Rynek

Problemy z hałasem ulicznym i sąsiedzkim

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Czy hałas jest dla nas problemem? Ilu Europejczyków skarży się na hałas? Czy Polacy częściej zgłaszają problemy z hałasem niż mieszkańcy innych krajów europejskich? Jak zmieniło się postrzeganie tego problemy w ostatniej dekadzie?

 

Eurostat monitoruje warunki życia i warunki mieszkaniowe Europejczyków, jednym ze wskaźników oceniających jest odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem czy to pochodzącym od sąsiadów czy też hałasem z ulicy.

 

Ile osób skarży się na hałas w Europie?

 

Ostatnie dane Eurostat opublikował za rok 2016, wynika z nich, że 17,9% mieszkańców Europy skarżyło się na hałas uliczny lub sąsiedzki. Najwięcej problemów z hałasem zgłaszają mieszkańcy Malty (26,2%), Niemiec (25,1%), Holandii (24,9%) i Portugalii (23,1%). Najmniej, bo poniżej 10% mieszkańców uskarża się na hałas w takich krajach jak: Irlandia (7,9%) i Chorwacja (8,5%). W Polsce zaledwie 13% mieszkańców zgłasza problemy z hałasem, co może trochę dziwić.

 

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w 2016r. [%]

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w 2016r. [%]

 

 

Problemy z hałasem a liczebność gospodarstw domowych

 

Hałas trudno ocenić obiektywnie, dźwięk, który dla jednej osoby jest hałasem dla drugiej jest akceptowalny i nie stanowi problemu.  Potwierdza to porównanie w grupach gospodarstw domowych w zależności od ich składu i liczebności. Odsetek osób, które zgłaszają problem z hałasem ulicznym lub sąsiedzkim zmniejsza się wraz z liczebnością gospodarstwa, Najbardziej wrażliwe na hałas są osoby mieszkające samotnie, 20,8% z nich skarży się na hałas, jeszcze bardziej wrażliwi są single mieszkający z jednym dzieckiem (24,3%) – jest to średnia dla UE. Dwie osoby dorosłe mieszkające z dzieckiem – dla 18,9% hałas jest problemem. Wraz z liczbą osób w gospodarstwie spada wrażliwość na hałas, przy gospodarstwie z dwójką osób dorosłych i trójką bądź większą liczbą dzieci – tylko 16,2% skarży się na hałas, a przy trójce dorosłych i 3 i więcej dzieciach – 15,5%.

Podobnie udział ten jest wyższy w przypadku gospodarstw domowych bez dzieci na utrzymaniu (18,4%) niż w przypadku rodzin z dziećmi (17,5%).

Podobnie jest w Niemczech, gdzie mamy jeden z najwyższych odsetek osób narzekających na hałas, z tej reguły wyłamują się gospodarstwa składające się z co najmniej 3 osób dorosłych.

W Polsce również rodziny z dziećmi zgłaszają mniej problemów z hałasem wraz z liczbą dzieci, im rodzina liczniejsza tym mniej przeszkadza nam hałas.

 

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od składu gospodarstwa domowego

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od składu gospodarstwa domowego

 

W Europie gospodarstwa domowe bez dzieci zgłaszają częściej problemy z hałasem niż gospodarstwa z dziećmi. Ta prawidłowość dotyczy większości krajów, choć są wyjątki. Na Litwie na hałas skarży się 15,1% rodzin z dziećmi i 11,7% rodzin bez dzieci, w Hiszpanii odpowiednio 17,7% i 14,7%, mniejsza różnica ale również z przewagą rodzin z dziećmi występuje w Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii.  Różnica może wynikać z liczby dzieci czy też miejsca zamieszkania rodzin.

 

Problem hałasu dla rodzin z dziećmi i rodzin bez dzieci

Problem hałasu dla rodzin z dziećmi i rodzin bez dzieci

 

 

Problemy z hałasem a wiek mieszkańca

 

Eurostat publikuje dane odsetka osób narzekających na hałas w grupach wiekowych poniżej 65 lat i w wieku 65 i powyżej. Wydawać by się mogło, że osoby starsze preferują ciszę i częściej zgłaszają problemy z hałasem, ale tak nie jest. Jedynie na Słowacji na hałas narzeka 15% osób powyżej 65 roku życia i 8,7% osób poniżej 65 lat.  W Polsce i w Luksemburgu niemal nie ma różnicy. W pozostałych krajach hałas jest większym problemem dla osób poniżej 65 lat, w niektórych różnica jest ponad dwukrotna np. w Holandii, Dani czy Szwecji.

 

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od wieku mieszkańca

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od wieku mieszkańca

 

Lokalizacja mieszkania ma wpływ na problemy z hałasem

 

Nie jest zaskakujące, że odsetek osób narzekających na hałas jest wyższy w dużych miastach, mniejszy w mniejszych miastach i na przedmieściach a najniższy na wsi. W Polsce 18,6% mieszkańców miast narzeka na hałas, 15,2% mieszkańców miasteczek i przedmieść i 7,9% mieszkańców wsi. Wyjątkiem jest Norwegia gdzie to mieszkańcy wsi najbardziej uskarżają się na hałas 14,1%, a mieszkańcy miast tylko 7,2%.

 

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od lokalizacji zamieszkania

Zgłaszane problemy z hałasem w zależności od lokalizacji zamieszkania

 

 

Czy problem z hałasem maleje czy narasta?

 

W Polsce spada odsetek osób uskarżających się na hałas w mieście, w 2005r. - 26,7% Polaków zgłaszało problemy z hałasem w miastach, a w 2016r. odsetek ten spadł do 18,6% czyli o 8,1 punkty procentowe. W Irlandii gdzie problem hałasu jest najmniejszy również widoczny jest spadek liczby osób dla, których hałas jest problemem. W Niemczech gdzie problem hałasu jest największy w Europie wysoki odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem utrzymuje się z niewielkimi wahaniami od kilkunastu lat.

 

 

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w mieście w latach 2005-2016

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w mieście w latach 2005-2016

 

Mieszkańcy miasteczek i przedmieść dużych miast w Niemczech zgłaszali najwięcej problemów z hałasem w latach 2006 i 2015. W Irlandii w ostatnich latach wyraźnie spadł odsetek narzekających na hałas do poziomu 6,1% w 2016r. W Polsce odsetek ten utrzymuje się na poziomie 15% z wahaniami na minus w latach 2011 i 2015.

 

 

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w miasteczkach i na przedmieściach dużych miast w latach 2005-2016

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem w miasteczkach i na przedmieściach dużych miast w latach 2005-2016

 

Spada liczba osób narzekających na hałas mieszkających w Polsce na wsi, w 2005r było ich 17,2%, a w 2016 odsetek ten spadł do 7,9%.  Na Irlandzkiej wsi tylko 2,5% mieszkańców narzekało na hałas w 2016r. W Niemczech podobnie jak w poprzednich lokalizacjach nie widać tak wyraźnego trendu.

 

 

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem na wsi w latach 2005-2016

Odsetek osób zgłaszających problemy z hałasem na wsi w latach 2005-2016

 

 


 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?