Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2022

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W ślad za spadkiem rozpoczynanych budów spada sprzedaż i produkcja materiałów budowlanych. W październiku sprzedaż wszystkich analizowanych materiałów budowlanych była niższa niż przed rokiem. Producenci nielicznych materiałów budowlanych utrzymali wolumen produkcji na poziomie ubiegłorocznym.

 

Producenci dostosowali wielkość produkcji do rozmiarów sprzedaży. W październiku produkcji ściennych materiałów murowych była tylko o 46,7 tys. m3 większa niż sprzedaż w tym miesiącu. Produkcja wyniosła 715 tys. m3, o 291 tys. m3 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek o 28,9% r/r.). Sprzedaż w październiku ukształtowała się na poziomie 668 tys. m3 ściennych materiałów murowych, to o 331 tys. m3 mniej niż przed rokiem (spadek o 33,1% r/r.).

 

Narastająco w ciągu dziesięciu miesięcy wyprodukowano 9,2 mln m3 ściennych materiałów murowych. W porównaniu do roku ubiegłego produkcja była o 279 tys. m3 niższa niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 2,9% r/r. W tym samym czasie sprzedaż ściennych materiałów murowych wyniosła 8,5 mln m3, o 1,4 mln m3 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, oznacza to spadek o 14,1% r/r. Różnica między wolumenem produkcji w bieżącym roku a sprzedażą wynosi niemal 700 tys. m3.

 

Wyniki w poszczególnych branżach ściennych materiałów murowych przedstawiają się następująco:

beton komórkowy – w październiku zarówno sprzedaż jak i produkcja była niższa niż przed rokiem odpowiednio o 30,2% r/r. i 36,0% r/r. Narastająco wynik produkcji spadł poniżej poziomu ubiegłorocznego o 105 tys. m3 (spadek o 2,1% r/r.) przy produkcji łącznej 4 783 tys. m3. Sprzedaż była o 441 tys. m3 mniejsza niż przed rokiem (spadek o 8,9% r/r.) przy sprzedaży łącznej 4 534 tys. m3. Po dziesięciu miesiącach sprzedaż jest niższa od wyprodukowanego wolumenu o 249 tys. m3.

ceramika budowlana – sprzedaż w październiku spadła o 35,7% r/r., a produkcja o 11,4% r/r. W ciągu dziesięciu miesięcy wyprodukowano 3 024 tys. m3, o 29 tys. m3 mniej niż w roku ubiegłym. Sprzedaż wyniosła 2 655 tys. m3, o 695 tys. m3 poniżej poziomu ubiegłorocznego, co oznacza spadek o 20,7% r/r. W roku bieżącym sprzedano o 369 tys. m3 ceramiki budowlanej mniej niż wyprodukowano.

silikaty – w podobnym tempie spadła w październiku zarówno produkcja jak i sprzedaż, odpowiednio o 28,5% r/r. i 27,3% r/r. Po dziesięciu miesiącach wolumen produkcji wyniósł 1 225 tys. m3, o 14 tys. m3 mniej niż przed rokiem w analogicznym okresie, co oznacza spadek o 1,1% r/r. Sprzedano 1 178 tys. m3 silikatów, o 140 tys. m3 mniej niż w roku ubiegłym, spadek o 10,6% r/r. Wyprodukowany w bieżącym roku wolumen był o 47 tys. m3 większy od sprzedaży w tym okresie.

 

Produkcja cementu w październiku była 49 tys. ton niższa niż przed rokiem, sprzedaż była również poniżej poziomu ubiegłorocznego o 145 tys. ton.

Narastająco produkcja cementu w bieżącym roku wyniosła prawie 16,3 mln ton, to wynik o 121 tys. ton lepszy niż przed rokiem, wzrost o 0,7% r/r. Sprzedaż wyniosła w tym okresie 15,7 mln ton cementu, to poziom poniżej roku ubiegłego o 261 tys. ton (spadek o 1,6% r/r.). W roku bieżącym wyprodukowano o 664 tys. ton cementu więcej niż sprzedano.

 

Produkcja wapna była w październiku niższa niż przed rokiem o 32,1% r/r., sprzedaż spadła w mniejszym stopniu, o 16,4% r/r. Po dziesięciu miesiącach wolumen produkcji wapna wynosi 1 347 tys. ton, o 150 tys. ton mniej niż w roku poprzednim (spadek o 10,0% r/r.).

Sprzedano w bieżącym roku wyniosła 1 140 tys. ton wapna, to o 143 tys. ton poniżej poziomu ubiegłorocznego, co oznacza spadek o 11,1% r/r. Nadwyżka produkcji nad sprzedażą w bieżącym roku wyniosła 207 tys. ton.

 

Produkcja i sprzedaż spoiw gipsowych również była niższa niż przed rokiem, odpowiednio o 3,2% r/r. i 3,6% r/r.

Wyniki roczne narastająco również wykazują spadki w stosunku do roku poprzedniego. Produkcja wyniosła 1 495 tys. ton – spadek o 5,4% r/r. Sprzedaż w tym czasie wyniosła 803 tys. ton – spadek o 1,5% r/r. Utrzymuje się duża różnica pomiędzy produkcją, a sprzedażą spoiw gipsowych. Po dziesięciu miesiącach sprzedaż była o 692 tys. ton niższa od produkcji w br.

 

Produkcja i sprzedaż betonu towarowego w październiku była o 15% niższa w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Wynik narastająco w skali roku wciąż utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego. Wyprodukowano dotychczas 34,7 mln ton betonu towarowego, to o 39 tys. ton mniej niż w roku poprzednim, co oznacza spadek o 0,1% r/r. Sprzedano, według przekazanych do GUS raportów, 33,5 mln ton, to wynik niemal identyczny jak przed rokiem.

 

Produkcja zapraw murarskich w październiku była o 4,5% niższa niż w roku poprzednim, a sprzedaż o spadła o 10,3% r/r.

Wynik po dziesięciu miesiącach też jest poniżej poziomu ubiegłorocznego. Wyprodukowano dotychczas prawie 3,9 mln ton zapraw murarskich, o 263 tys. ton mniej niż w roku ubiegłym, co oznacza spadek o 6,3% r/r. Sprzedaż wyniosła 3,4 mln ton, o 180 tys. ton poniżej poziomu ubiegłorocznego, spadek o 5,0% r/r. Nadwyżka produkcji nad sprzedażą w br. wynosi 471 tys. ton.

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja i sprzedaż materiałów ściennych murowych [tys.m3]

październik styczeń - październik
Miesięczna produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych - 2022 Produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych w 2022 narastająco

 

 

Produkcja i sprzedaż mineralnych spoiw budowlanych [tys.ton]

październik styczeń - październik
Miesięczna produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych - 2022 Produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych w 2022 narastajaco

 

 

Produkcja i sprzedaż masy betonowej prefabrykowanej i zapraw [tys.ton]

październik styczeń - październik
Miesięczna produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw - 2022 Produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw w 2022r. narastająco

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2022r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2022

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2022r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2022

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2022r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2022

 

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2022r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2022

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2022r.

 

Produkcja cementu narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2022

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2022r.

 

Produkcja wapna narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2022

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2022r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2022

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2022r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2022

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2022

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2022

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2022

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2022

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2022r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2022

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

DANE AKTUALIZOWANE : miesięcznie


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?