Rynek

Powierzchnia mieszkania w Polsce poniżej średniej w UE

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Na ile powierzchnia polskich mieszkań odbiega od średniej unijnej? W którym państwie europejskim są największe mieszkania? Czy powierzchnia użytkowa mieszkań własnych różni się od tych wynajmowanych? Jaką powierzchnią mieszkalną cieszą się rodziny z dziećmi w Europie?

 

Spis powszechny ludności i mieszkań przeprowadzony w roku 2011 dotyczył całej Europy. Po raz pierwszy prawodawstwo europejskie określiło szczegółowo zestaw zharmonizowanych wskaźników i danych, które pozwalają na porównania między krajami. Następny taki spis zostanie przeprowadzony w roku 2021.  

 

Bazując na danych z ostatniego spisu można porównać wielkość mieszkań (domów), w jakich żyją Europejczycy, czyli powierzchnię użytkową, jaką dysponują. Niestety nie ma danych dotyczących Wielkiej Brytanii, które można by zestawić z innymi krajami.

 

 

Średnia wielkość mieszkania w Europie

 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 96 m2. Jest wyższa od średniej dla tak zamożnych krajów jak Niemcy czy Francja. Kto podnosi średnią?

Okazuje się, że największe mieszkania (domy) mają Cypryjczycy, którzy średnio dysponują 141,4 m2 powierzchni użytkowej. Nieco mniejsze mieszkania są w Luksemburgu (131,1 m2), w Belgii (124,3 m2), Norwegii  (123,2 m2), Danii  (118,1 m2)  i Szwajcarii (117,1 m2).

 

Na drugim biegunie jest Rumunia, gdzie przeciętna powierzchnia mieszkania jest ponad dwukrotnie niższa od średniej w UE i wynosi zaledwie 43,9 m2. Rumunia wyróżnia się na tle innych krajów europejskich. Następne w kolejności wśród najmniejszych mieszkań są Łotwa i Litwa, ich powierzchnia jest o prawie 20 m2 większa niż w Rumunii.

 

Średnia powierzchnia mieszkania w Polsce 75,2 m2, odbiega od średniej unijnej o 20 m2. Mniejsze mieszkania od nas oprócz trzech wyżej wymienionych państw mają jeszcze Bułgarzy i Estończycy.  Niemal identyczną powierzchnią mieszkalną dysponują Węgrzy (75,6 m2).

 

  Powierzchnia użytkowa mieszkań w Europie

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Europie

 

Czy mieszkania własne są większe od wynajmowanych w Europie?

 

Czy status własnościowy nieruchomości mieszkaniowej ma wpływ na powierzchnie użytkową? W absolutnej większości krajów w Europie mieszkania wynajmowane są mniejsze.  Jedynym wyjątkiem jest Szwecja, gdzie mieszkania wynajmowane po obniżonej cenie mają średnią powierzchnie 131,4 m2 i są największe w tym kraju.

Porównując wielkość mieszkań (domów) będących własnością użytkowników w zależności od obciążenia hipoteką bądź kredytem mieszkaniowym można stwierdzić, że w większości krajów nieruchomości obciążone są większe od tych bez hipoteki czy kredytu.  Przeciętna nieruchomość własna bez hipoteki w Unii Europejskiej ma powierzchnię 97,0 m2, a taka z obciążeniem hipotecznym 119,7 m2. W Polsce odpowiednio wielkości te wynoszą 80,4 m2 i 88,1 m2.

W Rumunii obciążenie nieruchomości nie wpływa na powierzchnię użytkową mieszkania, a we Włoszech różnica wynosi zaledwie 1 m2. Są też kraje gdzie nieruchomości bez obciążeń hipotecznych są większe np. Luksemburg, a różnica wynosi prawie 10 m2.

Średnia wielkość mieszania (domu) wynajmowanego w UE w cenach rynkowych wynosi 74,5 m2, a takiego wynajmowanego w cenach obniżonych 78,6 m2. Mieszkanie wynajmowane w cenach rynkowych jest mniejsze, dotyczy to większości krajów, wyłamują się z tej reguły jedynie Dania i Irlandia. Wynajmowane przez Polaków mieszkania należą do jednych z najmniejszych. Mieszkanie wynajmowane w cenach rynkowych ma przeciętną powierzchnię 45,7 m2, wynajmowane w obniżonej cenie 52,5 m2. Jeszcze mniejsze mieszkania wynajmowane są na Łotwie, Litwie i w Rumunii.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w Europie wg statusu własności

Powierzchnia użytkowa mieszkań w Europie wg rodzaju wynajmu

Powierzchnia użytkowa mieszkań w Europie wg statusu własności Powierzchnia użytkowa mieszkań w Europie wg rodzaju wynajmu

 

 

Czy lokalizacja ma wpływ na średni metraż mieszkania w Europie?

