Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki produkcji materiałów budowalnych, tak jak każdej innej branży w obecnych warunkach, są oceniane ze względu na pandemię koronawirusa. W pierwszym kwartale 2020r. trudno jeszcze jednoznacznie wskazać, jaki wpływ miał koronawirus na wyniki produkcji, a tym bardziej prognozować wyniki tego roku.

 

Im bardziej pandemia koronawirusa wpłynie na gospodarkę, tym większy negatywny wpływ będzie widoczny również w branży budowlanej. W większości branż widać spadek potencjału lub wyhamowanie wzrostu.

 

Na uwagę zasługuje wzrost produkcji cementu zarówno w styczniu jak i w lutym i utrzymanie poziomu ubiegłorocznego w marcu. Po trzech miesiącach wyprodukowano blisko 3,8 mln ton cementu, co oznacza wzrost o 13,3 % w stosunku do roku ubiegłego.

Spada produkcja wapna, w marcu była niższa w stosunku do roku poprzedniego o 1,3%, a w całym kwartale spadek wynosi więcej – 7,0 % r/r. przy produkcji na poziomie 422 tys. ton wapna.

Producenci spoiw gipsowych utrzymali produkcję w marcu na poziomie ubiegłorocznej ( wzrost o 0,7% r/r.), a wynik kwartału to 372 tys. ton – 0,3% powyżej roku poprzedniego.

 

W analizowanej grupie produktów wzrost w pierwszym kwartale zanotowano w produkcji betonu towarowego i zapraw budowlanych i to pomimo niższej produkcji w samym marcu. Dotychczas wyprodukowano 8,4 mln ton betonu towarowego, o 3,2% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wysoki poziom produkcji zapraw w styczniu i lutym wpłynął na wyniki kwartału – ponad 1,2 mln ton, wzrost o 11,5% r/r.

 

Produkcja ściennych materiałów murowych w większości na minusie z wyjątkiem betonu komórkowego, który utrzymał wielkość produkcji ubiegłorocznej a nawet lekko ją przekroczył. Nawet produkcja w marcu była wyższa o 3,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Produkcja ceramiki budowlanej i betonu kruszywowego w marcu spadłą o kilkanaście procent r/r. Produkcja silikatów w marcu dokładnie na poziomie roku ubiegłego.

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

marzec styczeń - marzec
Produkcja ściennych materiałów murowych - marzec 2020 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2020

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

marzec styczeń - marzec
Produkcja spoiw mineralnych - marzec 2020 Produkcja spoiw mineralnych w 2020

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

marzec styczeń - marzec
Produkcja masy betonowej i zapraw - marzec 2020 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2020r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2020r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2020r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2020r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2019-2020

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2020r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2020r.

 

Produkcja cementu narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2019-2020

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2020r.

 

Produkcja wapna narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2019-2020

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2020r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2020r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2020r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.

 


Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?