Rynek

Problemy z hałasem ulicznym i sąsiedzkim

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Czy hałas jest dla nas problemem? Ilu Europejczyków skarży się na hałas? Czy Polacy częściej zgłaszają problemy z hałasem niż mieszkańcy innych krajów europejskich? Jak zmieniło się postrzeganie tego problemy w ostatniej dekadzie?

 

Eurostat monitoruje warunki życia i warunki mieszkaniowe Europejczyków, jednym ze wskaźników oceniających jest odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem sąsiedzkim czy też z hałasem ulicznym.

 

Ile osób skarży się na hałas w Europie?

 

Ostatnie dane Eurostat opublikował za rok 2018, wynika z nich, że 18,3% mieszkańców Europy skarżyło się na hałas uliczny lub sąsiedzki. Najwięcej problemów z hałasem zgłaszają mieszkańcy Malty (28,2%), Niemiec (27,8%), Holandii (27,1%) i Portugalii (23,0%). Najmniej, bo poniżej 10% mieszkańców uskarża się na hałas w takich krajach jak: Chorwacja (8,0%), Węgier (8,5%), Estonii (8,6%), Bułgarii (9,4%) i Irlandii (9,4%) .
W Polsce zaledwie 13,8% mieszkańców zgłasza problemy z hałasem, co może trochę dziwić.

 

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w Europie w 2018r. [%]

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w Europie

 

 

Problemy z hałasem a liczebność gospodarstw domowych

 

Hałas trudno ocenić obiektywnie, dźwięk, który dla jednej osoby jest hałasem dla drugiej jest akceptowalny i nie stanowi problemu. Potwierdza to porównanie w grupach gospodarstw domowych w zależności od ich składu i liczebności. Odsetek osób, które zgłaszają problem z hałasem ulicznym lub sąsiedzkim zmniejsza się wraz z liczebnością gospodarstwa, Najbardziej wrażliwe na hałas są osoby mieszkające samotnie, 21,9% spośród nich skarży się na hałas, jeszcze bardziej wrażliwi są single mieszkający z jednym dzieckiem (24,6%) – jest to średnia dla UE. Dwie osoby dorosłe mieszkające z dzieckiem – dla 19,0% hałas jest problemem. Wraz z liczbą osób w gospodarstwie spada wrażliwość na hałas, przy gospodarstwie z dwójką osób dorosłych i trójką bądź większą liczbą dzieci – tylko 17,0% skarży się na hałas, a przy trójce dorosłych plus trójka i większa liczba dzieci – 15,8%.

Podobnie udział ten jest wyższy w przypadku gospodarstw domowych bez dzieci na utrzymaniu niż w przypadku rodzin z dziećmi.

W Polsce również rodziny z dziećmi zgłaszają mniej problemów z hałasem wraz z rosnącą liczbą dzieci, im rodzina liczniejsza tym mniej przeszkadza nam hałas.

 

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od składu gospodarstwa domowego

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od składu gospodarstwa domowego

 

W Europie gospodarstwa domowe bez dzieci zgłaszają częściej problemy z hałasem niż gospodarstwa z dziećmi. Ta prawidłowość dotyczy większości krajów, choć są wyjątki. W Wielkiej Brytanii na hałas skarży się 21,1% rodzin z dziećmi i 18,4% rodzin bez dzieci, we Francji odpowiednio 19,3% i 17,1%, na Litwie 15,9% i 13,8% , mniejsza różnica, ale również z przewagą rodzin z dziećmi występuje w Portugali, Belgii, Rumunii. Różnica może wynikać z liczby dzieci czy też miejsca zamieszkania rodzin.

 

Problem hałasu dla rodzin z dziećmi i rodzin bez dzieci w Europie

Problem hałasu dla rodzin z dziećmi i rodzin bez dzieci

 

 

Problemy z hałasem a wiek mieszkańca

 

Eurostat publikuje dane na temat odsetka osób narzekających na hałas w grupach wiekowych poniżej 65 lat i w wieku 65 i powyżej. Wydawać by się mogło, że osoby starsze preferują ciszę i częściej zgłaszają problemy z hałasem, ale tak nie jest.

