Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2022

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Miniony 2022 rok obfitował w wiele wyzwań i problemów, z którymi musieli zmierzyć się producenci materiałów budowlanych. Nie tylko rosnące koszty produkcji, wynikające ze wzrostu cen surowców energetycznych, ale również spadek popytu w wyniku zmniejszenia liczby nowych inwestycji.

 

Opublikowane przez GUS dane uwzględniają produkcję i sprzedaż materiałów budowlanych zrealizowaną przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników. Analizując podane właśnie dane o produkcji i sprzedaży należy pamiętać, że pełne wyniki (uwzględniające również mniejsze firmy, zatrudniające poniżej 50 pracowników) poznamy nie wcześniej niż za pół roku.

 

Ponad 1,7 mln m3 spadku sprzedaży ściennych materiałów murowych

 

W 2022 roku wyprodukowano blisko 10,7 mln. m3 ściennych materiałów murowych, to o 534 tys. m3 mniej niż w roku poprzednim, co oznacza spadek o 4,8% r/r.
 

Przy znaczącym spadku liczby rozpoczynanych budów nowych inwestycji, producenci ściennych materiałów murowych (wykorzystywanych głównie na etapie wznoszenia konstrukcji budynku) doświadczyli spadku zapotrzebowania na swoje produkty. W tych warunkach poziom spadku wolumenu produkcji był niski (nawet zaskakująco niski), producenci musieli znacząco zwiększyć zapasy magazynowe, co wobec zapowiedzi wysokiego wzrostu cen surowców energetycznych od nowego roku jest uzasadnionym działaniem.

Sprzedaż ściennych materiałów murowych w roku 2022 osiągnęła poziom 9,9 mln. m3, o 14,7% mniej niż przed rokiem, a w liczbach bezwzględnych spadek wyniósł 1,7 mln m3. Produkcja była o 743 tys. m3 wyższa od wielkości sprzedaży w minionym roku.

 

Wyniki w poszczególnych branżach ściennych materiałów murowych przedstawiają się następująco:

beton komórkowy – wolumen produkcji w 2022 roku to 5,5 mln m3, wynik poniżej poziomu ubiegłorocznego o 301 tys. m3 (spadek o 5,2% r/r.). Sprzedaż była o 526 tys. m3 mniejsza niż przed rokiem (spadek o 9,0% r/r.) przy sprzedaży łącznej 5,3 mln m3. Sprzedaż jest niższa od wyprodukowanego wolumenu o 142 tys. m3.

ceramika budowlana – w roku 2022 wyprodukowano 3,6 mln m3, o 61 tys. m3 mniej niż w roku ubiegłym. Sprzedaż wyniosła blisko 3,1 mln m3, o 870 tys. m3 poniżej poziomu ubiegłorocznego, co oznacza spadek o 22,1% r/r. W całym 2022 roku sprzedano o 492 tys. m3 ceramiki budowlanej mniej niż wyprodukowano.

silikaty – w roku 2022 wolumen produkcji wyniósł 1,4 mln m3, o 82 tys. m3 mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 5,6% r/r. Sprzedano 1 365 tys. m3 silikatów, o 191 tys. m3 mniej niż w roku poprzednim, spadek o 12,3% r/r. Wyprodukowany w całym roku wolumen był o 30 tys. m3 większy od sprzedaż w tym okresie.

 

Poniżej na wykresie można prześledzić, jak kształtowała się dynamika rok do roku produkcji i sprzedaży w kwartałach, w poszczególnych branżach ściennych materiałów murowych.


 

Dynamika produkcji i sprzedaży ściennych materiałów murowych w kwartałach [r/r]

 

 

Produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych pod znakiem spadków w 2022 roku

 

Produkcja cementu w roku 2022 spadła o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego. Łączny wolumen produkcji cementu wyniósł ponad 18,8 mln ton, o 472 tys. ton poniżej poziomu ubiegłorocznego. Sprzedaż wyniosła nieco ponad 18 mln ton, o 557 tys. ton mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 3,0% r/r. Wyprodukowano 782 tys. ton cementu ponad wolumen sprzedaży w roku 2022.

