Rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2019

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wstępne wyniki produkcji materiałów budowlanych w 2019r. zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników w porównaniu z rokiem poprzednim są mocno zróżnicowane, od 11,1 % spadku (wełna mineralna) do 15,4% wzrostu w przypadku silikatów.

 

Produkcja materiałów budowlanych w 2019r.

 

Pomimo wzrostów na rynku mieszkaniowym w 2019r. - kolejny rok z rzędu, wyniki na całym rynku budowlanym nie były już tak dobre biorąc pod uwagę wielkość produkcji materiałów budowlanych. Niektóre branże zakończyły rok ze spadkiem produkcji w porównaniu do roku ubiegłego. Należą do nich producenci ceramiki budowlanej – spadek 1,3% r/r., cementu – spadek 1,1% r/r., wapna – spadek 2,2% r/r., betonu towarowego – spadek 0,7% r/r., gąsiorów dachowych ceramicznych – spadek 5,9% r/r., pustaków stropowych ceramicznych – spadek 2,3% r/r., oraz wełny mineralnej – spadek 11,1% r/r.
Według wstępnych szacunków produkcja lekkiego betonu kruszywowego utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym, to jedyny taki przypadek, chociaż tutaj udział produkcji wytwarzanej przez firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników może być znaczny i wypływać na wyniki całej branży.

Wzrostem produkcji w 2019r. na 14 analizowanych branż może pochwalić się 6 kategorii materiałów budowlanych. Jest to beton komórkowy, którego produkcja wzrosłą o 7% r/r., silikaty ze wzrostem aż 15,4% r/r., bloczki i płyty ścienne gipsowe – wzrost 0,9% r/r., spoiwa gipsowe – wzrost 4,4% r/r., zaprawy murarskie – wzrost 4,2% r/r. oraz dachówki ceramiczne – wzrost 2,3% r/r.

 

Produkcja ściennych elementów murowych

Produkcja ściennych elementów murowych w 2019r. wyniosła 10 728 tys. m3, o 5,3% więcej niż w roku poprzednim, to oznacza wzrost w liczbach bezwzględnych o 541 tys. m3. Największy udział w tym wzroście mieli producenci betonu komórkowego, którego produkcja wzrosła o 371 tys.m3, w następnej kolejności silikaty – wzrost produkcji o 214 tys. m3. Produkcja betonu kruszywowego nie zmieniła się, a ceramiki budowlanej spadła o 44 tys. m3.

 

Potencjał rynku materiałów budowlanych

Potencjał rynku określany na podstawie wielkość produkcji poprzedzających 12 miesięcy, a zwłaszcza kierunek jego zmian pokazuje, że trudno wskazać branżę materiałów budowlanych z wyraźnym trendem wzrostowym wyrażanym dynamiką produkcji r/r. Są materiały budowlane, których potencjał rynku zaczął wzrastać w roku 2016 i z pewnymi wahaniami utrzymywał się powyżej poziomu z roku 2015 aż do końca 2019r.


W silikatach od niemal czterech lat utrzymuje się stabilny trend, produkcja rośnie na poziomie ok. 15% r/r., dzięki czemu potencjał produkcji silikatów wzrósł od roku 2015 o ponad 600 tys. m3 (wzrost o 61,6%).  Producenci zwiększyli wykorzystanie zdolności produkcyjnych w istniejących jak też uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych.
W betonie komórkowym również od czterech lat utrzymuje się wzrost potencjału produkcji, ale tu trudno mówić o stabilnym trendzie. Produkcja betonu komórkowego wzrosła od 2015r. aż o ponad 1,5 mln. m3 (wzrost o 36,5%).

Wśród ściennych materiałów murowych największą zmiennością charakteryzuje się ceramika budowlana, pomimo spadku potencjału produkcji pod koniec 2019r. w przedziale czteroletnim - od 2015r. również i ceramika budowlana wykazuje wzrost potencjału produkcji o 434 tys. m3 (wzrost o 15,1%).

W czteroletni schemat wzrostowy wpisuje się jeszcze cement, tu potencjał produkcji zaczął wzrastać w 2016r. do 2019r. od kiedy widoczny jest spadek. Od 2015r. potencjał produkcji cementu wzrósł o ponad 3,7 mln. ton cementu (wzrost o 24,8%).

