Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Branża budowlana nie była dotknięta bezpośrednio zakazami wynikającymi z pandemii koronawirusa, pomimo to produkcja materiałów budowlanych spadła w 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego w wyniku mniejszego popytu na te produkty. Dotyczy to większości grup produktowych.

 

Opublikowane przez GUS dane uwzględniają produkcję materiałów budowlanych zrealizowaną przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników. Pełne wyniki produkcji poznamy nie wcześniej niż za pół roku, uwzględniać one będą produkcję mniejszych firm. Należy o tym pamiętać analizując podane właśnie wyniki produkcji. Coroczna korekta dotyczy tych branż, w których funkcjonują przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników.

 

Ponad 800 tys. m3 spadku produkcji ściennych materiałów murowych

 

W 2020 roku wyprodukowano blisko 10 mln. m3 ściennych materiałów murowych, to o 842 tys. m3 mniej niż przed rokiem, spadek wynosi 7,9% r/r.
Materiały wykorzystywane głównie na etapie wznoszenia konstrukcji budynku dotknięte zostały większym spadkiem produkcji, niż te stosowane w fazie wykańczania budynku. Według szacunków zmniejszenie liczby rozpoczętych budów mieszkań, przez deweloperów, mogło wpłynąć na spadek popytu na ścienne materiały murowe o około 300 tys. m3.


W 2020r. wyprodukowano 5,4 mln. m3 betonu komórkowego, to o 222 tys. m3 mniej niż w roku poprzednim – spadek wyniósł 3,9% r/r.
Produkcja ceramiki budowlanej osiągnęła poziom prawie 3 mln. m3, co oznacza spadek o 10,5% r/r, a w liczbach bezwzględnych spadek wyniósł 345 tys. m3.
Produkcja silikatów spadła o 239 tys. m3, tj. o 14,9% r/r przy wolumenie produkcji w 2020r. na poziomie 1 362 tys. m3.
Także produkcja betonu kruszywowego była niższa niż przed rokiem o 36 tys. m3, co oznacza spadek o 19% r/r, przy rocznej produkcji 153 tys. m3.
Zasadniczo w każdym kwartale produkcja ściennych materiałów murowych była niższa niż przed rokiem, a największe spadki zanotowano w trzecim i czwartym kwartale. Jedyny wyjątek dotyczy pierwszego kwartału, w którym produkcja betonu komórkowego była wyższa o 2,0% r/r.

Roczna korekta wyników będzie, wzorem lat ubiegłych, dotyczyła w największym stopniu produkcji silikatów oraz ceramiki budowlanej.

 

Produkcja ściennych materiałów murowych w kwartałach

Produkcja ściennych materiałów murowych w kwartałach

Produkcja cementu na poziomie roku ubiegłego

 

Producentom cementu udało się powtórzyć ubiegłoroczny wynik produkcji - 18 730 tys. ton to tylko o 4 tys. ton mniej niż przed rokiem (- 0,02% r/r). To zasługa pierwszego kwartału, w którym produkcja było o 13,3% wyższa niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. W następnych kwartałach produkcja cementu była niższa o ok. 3% r/r.

W każdym kwartale minionego roku produkcja wapna była niższa od ubiegłorocznej od 7 do 10,6% r/r. W efekcie w całym 2020r. wyprodukowano 1 607 tys. ton wapna, to o 155 tys. ton mniej niż w roku poprzednim, co oznacza spadek o 8,8% r/r.

Produkcja spoiw gipsowych w 2020r. wyniosła 1 506 tys. ton, była wyższa wbrew ogólnym tendencjom o 51 tys. ton niż przed rokiem – wzrost o 3,5% r/r. Tylko drugi kwartał zakończył się spadkiem produkcji, a w trzecim i czwartym odnotowano wzrost odpowiednio o 7,7% i 9,0% r/r.

 

Produkcja spoiw mineralnych w kwartałach

Produkcja spoiw mineralnych w kwartałach

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw murarskich w 2020r.

 

Nadwyżka produkcji betonu towarowego wykazana w pierwszym kwartale, znikła już w następnym, w którym produkcja spadła o 8,5% r/r. Trzeci i czwarty kwartał również poniżej wyników ubiegłorocznych. W efekcie w całym 2020r. wyprodukowano 37,8 mln. ton masy betonowej prefabrykowanej, o 2,7 mln mniej niż w roku poprzednim – spadek o 6,7% r/r.

Producenci zapraw murarskich zwiększyli wolumen produkcji w 2020r. Wyprodukowano 5 206 tys. ton zapraw murarskich, to o 212 tys. ton więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 4,2% r/r. Tylko w trzecim kwartale produkcja była niższa niż przed rokiem.

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw w kwartałach

Produkcja betonu towarowego i zapraw w kwartałach

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja ściennych materiałów murowych - grudzień 2020 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2020

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja spoiw mineralnych - grudzień 2020 Produkcja spoiw mineralnych w 2020

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja masy betonowej i zapraw - grudzień 2020 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2020r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2020r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2020r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2020r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2019-2020

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2020r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2020r.

 

Produkcja cementu narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2019-2020

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2020r.

 

Produkcja wapna narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2019-2020

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2020r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2020r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2020r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

DANE AKTUALIZOWANE : miesięcznie


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.

 


Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?