Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2020

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki produkcji materiałów budowlanych w lipcu gorsze niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego w większości analizowanych grup produktowych, chociaż rynek mieszkaniowy wrócił w lipcu do poziomu ubiegłorocznego.

 

Wyniki produkcji materiałów budowlanych - lipiec 2020r

 

Produkcja ściennych materiałów murowych w lipcu to 996 tys. m3, o 13,6% mniej niż w roku ubiegłym, co oznacza spadek produkcji tylko w tym jednym miesiącu o 135 tys. m3. Najbardziej spadła produkcja silikatów o 50 tys. m3, w następnej kolejności betonu komórkowego o 43 tys. m3, ceramiki budowlanej o 38 tys. m3 i betonu kruszywowego o 4 tys. m3.

W ciągu siedmiu miesięcy 2020r. wyprodukowano ponad 6 mln m3 ściennych materiałów murowych. To także wynik gorszy od uzyskanego w tym samym okresie w roku poprzednim o 341 tys. m3, to oznacza spadek o 5,4% r/r.

 

Według najnowszych danych GUS dotychczas wyprodukowano:

 • 3,3 mln m3 betonu komórkowego, o 26 tys. m3 mniej niż rok wcześniej - spadek o 0,8% r/r;
 • 1,7 mln m3 ceramiki budowlanej, o 222 tys. m3 mniej niż w roku ubiegłym - spadek o 11,4% r/r;
 • 858 tys. m3 silikatów, co oznacza, że produkcji w stosunku do roku poprzedniego była niższa o 86 tys. m3 - spadek 9,1% r/r;
 • 108 tys. m3 betonu kruszywowego, mniej o 7 tys. m3 – spadek o 6,1% r/r.

 

Produkcja spoiw mineralnych cementu i wapna była niższa od ubiegłorocznej, odpowiednio o 2,1% i 12,3%.

Narastająco po siedmiu miesiącach produkcja cementu wynosi 10 759 tys. ton, to o 261 tys. ton więcej niż przed rokiem w tym samym okresie (wzrost o 2,5% r/r). Nadwyżka produkcji cementu z początku roku ponad wyniki ubiegłoroczne systematycznie topnieje.

 

Produkcja wapna narastająco to 962 tys. ton, o 98 tys. ton mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 9,2% r/r. W bieżącym roku wyniki produkcji poszczególnych miesięcy były gorsze od ubiegłorocznych, jedynie w kwietniu udało się utrzymać poziom roku poprzedniego.

 

Wbrew ogólnym tendencjom w lipcu wzrosła produkcja spoiw gipsowych o 6,9% r/r. Również narastająco wynik produkcji jest nieco lepszy niż rok wcześniej o 0,3% r/r.

 

Producenci betonu towarowego zaraportowali w lipcu wyprodukowanie 3 659 tys. ton masy betonowej prefabrykowanej, to oznacza spadek o 10,5% r/r. Wynik po siedmiu miesiącach 2020r. również jest gorszy od ubiegłorocznego o 994 tys. ton tj. o 4,4% r/r.

 

Pomimo spadku produkcji zapraw murarskich w lipcu w stosunku do lipca 2019r. , narastający wynik produkcji jest wciąż lepszy od ubiegłorocznego o 32 tys. ton przy łącznej produkcji ponad 3 mln. ton (wzrost o 1,1% r/r).

 

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

lipiec styczeń - lipiec
Produkcja ściennych materiałów murowych - lipiec 2020 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2020

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

lipiec styczeń - lipiec
Produkcja spoiw mineralnych - lipiec 2020 Produkcja spoiw mineralnych w 2020

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

lipiec styczeń - lipiec
Produkcja masy betonowej i zapraw - lipiec 2020 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2020r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2020r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2019-2020

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2020r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2019-2020

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2020r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2019-2020

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2019-2020 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2019-2020

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2020r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2019-2020

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2020r.

 

Produkcja cementu narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2019-2020

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2020r.

 

Produkcja wapna narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2019-2020

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2020r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2019-2020

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2020r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2019-2020

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2019-2020

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2019-2020

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2019-2020

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2020r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2019-2020

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2020r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2019-2020

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

DANE AKTUALIZOWANE : miesięcznie


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji, które GUS publikuje kilka miesięcy po zakończeniu danego roku, zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego od roku 2018 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.

 


Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?