Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja materiałów budowlanych we wrześniu w większości branż poniżej poziomu ubiegłorocznego. Ożywienie we wrześniu na budowach mieszkań na sprzedaż i wynajem wpłynęło na wzrost produkcji w stosunku do sierpnia 2020r. w branżach zaangażowanych na etapie rozpoczęcia i wznoszenia budynków mieszkalnych.

 

Wyniki produkcji materiałów budowlanych - wrzesień 2020r

 

Produkcja ściennych materiałów murowych po trzech kwartałach br. wynosi 7 681 tys. m3, o 6,6% mniej niż w roku ubiegłym, co oznacza spadek produkcji o 547 tys. m3.

Wpływ pandemii koronawirusa widoczny jest w wynikach rynku budowlanego w drugim i trzecim kwartale br. O ile na rynku budowy mieszkań większy spadek zanotowano w drugim kwartale, w produkcji materiałów budowlanych większy spadek produkcji widoczny jest w trzecim kwartale – patrz wykres poniżej.

Produkcja betonu komórkowego w trzecim kwartale była niższa od ubiegłorocznej o 121 tys. m3 (spadek o 8,0% r/r), była też niższa od wyników drugiego kwartału o 46 tys. m3. Po dziewięciu miesiącach produkcja betonu komórkowego wynosi 4 224 tys. m3, to wynik gorszy od analogicznego okresu roku poprzedniego o 105 tys. m3 (spadek o 2,4% r/r).

Produkcja ceramiki budowlanej spadła w drugim kwartale o 49 tys. m3, a w trzecim o dalsze 72 tys. m3. Narastająco producenci ceramiki budowlanej wyprodukowali dotychczas 2 258 tys. m3, o 255 tys. m3 mniej niż rok wcześniej, co oznacza spadek w stosunku do wyników roku poprzedniego o 10,1%.

Po trzech kwartałach produkcja silikatów wynosi 1 079 tys. m3, o 159 tys. m3 mniej niż przed rokiem (spadek o 12,8% r/r.) . Tu także spadek produkcji w trzecim kwartale był wyższy niż w drugim kwartale br. Produkcja silikatów w trzecim kwartale była niższa od drugiego kwartału o 48 tys. m3 i niższa od wyników trzeciego kwartału poprzedniego roku o 124 tys. m3, co oznacza spadek produkcji w trzecim kwartale o 27,65 r/r.

 

Produkcja ściennych elementów murowych w II i III kwartale

Produkcja ściennych elementów murowych w II i III kwartale

Spadała produkcja spoiw mineralnych spadała w ostatnich dwóch kwartałach, z wyjątkiem spoiw gipsowych, których produkcja w trzecim kwartale była wyższa od ubiegłorocznej o 7,5% r/r.

Producenci cementu zwiększyli wolumen produkcji w trzecim kwartale w stosunku do drugiego kwartału br., ale był to poziom niższy od osiągniętego w trzecim kwartale przed rokiem o 164 tys. ton (spadek o 3,0% r/r).

Narastająco w br. wyprodukowano 14 148 tys. ton cementu, to wynik lepszy od roku poprzedniego o 1,0%, a to dzięki dobrym wynikom produkcji w pierwszym kwartale.

Produkcja wapna spadała w podobnym tempie zarówno w drugim jak i w trzecim kwartale br. ok. 10% r/r. W ciągu trzech kwartałów br. wyprodukowano 1 216 tys. ton wapna, o 124 tys. ton poniżej wyników roku poprzedniego – spadek o 9,3% r/r.

 

Produkcja cementu, wapna i spoiw gipsowych w II i III kwartale

Produkcja spoiw mineralnych w II i III kwartale

Produkcja betonu towarowego w trzecim kwartale była niższa o 1281 tys. ton niż przed rokiem w tym samym kwartale – spadek o 11,1% r/r. W drugim kwartale spadek wyniósł 8,5% r/r. Narastająco po dziewięciu miesiącach produkcja masy betonowej prefabrykowanej wyniosła 28,4 mln. ton, to wynik gorszy od ubiegłorocznego o 6,0%.

W tym roku producenci zapraw zwiększyli wolumen produkcji w porównaniu do roku poprzedniego, dotychczas wyprodukowali niewiele ponad 4 mln. ton zapraw, co oznacza wzrost o 3,3% r/r, chociaż tu również jak w wielu innych branżach wynik trzeciego kwartału w porównaniu z wynikami ubiegłorocznymi był gorszy od drugiego kwartału br.

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw w II i III kwartale

Produkcja betonu towarowego i zapraw w II i III kwartale

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja ściennych materiałów murowych - wrzesień 2020 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2020

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja spoiw mineralnych - wrzesień 2020 Produkcja spoiw mineralnych w 2020

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja masy betonowej i zapraw - wrzesień 2020 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2020r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2020r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2020r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2020r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2019-2020

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2020r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2020r.

 

Produkcja cementu narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2019-2020

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2020r.

 

Produkcja wapna narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2019-2020

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2020r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2020r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2020r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

DANE AKTUALIZOWANE : miesięcznie


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.

 


Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?