Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2021

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja materiałów budowlanych w kwietniu, w większości analizowanych grupach materiałowych, powyżej poziomu osiągniętego w ubiegłym roku oraz powyżej poziomu produkcji z roku 2019 w analogicznym okresie.

Porównanie wyników produkcji czterech miesięcy bieżącego roku do roku poprzedniego pokazuje, że tylko w nielicznych grupach materiałowych udało się przekroczyć poziom ubiegłorocznej produkcji.

 

Skutki pandemii koronawirusa na rynku materiałów budowlanych bardziej widoczne były w drugiej połowie 2020r., na skutek wstrzymanych czy też przesuniętych realizacji zaplanowanych inwestycji, spadły zamówienia na materiały budowlane co wpłynęło na spadki produkcji, chociaż warto zaznaczyć, że w niektórych branżach spadki zaczęły się wcześniej, a w innych spadków nie odnotowano, wręcz przeciwnie produkcja w 2020r. była wyższa niż w roku poprzednim.

 

W ciągu czterech miesięcy 2020r. wyprodukowano 3 416 tys. m3 ściennych materiałów murowych, o 0,9% więcej niż przed rokiem w analogicznym okresie.

Wzrost produkcji wynika ze zwiększenia produkcji ceramiki budowlanej o 170 tys. m3 w porównaniu do roku poprzedniego. Dotychczas wyprodukowano 1 105 tys. m3 ceramiki budowlanej, co oznacza wzrost o 18,2% r/r (wobec spadku o 14,5% w 2020r.). Osiągnięty wynik w br. jest lepszy od uzyskanego w 2019r. o 33 tys. m3.

Produkcja betonu komórkowego po czterech miesiącach wynosi 1 834 tys. m3, o 54 tys. m3 mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 2,9% r/r (wobec wzrostu o 2,2% w 2020r.). Wolumen produkcji w br. jest niższy od osiągniętego w 2019r. o 34 tys. m3.

Kwiecień to dla silikatów już kolejny z rzędu miesiąc z gorszymi wynikami produkcji w stosunku do wyników ubiegłorocznych, chociaż tempo spadku zaczęło wyhamowywać. Produkcja silikatów w kwietniu była gorsza o 11,8% r/r. W ciągu czterech miesięcy br. wyprodukowano 442 tys. m3 silikatów, o 73 tys. m3 mniej niż przed rokiem - spadek o 14,2% r/r, a w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 spadek wynosi 79 tys. m3.

 

Produkcja cementu w kwietniu wzrosła o 9,1% r/r. Narastająco produkcja cementu wyniosła 4 746 tys. ton, o 588 tys. ton poniżej poziomu uzyskanego rok wcześniej, co oznacza spadek o 11% r/r, przy wzroście o 3,6% w roku 2020. W porównaniu do wielkości produkcji uzyskanej w 2019r. bieżący wynik jest gorszy o 401 tys. ton.

Produkcja wapna utrzymuje się po czterech miesiącach br. na poziomie ubiegłorocznym, z niewielkim spadkiem 0,4% r/r, ale to wolumen gorszy od osiągniętego w 2019r. o 32 tys. ton, co oznacza spadek o 5%.

 

Ubiegłoroczne wyniki produkcji betonu towarowego po czterech miesiącach były o 0,8% gorsze od uzyskanych rok wcześniej. Bieżące wyniki na poziomie 10 546 tys. ton masy betonowej prefabrykowanej są również słabsze od ubiegłorocznych o 10,3%, a w stosunku do roku 2019 spadek wynosi 11,1%.

W bieżącym roku spadła produkcja zapraw murarskich o 13,6% w porównaniu do roku 2020. W ciągu czterech pierwszych miesięcy wyprodukowano 1 461 tys. ton zapraw murarskich, to wynik gorszy od uzyskanego w 2019r. o 118 tys. ton.

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja ściennych materiałów murowych - kwiecień 2021 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2021

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja spoiw mineralnych - kwiecień 2021 Produkcja spoiw mineralnych w 2021

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja masy betonowej i zapraw - kwiecień 2021 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2021r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2021r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2021

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2021r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2021

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2021r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2021

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2020-2021

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2021r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2021

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2021r.

 

Produkcja cementu narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2021

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2021r.

 

Produkcja wapna narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2021

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2021r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2021

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2021r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2021

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2021

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2021

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2021

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2021

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2021r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2021

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

DANE AKTUALIZOWANE : miesięcznie


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?