Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2021

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja materiałów budowlanych w roku 2021 zaskoczyła poziomem odbicia, po spadkach wywołanych pandemią koronawirusa w roku poprzednim. Dla większości branż materiałów budowlanych oznacza to solidne wzrosty produkcji rok do roku, przy nielicznych wyjątkach.

 

GUS opublikował dane o produkcji materiałów budowlanych w grudniu oraz w całym 2021 roku. Analizując te dane należy pamiętać, że dotyczą one produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników. Pełne wyniki produkcji poznamy nie wcześniej niż za pół roku, uwzględniać one będą produkcję również mniejszych firm. Korekta będzie dotyczyć tych grup produktowych, w których funkcjonują przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników.

 

Wzrost produkcji ściennych materiałów murowych o 1,3 mln m3

 

W 2021 roku wyprodukowano ponad 11,2 mln. m3 ściennych materiałów murowych, to o 1,3 mln m3 więcej niż przed rokiem, wzrost wynosi 13,2 % r/r. Sam wzrost nie zaskakuje wobec spadku produkcji w roku 2020, ale już jego skala robi wrażenie. Uzyskany poziom produkcji w 2021r. był wyższy o blisko 0,5 mln m3 niż w roku 2019.

 

Wzrost zapotrzebowania na ścienne materiały murowe generowało głownie budownictwo mieszkaniowe. Pomimo dysproporcji w dynamice rozpoczynanych budów mieszkań przez inwestorów indywidualnych i deweloperów (na korzyść tych drugich), to według szacunków to inwestorzy indywidualni byli odbiorcami większej części wytworzonej nadwyżki materiałów ściennych.

 

W stosunku do roku 2020 najbardziej wolumen produkcji zwiększyła ceramika budowlana o 664 tys. m3, w następnej kolejności beton komórkowy o 343 tys. m3, lekki beton kruszywowy o 186 tys. m3 i silikaty o 115 tys. m3.


W 2021r. wyprodukowano prawie 5,8 mln. m3 betonu komórkowego, to o 6,3% więcej niż przed rokiem. Z każdym kolejnym kwartałem dynamika wzrostu betonu komórkowego była wyższa, co obrazuje wykres poniżej. Warto zaznaczyć, że w roku 2020 mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną, produkcja betonu komórkowego zaczęła spadać później niż w innych branżach, a łączny spadek produkcji był najniższy.


Produkcja ceramiki budowlanej wyniosła 3,6 mln. m3, co oznacza wzrost o 22,5% r/r. Wzrost produkcji wystąpił już w pierwszym kwartale i w następnych został podtrzymany. W roku 2020 ceramika budowlana zareagowała najszybciej spadkami produkcji już w pierwszym kwartale.


Produkcja silikatów w 2021r. osiągnęła poziom prawie 1,5 mln m3. W pierwszym półroczu była niższa w stosunku do roku poprzedniego, w trzecim i czwartym kwartale obserwowaliśmy wyraźne przyspieszenie – ok. 30% wzrost r/r, przy czym dopiero w ostatnim kwartale wolumen produkcji silikatów przekroczył poziom z roku 2019.


Produkcja lekkiego betonu kruszywowego wzrosła ponad dwukrotnie, przy rocznej produkcji 339 tys. m3.

Roczna korekta wyników będzie, wzorem lat ubiegłych, dotyczyła w największym stopniu produkcji silikatów oraz ceramiki budowlanej.

 

Produkcja ściennych materiałów murowych w kwartałach 2020-2021

 Produkcja ściennych materiałów murowych w kwartałach 2020-2021

 

Produkcja cementu i wapna powyżej roku ubiegłego

 

Producentom cementu udało się w ubiegłym roku utrzymać poziom produkcji z 2019r. W minionym 2021 roku produkcja cementu zwiększyła się o blisko 600 tys. ton, a łączna produkcja wyniosła 19,3 mln ton - wzrosła o 3,2% r/r.

Analizując wyniki produkcji w kwartałach, widać że tylko w pierwszym kwartale produkcja była niższa od ubiegłorocznej, w pozostałych kwartałach dynamika była już dodatnia.

 

W 2021r. wyprodukowano 1,8 mln ton wapna, o 157 tys. ton więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 9,5% r/r. Podobnie jak w przypadku cementu, również produkcja wapna była niższa w pierwszym kwartale, a w pozostałych odnotowano wzrost, najwyższy w trzecim kwartale – blisko 20% r/r.

 

Produkcja spoiw gipsowych w 2021r. wyniosła 1 851 tys. ton, była wyższa o 356 tys. ton niż przed rokiem – wzrost o 22,9% r/r. Dodatnia dynamika produkcji na poziomie powyżej 20% r/r utrzymywała się w każdym kwartale minionego roku.

 

Produkcja spoiw mineralnych w kwartałach 2020-2021

Produkcja spoiw mineralnych w kwartałach 2020-2021

 

Produkcji zapraw murarskich i betonu towarowego w roku 2021

 

Wbrew ogólnym tendencjom produkcja zapraw murarskich w 2021r. zmniejszyła się w stosunku do roku 2020, a spadek wyniósł aż 9,4% r/r, co oznacza spadek wolumenu produkcji o 494 tys. ton. W 2020 roku przy powszechnych spadkach, produkcja zapraw wzrosła o 5,1% w stosunku do roku 2019.

 

W roku 2021 wyprodukowano blisko 41 mln ton masy betonowej prefabrykowanej, o 3,1 mln więcej niż w roku poprzednim – wzrost o 8,3% r/r. To wynik o 1% lepszy niż uzyskany w roku 2019. Tylko w pierwszym kwartale produkcja betonu towarowego była mniejsza niż przed rokiem, w pozostałych przekraczała poziom ubiegłoroczny. W poprzednim roku sytuacja była odwrotna.

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw w kwartałach 2020-2021

Produkcja betonu towarowego i zapraw w kwartałach 2020-2021

 


 

 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja ściennych materiałów murowych - grudzień 2021 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2021

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja spoiw mineralnych - grudzień 2021 Produkcja spoiw mineralnych w 2021

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja masy betonowej i zapraw - grudzień 2021 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2021r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2021r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2020-2021

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2021r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2021 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2020-2021

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2021r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2019-2021 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2020-2021

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2019-2021 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2020-2021

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2021r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2020-2021

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2021r.

 

Produkcja cementu narastająco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2020-2021

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2021r.

 

Produkcja wapna narastająco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2020-2021

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2021r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2020-2021

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2021r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2020-2021

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2020-2021

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2021 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2020-2021

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2021 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2020-2021

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2021r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2021 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2020-2021

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2021r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2021 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2020-2021

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?