Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2021

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja materiałów budowlanych po ośmiu miesiącach br. dla większości analizowanych grup produktowych powyżej ubiegłorocznego poziomu, a często też powyżej wyników produkcji osiągniętych w analogicznym okresie w roku 2019.

 

W sierpniu wyprodukowano 915 tys. m3 ściennych materiałów murowych, to o 121 tys. m3 więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku – wzrost o 15,2% r/r.

Na wyniku ten największy wpływ miał wzrost produkcji betonu komórkowego o 78 tys. m3 (przy produkcji 491 tys. m3 w sierpniu br.) oraz silikatów o 43 tys. m3 (przy produkcji 138 tys. m3 ).

Łącznie w ciągu ośmiu miesięcy 2021r. wyprodukowano 7,2 mln m3 ściennych materiałów murowych, o 6,5% więcej niż przed rokiem. W liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 445 tys. m3. W porównaniu z rokiem 2019 bieżąca produkcja jest o 40 tys. m3 niższa.

Produkcja betonu komórkowego narastająco na koniec sierpnia wyniosła 3 850 tys. m3, o 110 tys. więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 2,9% r/r. Jest to też poziom produkcji zbliżony do uzyskanego w 2019r. – różnica to 17 tys. m3 na korzyść roku bieżącego.

 

Wśród ściennych materiałów murowych największe przyspieszenie jest widoczne w produkcji ceramiki budowlanej. Dotychczas wyprodukowano w br. 2 331 tys. m3, o 330 tys. m3 więcej niż w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 16,5% r/r. W porównaniu do roku 2019, sprzed pandemii koronawirusa, wzrost już nie jest tak wysoki i wynosi 4,7%. Produkcja roku 2021 jest wyższa o 104 tys. m3.

 

Producentom silikatów udało się odwrócić spadkowy trend. Po kilkunastu miesiącach spadków sierpień był trzecim miesiącem, w którym produkcja była wyższa od ubiegłorocznej. Narastająco w br. wyprodukowano 962 tys. m3 silikatów, to 9 tys. m3 powyżej poziomu ubiegłorocznego (wzrost o 0,9% r/r). Uzyskany wolumen produkcji jest jednak niższy od roku 2019 o 127 tys. m3 (spadek 11,7%).

 

 

Przyspieszenie widoczne jest w produkcji spoiw mineralnych. Wolumen produkcji cementu w sierpniu był wyższy o 12,2% r/r, przy produkcji blisko 2 mln ton. To pozwoliło w rachunku narastającym po raz pierwszy w tym roku przekroczyć poziom roku poprzedniego. Narastająco produkcja cementu w br. wyniosła 12,5 mln ton, o 63 tys. ton więcej niż przed rokiem (wzrost o 0,5% r/r). Jest to o 271 tys. ton więcej niż w roku 2019.

 

Dodatnią dynamikę wzrostu produkcji w sierpniu zanotowali producenci wapna - wzrost o 25,0% r/r. W ciągu ośmiu miesięcy wyprodukowano blisko 1,2 mln ton wapna, a to więcej niż w roku ubiegłym o 86 tys. ton, co oznacza wzrost o 7,9% r/r. W porównaniu z rokiem 2019 bieżąca produkcja jest niższa o 30 tys. ton.

 

Rośnie również produkcja spoiw gipsowych. Produkcja sierpniowa była wyższa o 33,3% r/r, a narastająco wyprodukowano dotychczas ponad 1,2 mln ton spoiw gipsowych, o 234 tys. ton więcej niż przed rokiem – wzrost o 22,8% r/r.

 

Produkcja betonu towarowego w sierpniu wyniosła ponad 3,7 mln ton, o 593 tys. ton więcej niż w roku ubiegłym w analogicznym miesiącu - wzrost o 18,9% r/r., ale była też niższa o wykazanej w lipcu br. Łączna produkcja roku bieżącego to 26,1 mln ton masy betonowej prefabrykowanej, powyżej poziomu uzyskanego w roku poprzednim o 1 175 tys. ton (wzrost o 4,7% r/r), ale o 188 tys. ton poniżej poziomu z roku 2019.

 

Wbrew ogólnym tendencjom w roku 2020 produkcja zapraw murarskich rosła. Rok bieżący przynosi spadki produkcji w poszczególnych miesiącach, tak też było w sierpniu, choć niewiele zabrakło, żeby osiągnąć wynik ubiegłoroczny. Produkcja zapraw murarskich wyniosła 454 tys. ton, o 2 tys. ton mniej niż przed rokiem (spadek o 0,4% r/r). W ciągu ośmiu miesięcy wyprodukowano 3 277 tys. ton zapraw murarskich, o 325 tys. ton poniżej poziomu ubiegłorocznego (spadek o 9,0% r/r).

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja ściennych materiałów murowych - sierpień 2021 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2021

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja spoiw mineralnych - sierpień 2021 Produkcja spoiw mineralnych w 2021

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja masy betonowej i zapraw - sierpień 2021 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2021r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2021r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2021

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2021r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2021

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2021r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2021

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2020-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2020-2021

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2021r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2021

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2021r.

 

Produkcja cementu narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2021

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2021r.

 

Produkcja wapna narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2021

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2021r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2021

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2021r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2021

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2021

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2021

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2021

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2021 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2021

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2021r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2021 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2021

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

DANE AKTUALIZOWANE : miesięcznie


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?