Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki produkcji pierwszych dwóch miesięcy roku niejednoznaczne. W niektórych branżach wyraźne przyspieszenie, w innych zaś znaczące spadki w stosunku do porównywalnych wyników roku poprzedniego. W obecnej sytuacji pandemii o wynikach tego roku rozstrzygać będą najbliższe miesiące.

 

Na uwagę zasługuje wzrost produkcji cementu zarówno w styczniu jak i w lutym. Po dwóch miesiącach wyprodukowano ponad 2 mln ton cementu, co oznacza wzrost o 27,8% w stosunku do roku ubiegłego.

 

W analizowanej grupie produktów wzrost zanotowano w produkcji betonu towarowego i zapraw budowlanych. O ile produkcja masy betonowej prefabrykowanej w styczniu wzrosła o ponad 25% w stosunku do stycznia roku poprzedniego, to luty był już nieco słabszy – spadek o 1,3% r/r. Narastająco daje to wynik produkcji lepszy od roku 2019 o 9,4%.

 

Wyraźnie wzrosła produkcja zapraw budowlanych. W styczniu o 31,4%, w lutym o 15,2% w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego. Łącznie po dwóch miesiąca 2020r. wyprodukowano o 22,1% więcej zapraw budowlanych niż w tym samym okresie w roku poprzednim.

 

Produkcja ściennych materiałów murowych w większości na minusie z wyjątkiem betonu komórkowego, który utrzymał wielkość produkcji ubiegłorocznej a nawet lekko ją przekroczył. Słabsze wyniki to prawdopodobnie efekt przestojów produkcyjnych w celu przeprowadzenia niezbędnych remontów po pracowitym roku. W pierwszych dwóch miesiącach nie było negatywnych sygnałów z rynku budowlanego.

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

luty styczeń - luty
Produkcja ściennych materiałów murowych - luty 2020 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2020

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

luty styczeń - luty
Produkcja spoiw mineralnych - luty 2020 Produkcja spoiw mineralnych w 2020

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

luty styczeń - luty
Produkcja masy betonowej i zapraw - luty 2020 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2020r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2020r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2020r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2020r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2019-2020

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2020r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2020r.

 

Produkcja cementu narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2019-2020

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2020r.

 

Produkcja wapna narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2019-2020

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2020r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2020r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2020r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.

 


Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?