Jedynie w Luksemburgu na hałas narzeka 25,6% osób powyżej 65 roku życia i 20,6% osób poniżej 65 lat. Na Słowacji odpowiednio 14,4% i 10,8% i na Słowenii 16,3 i 13,7 . W Polsce i w Austrii niemal nie ma różnicy. W pozostałych krajach hałas jest większym problemem dla osób poniżej 65 lat, a w niektórych różnica jest ponad dwukrotna np. w Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Dani czy Szwecji.

 

Zgłaszane problemy z hałasem w Europie w zależności od wieku mieszkańca

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od wieku mieszkańca

 

Lokalizacja mieszkania ma wpływ na problemy z hałasem

 

Nie jest zaskakujące, że odsetek osób narzekających na hałas jest wyższy w dużych miastach, mniejszy w mniejszych miastach i na przedmieściach a najniższy na wsi. W Polsce 18,8% mieszkańców miast narzeka na hałas, 15,1% mieszkańców miasteczek i przedmieść i 8,8% mieszkańców wsi. Średnia dla Unii Europejskiej w dużych miastach to 24,2%, na przedmieściach dużych miast i w mniejszych miastach 17,1% i na wsi 11,0%.

 

Zgłaszane problemy z hałasem w Europie w zależności od lokalizacji zamieszkania

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od lokalizacji zamieszkania

 

 

Czy problem z hałasem maleje czy narasta?

 

W Polsce spada odsetek osób uskarżających się na hałas w mieście, w 2005r. - 26,7% Polaków zgłaszało problemy z hałasem w miastach, a w 2018r. odsetek ten spadł do 18,8% czyli o 7,9 punkty procentowe. Na Węgrzech gdzie problem hałasu w 2018r. był jednym z najmniejszych również widoczny jest spadek liczby osób, dla których hałas jest problemem i to w większym stopniu niż u nas. W 2005r. na Węgrzech w miastach na hałas uskarżało się 26,9% osób to nawet nieco więcej niż w Polsce w tym samym roku, natomiast w 2018r. jest to tylko 11,1% a spadek wynosi aż 15,8 p.p. W Niemczech gdzie problem hałasu jest jednym z największych w Europie wysoki odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem utrzymuje się z niewielkimi wahaniami od kilkunastu lat.

 

 

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w mieście w latach 2005-2018

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w mieście w latach 2005-2018

 

Mieszkańcy mniejszych miast i przedmieść dużych miast w Niemczech zgłaszają w ostatnich latach więcej problemów z hałasem niż wcześniej ale ok. 10 p.p. poniżej mieszkańców dużych miast. Na Węgrzech 23% mieszkańców miast i przedmieść narzekała na hałas, w następnych latach odsetek ten zaczął znacząco spadać do 8,7% w 2010r. po czym znowu zaczął rosnąć do 16,1% w 2015r. żeby w 2018r. znowu spaść do poziomu 9,0%. W Polsce również widoczne są wahania ale w mniejszym zakresie niż na Węgrzech. W 2018r. odsetek osób mieszkających w miastach i na przedmieściach narzekających na hałas wynosił 15,1%, to o 5,1 p.p. mniej niż w 2005r. chociaż odsetek osób narzekających na hałas w międzyczasie był niższy i oscylował wokół 12% w latach 2011, 2015.

 

 

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w miasteczkach i na przedmieściach dużych miast w latach 2005-2018

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w miasteczkach i na przedmieściach dużych miast

 

Spada liczba osób narzekających na hałas mieszkających w Polsce na wsi, w 2005r było ich 17,2%, a w 2018 odsetek ten spadł do 8,8%. Na Węgierskiej wsi tylko 5,1% mieszkańców narzekało na hałas w 2018r. i tak jak w pozostałych lokalizacjach spadło zdecydowanie w stosunku do poziomu z roku 2005. W Niemczech również mieszkańcy wsi narzekają na hałas bardziej niż Polacy, Węgrzy i mieszkańcy wieli innych krajów, a poziom odsetka osób narzekających na hałas utrzymuje się na stabilnym poziomie.

 

 

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem na wsi w latach 2005-2018

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem na wsi w latach 2005-2018

 

 


 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?