Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2022

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Rynek materiałów budowlanych nie zareagował jeszcze na spadki na rynku mieszkaniowym. Tylko nieliczne branże ograniczyły produkcję w pierwszym kwartale, chociaż wyniki produkcji w marcu były już częściej poniżej poziomu roku poprzedniego.

 

GUS opublikował dane na temat produkcji materiałów budowlanych w marcu i narastająco w pierwszym kwartale. W bieżącym roku publikuje również informacje o wielkości sprzedaży.

 

W pierwszym kwartale 2022r. wyprodukowano ponad 2,7 mln m3 ściennych materiałów murowych, o blisko 262 tys. m3 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 10,6% r/r. Sprzedaż była niemal na tym samym poziomie co produkcja. W porównaniu do roku poprzedniego sprzedano 50 tys. m3 ściennych materiałów murowych więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 1,9% r/r.

 

Wśród ściennych materiałów murowych wyniki poszczególnych branż przedstawiają się następująco:

beton komórkowego – w pierwszym kwartale sprzedano 1,47 mln m3, to o 11 tys. m3 mniej niż wynosiła w tym czasie produkcja. W porównaniu do roku ubiegłego sprzedaż wzrosła o 3,2% r/r, a produkcja o 10,0% r/r. Wyniki marca również były lepsze niż przed rokiem;

 

ceramika budowlana – wolumen produkcji w pierwszym kwartale wyniósł 840 tys. m3, o 70 tys. m3 więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 9,1% r/r. Sprzedaż w bieżącym roku wyniosła 856 tys. m3, powyżej produkcji o 16 tys. m3, ale o 53 tys. m3 mniej niż sprzedaż ubiegłoroczna w pierwszym kwartale. Producenci ceramiki budowlanej zareagowali najsilniej na spadek zapotrzebowania, produkcja w marcu spadła o 11,7% r/r, przy spadku sprzedaży o 23,8% r/r ;

 

silikaty – produkcja w marcu było o 3,8% wyższa niż przed rokiem, a sprzedaż o 3,3% gorsza. Łączna produkcja pierwszego kwartału to 365 tys. m3, o 43 tys. m3 więcej niż w roku ubiegłym (wzrost o 13,4% r/r), sprzedaż wyniosła 363 tys. m3, to ilość większa niż przed rokiem o 46 tys. m3 (wzrost o 14,5% r/r).

 

W grupie spoiw mineralnych największe wzrosty w pierwszym kwartale wykazali producenci cementu. Wolumen produkcji cementu wyniósł ponad 3,6 mln ton i był o 622 tys. ton wyższy niż w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 20,5%. W podobnym tempie rosła sprzedaż cementu, dynamika wzrostu wyniosła 20,1% r/r, przy sprzedaży na poziomie 2,7 mln ton cementu. Wyniki marca były już słabsze niż przed rokiem i to zarówno w zakresie produkcji jak i sprzedaży.

 

Producenci wapna nie zaraportowali tak spektakularnych wzrostów w pierwszym kwartale, ale ich produkcja była również wyższa niż przed rokiem o 1,2%. Dotychczas wyprodukowano 417 tys. ton wapna, o 5 tys. ton więcej niż w roku 2021. Sprzedaż był niższa niż produkcja o 54 tys. ton, chociaż w porównaniu do sprzedaży ubiegłorocznej była nawet nieznacznie wyższa o 0,3% r/r.

 

Spadła natomiast produkcja spoiw gipsowych o 6 tys. ton w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza spadek o 1,3% r/r, przy łącznej produkcji 445 tys. ton. Sprzedaż, choć porównywalna z rokiem poprzednim – wzrost o 2,0% r/r – była znacząco niższa od wyprodukowanego wolumenu – o ponad 200 tys. ton.

 

Wysoki wzrost produkcji wykazali producenci betonu towarowego o 29,2% r/r, o ponad 2 mln ton powyżej roku ubiegłego, a łączna produkcja po trzech miesiącach wyniosła 8,9 mln ton. Sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 29,6% r/r.

 

Po ubiegłorocznych spadkach produkcji zapraw murarskich, bieżący rok rozpoczął się wzrostami w styczniu i lutym. W marcu produkcja jak i sprzedaż była niższa, odpowiednio o 11,4% i 10,0% r/r. Łącznie dotychczas wyprodukowano ponad 1 mln ton zapraw murarskich i jest to wynik o 23 tys. ton lepszy niż w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 2,3% r/r. Sprzedaż zapraw w pierwszym kwartale wyniosła 953 tys. ton, o 5,4% więcej niż w roku poprzednim.

 


 

 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

marzec styczeń - marzec
Miesięczna produkcja ściennych materiałów murowych - 2022 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2022 narastająco

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

marzec styczeń - marzec
Miesięczna produkcja spoiw mineralnych - 2022 Produkcja spoiw mineralnych w 2022 narastajaco

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

marzec styczeń - marzec
Miesięczna produkcja masy betonowej i zapraw - 2022 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2022r. narastająco

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2022r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2022

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2022r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2022

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2022r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2020-2022 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2022

 

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2022r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2022

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2022r.

 

Produkcja cementu narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2022

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2022r.

 

Produkcja wapna narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2022

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2022r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2022

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2022r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2022

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2022

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2022

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2022

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2022r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2022 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2022

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2022r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2022 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2022

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

DANE AKTUALIZOWANE : miesięcznie


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?