadek o 42,8% r/r. Dotychczasowa produkcja ceramiki budowlanej wyniosła 1 228 tys. m3. Spadek produkcji wyniósł 44,6% r/r., a liczbach bezwzględnych 989 tys. m3.

 

Nieco niższe spadki odnotowali producenci silikatów, ale i tu spadek sprzedaży przekroczył 30% r/r. Łącznie w ciągu siedmiu miesięcy sprzedaż silikatów wyniosła 605 tys. m3, przy 867 tys. m3 w roku poprzednim, co oznacza spadek o sprzedaży o 262 tys. m3 (-30,2% r/r.).

Dotychczasowa produkcja silikatów wyniosła 680 tys. m3 i była o 222 tys. m3 niższa niż przed rokiem, co oznacza spadek o 24,6% r/r.

 

 

Produkcja i sprzedaż cementu, wapna, betonu towarowego i zapraw murarskich

 

Wśród spoiw mineralnych najbardziej spadła sprzedaż i produkcja wapna. Narastająco w bieżącym roku sprzedano 593 tys. ton wapna, przy produkcji na poziomie 705 tys. ton. Spadki wyniosły odpowiednio 27,7% r/r. sprzedaż i 28,1% r/r. produkcja.

 

Sprzedaż cementu w bieżącym roku przekroczyła nieznacznie 9 mln ton, w porównaniu do roku ubiegłego była niższa o blisko 1,6 mln ton, co oznacza spadek o 14,9% r/r.

Dotychczas wyprodukowano 9 356 tys. ton cementu, o 1 794 tys. ton mniej niż przed rokiem w tym samym okresie, co oznacza spadek o 16,1% r/r.

 

W podobnym tempie spada sprzedaż i produkcja betonu towarowego. W ciągu siedmiu miesięcy wyprodukowano i sprzedano ponad 19 mln ton masy betonowej prefabrykowanej, o prawie 4 mln ton mniej niż w roku poprzednim, a to oznacza spadek o 16,5% r/r.

 

Kilkunastoprocentowe spadki dotyczą również sprzedaży i produkcji zapraw murarskich. W sumie w 2023 roku sprzedano nieco ponad 2 mln ton zapraw murarskich, o 14,4% mniej niż przed rokiem. W tym samym czasie produkcja zapraw murarskich wyniosła 2 248 tys. ton i była o 16,3% niższa niż w roku poprzednim.

 


 

 

 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja i sprzedaż materiałów ściennych murowych [tys.m3]

lipiec styczeń - lipiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych - 2023 Produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych w 2023 narastająco

 

 

Produkcja i sprzedaż mineralnych spoiw budowlanych [tys.ton]

lipiec styczeń - lipiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych - 2023 Produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych w 2023 narastajaco

 

 

Produkcja i sprzedaż masy betonowej prefabrykowanej i zapraw [tys.ton]

lipiec styczeń - lipiec
Miesięczna produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw - 2023 Produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw w 2023r. narastająco

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne - produkcja

 

BETON  KOMÓRKOWY - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2023r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2021-2023 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2021-2023

 


CERAMIKA BUDOWLANA - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2023r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2021-2023 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2021-2023

 


SILIKATY - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2023r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2021-2023 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2021-2023

 

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2023r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2021-2023

 


Mineralne spoiwa budowlane - produkcja

 

CEMENT - PRODUKCJA

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2023r.

 

Produkcja cementu narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2021-2023

 


WAPNO - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2023r.

 

Produkcja wapna narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2021-2023

 


SPOIWA GIPSOWE - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2023r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2021-2023

 


Masa betonowa prefabrykowana - produkcja

BETON TOWAROWY - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2023r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2021-2023

 


ZAPRAWY MURARSKIE - PRODUKCJA

 

Produkcja zapraw murarskich narastająco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2021-2023

 

 


Materiały dachowe i stropowe - produkcja

 

DACHÓWKI CERAMICZNE - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2023r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2021-2023 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2021-2023

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2023r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2021-2023 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2021-2023

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2023r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2021-2023 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2021-2023

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej - produkcja

 

WEŁNA MINERALNA - PRODUKCJA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2023r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2021-2023 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2021-2023

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

 


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?