 

Zapewne ze względu na cenę gruntów i samych nieruchomości mieszkaniowych, te zlokalizowane na wsi są większe od tych w dużych miastach. Pomiędzy plasują się nieruchomości zlokalizowane w mniejszych miastach i na przedmieściach dużych miast.

 

Taka prawidłowość dotyczy większości krajów. Średnia wielkość mieszkania dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi w mieście 89,1 m2, w miastach i na przedmieściach 99,1 m2, a na obszarach wiejskich 109 m2.  

 

Największe mieszkania w mieście są na Cyprze (138,4 m2), a najmniejsze w Rumunii (41,7 m2). Te dwa państwa znajdują się na przeciwnych biegunach również w kategorii mieszkań zlokalizowanych w małych miastach i na przedmieściach – na Cyprze (141,3 m2), a w Rumunii 45,1 m2. Rumunia tak bardzo odbiega od standardów unijnych że również w kategorii mieszkań zlokalizowanych na wsi ma najmniejsze mieszkania (45,1 m2), największe mieszkania  zaś są  w Luksemburgu (150,3 m2), Cypr jest na drugim miejscu (148 m2).

 

W Polsce różnica przeciętnej powierzchni mieszkań zlokalizowanych w mieści i na wsi wynosi niemal 30 m2, jeszcze większa różnica, bo 46 m2 występuje w Austrii i Luksemburgu. Najmniejsza różnica między miastem a wsią dotyczy nieruchomości mieszkaniowych w Bułgarii – zaledwie 1,1 m2.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w Europie wg lokalizacji

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Europie wg lokalizacji

 

 

Wielkość mieszkania a skład gospodarstwa domowego w Europie

 

Publikowane przez Eurostat dane pozwalają na porównanie wielkości nieruchomości mieszkaniowych zajmowanych przez jednoosobowe gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe składające się z pary dorosłych osób oraz przez gospodarstwa domowe pod opieką, których są dzieci i gospodarstwa bez dzieci.  Za dzieci uznaje się osoby w wieku poniżej 18 lat, a także osoby nieaktywne zawodowo w wieku 18-24 lata pozostające na utrzymaniu, zamieszkujące z co najmniej jednym z ich rodziców.

 

Najmniejszą powierzchnię użytkową, bez względu na lokalizację, mają do dyspozycji osoby mieszające samotnie.  Średnia dla UE to 76,6 m2, najmniejsze mieszkania single mają w Rumunii (36,5 m2), największe zaś w Luksemburgu (101,4 m2). W Polsce mieszkania singli mają średnio 54,6 m2.  Jak widać różnice są znaczące, lokalizacja (miasto – wieś) nie wpływa w większym stopniu na te wielkości.

Pary – gospodarstwa domowe 2 osobowe – średnia powierzchnia ich mieszkań wynosi w UE 100,3 m2. Dla porównania w Polsce jest to 69,5 m2, najmniejsze mieszkania pary zajmują już tradycyjnie w Rumunii (43,1 m2), największe w Luksemburgu 140,2 m2. Mieszkania par zlokalizowane w mieście są o ponad 10 m2 mniejsze od tych w małych miastach i na przedmieściach i na obszarach wiejskich.

Rodziny bez dzieci - w zasadzie gospodarstwa domowe bez dzieci, w tym również jednoosobowe – dysponują nieruchomościami mieszkaniowymi o powierzchni średniej w UE 90,4 m2, w Polsce 67,6 m2.  Najmniejsze mieszkania zajmowane przez gospodarstwa bez dzieci są w Rumunii 41,4 m2 a największe na Cyprze – 122,3 m2.

Gospodarstwa domowe z dziećmi dysponują największą powierzchnią mieszkaniową, średnia dla UE to 109,7 m2.  Rodzina z dziećmi w Rumunii może liczyć na 47,8 m2, to o ponad 6 m2 więcej niż rodzina bez dzieci – jest to najniższa średnia w UE.  Największymi mieszkaniami rodziny z dziećmi cieszą się na Cyprze (171,7 m2) – średnia dla tego kraju, a rodziny mieszkające na wsi aż 185,4 m2.

W Polsce rodzina z dziećmi mieszka na 87,6 m2, nieruchomości w mieście mają 70,5 m2, w małych miastach i na przedmieściach 87,5, a na obszarach wiejskich 101,8 m2.  

 

Powierzchnia mieszkań w Europie zlokalizowanych w mieście

Powierzchnia mieszkań w Europie w miastach i na przedmieściach

Powierzchnia mieszkań w Europie zlokalizowanych na wsi

Średnia powierzchnia mieszkań w Europie zlokalizowanych w mieście Średnia powierzchnia mieszkań w Europie zlokalizowanych w miastach i na przedmieściach Średnia powierzchnia mieszkań w Europie zlokalizowanych na obszarach wiejskich

 

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?