Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2021

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja materiałów budowlanych w październiku powyżej poziomu roku poprzedniego w większości analizowanych grupach materiałowych. Jednym z nielicznych wyjątków była produkcja zapraw murarskich, która kolejny miesiąc była niższa niż przed rokiem.

 

W październiku wyprodukowano 931 tys. m3 ściennych materiałów murowych, to o 108 tys. m3 więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku – wzrost o 13,1% r/r.

Łącznie w ciągu dziesięciu miesięcy 2021r. wyprodukowano 9 145 tys. m3 ściennych materiałów murowych, o 7,6% więcej niż przed rokiem. W liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 644 tys. m3. Największy udział w tym wzroście miała ceramika budowlana, której produkcja w stosunku do ubiegłego roku była wyższa o 388 tys. m3, produkcja betonu komórkowego była wyższa o 203 tys. m3, a silikatów o 55 tys. m3.

W porównaniu z rokiem 2019 bieżąca produkcja ściennych materiałów murowych jest minimalnie wyższa o 9 tys. m3.

 

Narastająco wolumen produkcji betonu komórkowego wynosił 4 888 tys. m3, był wyższy niż w roku ubiegłym o 4,3 % r/r. W porównaniu z rokiem 2019 produkcja betonu komórkowego w br. jest o 78 tys. m3 wyższa (1,6 % r/r).

Produkcja ceramiki budowlanej w tym samy okresie wyniosła 2 887 tys. m3, wzrost o 15,5 % r/r i 105 tys. m3 powyżej roku 2019 ( wzrost o 3,8 %).

Również silikatom udało się przekroczyć poziom produkcji ubiegłorocznej, dzięki lepszym wynikom wykazywanym od trzeciego kwartału. Łącznie dotychczas wyprodukowano 1 184 tys. m3 silikatów, wzrost o 46 % r/r, ale to wciąż wynik gorszy niż uzyskany w 2019r. o 139 tys. m3 ( spadek o 10,1%).

 

Przyspieszenie widoczne jest w produkcji spoiw mineralnych. Produkcja wapna w październiku była o 13,8% wyższa niż w roku ubiegłym. Produkcja spoiw gipsowych wzrosła o 17,0% r/r, a cementu o 9,5% r/r.

Produkcja cementu narastająco przekroczyła poziom ubiegłoroczny, łącznie wyprodukowano niemal 16,3 mln ton cementu, o 388 tys. ton więcej niż przed rokiem i o 420 tys. ton więcej niż w roku 2019.

W ciągu dziesięciu miesięcy wyprodukowano prawie 1,5 mln ton wapna, a to więcej niż w roku ubiegłym o 136 tys. ton, co oznacza wzrost o 10% r/r. W porównaniu z rokiem 2019 bieżąca produkcja jest wyższa o 10 tys. ton.

Utrzymuje się dość równomierny wzrost produkcji spoiw gipsowych. Narastająco wyprodukowano dotychczas blisko 1,6 mln ton spoiw gipsowych, o 280 tys. ton więcej niż przed rokiem – wzrost o 21,5% r/r.

 

Produkcja betonu towarowego w październiku wyniosła prawie 4,2 mln ton, wzrost o 23,3% r/r. Łączna produkcja w roku bieżącym to 34,65 mln ton masy betonowej prefabrykowanej, to powyżej poziomu uzyskanego w roku poprzednim o blisko 3 mln ton (wzrost o 9,2% r/r) i o 364 tys. ton powyżej poziomu z roku 2019.

Produkcja zapraw murarskich w 2020r. rosła - wbrew ogólnym tendencjom. Rok bieżący przynosi spadki produkcji w poszczególnych miesiącach, tak też było w październiku, produkcja zapraw była niższa o 13,1% r/r.

W ciągu dziesięciu miesięcy wyprodukowano łącznie ok. 4,1 mln ton zapraw murarskich, o 422 tys. ton poniżej poziomu ubiegłorocznego (spadek o 9,2 % r/r). W porównaniu z rokiem 2019 bieżąca produkcja zapraw jest również niższa o 256 tys. ton (spadek o 5,8%).

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

październik styczeń - październik
Produkcja ściennych materiałów murowych - październik 2021 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2021

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

październik styczeń - październik
Produkcja spoiw mineralnych - październik 2021 Produkcja spoiw mineralnych w 2021

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

październik styczeń - październik
Produkcja masy betonowej i zapraw - październik 2021 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2021r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2021r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2021

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2021r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2021

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2021r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2021

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2020-2021

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2021r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2021

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2021r.

 

Produkcja cementu narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2021

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2021r.

 

Produkcja wapna narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2021

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2021r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2021

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2021r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2021

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2021

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2021

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2021

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2021

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2021r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2021

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

DANE AKTUALIZOWANE : miesięcznie


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?