Szybki wzrost w połowie 2016r. produkcji wełny mineralnej, który kontynuowany był przez kolejne dwa lata z tendencją do wyhamowywania, a w 2019r. już wyraźnych spadków. W efekcie w tym czteroletnim dobrym dla branży budowlanej okresie potencjał produkcji wełny mineralnej na koniec 2019r. jest tylko o 53 tys. ton większy od roku 2015 (wzrost o 10,7%).

 


 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

Wyniki miesiąca

Produkcja materiałów ściennych murowych

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja ściennych materiałów murowych - grudzień 2019 Produkcja ściennych materiałów murowych w 2019

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja spoiw mineralnych - grudzień 2019 Produkcja spoiw mineralnych w 2019

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja masy betonowej i zapraw - grudzień 2019 Produkcja masy betonowej i zapraw w 2019r.

 

 

Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku

 

Materiały ścienne

 

BETON  KOMÓRKOWY

 

Potencjał rynku betonu komórkowego  [tys. m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - 2019r.

 

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2018-2019 [tys. m3]

Produkcja betonu komórkowego narastajaco 2018-2019

 


CERAMIKA BUDOWLANA

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej  [tys. m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - 2019r.

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2018-2019 [tys. m3]

Produkcja ceramiki budowlanej narastająco 2018-2019

 


SILIKATY

 

Potencjał rynku silikatów  [tys. m3]

Potencjał rynku silikatów - 2019r.

 

 

Produkcja silikatów narastająco 2018-2019 [tys. m3]

Produkcja silikatów narastająco 2018-2019

 


BETON KRUSZYWOWY

 

Produkcja betnu kruszywowego narastająco 2018-2019 [tys. m3]

Produkcja betonu kruszywowego narastająco 2018-2019

 

 


BLOCZKI I PŁYTY ŚCIENNE GIPSOWE

 

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku bloczków i płyt ściennych gipsowych - 2019r.

 

 

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja bloczków i płyt ściennych gipsowych narastająco 2018-2019

 


Mineralne spoiwa budowlane

 

CEMENT

 

 

Potencjał rynku cementu   [tys. ton]

Potencjał rynku cementu - 2019r.

 

Produkcja cementu narastająco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja cementu narastająco 2018-2019

 


WAPNO

 

Potencjał rynku wapna  [tys. ton]

Potencjał rynku wapna - 2019r.

 

Produkcja wapna narastająco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja wapna narastająco 2018-2019

 


SPOIWA GIPSOWE

 

Potencjał rynku spoiw gipsowych  [tys. ton]

Potencjał rynku spoiw gipsowych - 2019r.

 

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja spoiw gipsowych narastająco 2018-2019

 


Masa betonowa prefabrykowana

BETON TOWAROWY

 

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej  [tys. ton]

Potencjał rynku masy betonowej prefabrykowanej - 2019r.

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2018-2019

 


ZAPRAWY MURARSKIE

 

Produkcja zapraw murarskich 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja zapraw murarskich 2018-2019

 

 


Materiały dachowe i stropowe

 

DACHÓWKI CERAMICZNE

 

Potencjał rynku dachówek ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku dachówek ceramicznych - 2019r.

 

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2018-2019 [tys. szt.]

Produkcja dachówek ceramicznych narastajaco 2018-2019

 


GĄSIORY DACHOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku gąsiorów dachowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał rynku gasiorów dachowych ceramicznych - 2019r.

 

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2018-2019 [tys. szt.]

Produkcja gąsiorów dachowych ceramicznych narastająco 2018-2019

 


PUSTAKI STROPOWE CERAMICZNE

 

Potencjał rynku pustaków stropowych ceramicznych  [tys. szt.]

Potencjał pustaków stropowych ceramicznych - 2019r.

 

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2018-2019 [tys. szt.]

Produkcja pustaków stropowych ceramicznych 2018-2019

 


Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

WEŁNA MINERALNA

 

Potencjał rynku wełny mineralnej  [tys. ton]

Potencjał rynku wełny mineralnej - 2019r.

 

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2018-2019 [tys. ton]

Produkcja izolacji termicznej z wełny mineralnej narastajaco 2018-2019

 

 


Źródło: opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji GUS zbierane od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna GUS nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji betonu komórkowego i betonu kruszywowego za rok 2018 i 2019 na podstawie danych GUS, pozostałe lata na podstawie własnych szacunków.
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.

 


 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?