 

Jak pokazuje wykres poniżej, pierwszy kwartał przyniósł ponad 20% wzrost produkcji i sprzedaży cementu. W drugim kwartale utrzymano produkcję powyżej ubiegłorocznego poziomu, ale sprzedaż była już niższa niż przed rokiem. W następnych kwartałach widoczne są pogłębiające się spadki zarówno sprzedaży jak i produkcji.

 

Podobnie wyglądała dynamika produkcji i sprzedaży wapna w kwartałach. W pierwszym kwartale nie było wzrostu, ale też nie było spadku. W kolejnych kwartałach poziom spadków się pogłębiał.

W całym 2022 roku wyprodukowano 1 558 tys. ton wapna, o 245 tys. ton mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 13,6% r/r. Sprzedano 1 318 tys. ton wapna, spadek w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 16,5%, a w liczbach bezwzględnych 260 tys. ton. Również i w przypadku wapna produkcja była wyższa od sprzedaży, różnica wyniosła 240 tys. ton.

 

Wolumen produkcji spoiw gipsowych w roku 2022 wyniósł 1 708 tys. ton, o 143 tys. ton mniej w stosunku do roku poprzedniego (spadek o 7,7% r/r.). Sprzedaż wyniosła 921 tys. ton o 28 tys. ton poniżej poziomu ubiegłorocznego (spadek o 3,0% r/r.). Różnica pomiędzy wolumenem produkcji, a sprzedaży wyniosła 787 tys. ton.

 

Dynamika produkcji i sprzedaży spoiw mineralnych w kwartałach [r/r]

 

Produkcja i sprzedaż betonu towarowego i zapraw murarskich w 2020 roku na minusie

 

Nadwyżka produkcji i sprzedaży betonu towarowego wykazana w pierwszym kwartale, topniała w kolejnych kwartałach i w efekcie cały 2022 rok producenci prefabrykowanej masy betonowej zamknęli wynikiem gorszym niż w roku poprzednim. Produkcja i sprzedaż spadła o 2,8% r/r., przy łącznym wolumenie produkcji 40,1 mln ton betonu towarowego. Wykazana sprzedaż wyniosła 38,8 mln ton, o 1,1 mln ton mniej niż przed rokiem.

 

Kolejny raz GUS skorygował wyniki produkcji i sprzedaży zapraw murarskich w poszczególnych miesiącach nie tylko minionego roku, ale również roku 2021. Produkcja zapraw murarskich w roku 2022 wyniosła 4,3 mln ton, o 436 poniżej poziomu roku poprzedniego (spadek o 9,1% r/r.). Sprzedano w 2022 roku 3,8 mln ton zapraw murarskich, o 281 tys. ton mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 6,8% r/r. Nadwyżka produkcji nad sprzedażą wyniosła 511 tys. ton.

 

Dynamika produkcji i sprzedaży betonu towarowego i zapraw murarskich w kwartałach [r/r]


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja i sprzedaż materiałów ściennych murowych [tys.m3]

grudzień styczeń - grudzień
Miesięczna produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych - 2022 Produkcja i sprzedaż ściennych materiałów murowych w 2022 narastająco

 

 

Produkcja i sprzedaż mineralnych spoiw budowlanych [tys.ton]

grudzień styczeń - grudzień
Miesięczna produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych - 2022 Produkcja i sprzedaż spoiw mineralnych w 2022 narastajaco

 

 

Produkcja i sprzedaż masy betonowej prefabrykowanej i zapraw [tys.ton]

grudzień styczeń - grudzień
Miesięczna produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw - 2022 Produkcja i sprzedaż masy betonowej i zapraw w 2022r. narastająco

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2022r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2022

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2022r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2022

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2022r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2022

 

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2022r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2022

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2022r.

 

Produkcja cementu narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2022

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2022r.

 

Produkcja wapna narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2022

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2022r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2022

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2022r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2022

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2022

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2022

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2022

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2022

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2022r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2022

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

 


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?