Rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2020

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Rynek mieszkaniowy w 2020 roku naznaczony pandemią koronawirusa, ale jej wpływ mniejszy niż można było przypuszczać na wiosnę, kiedy to pojawiły się pierwsze przypadki zachorowań w Polsce. Ujemny wpływ widoczny w spadku liczby rozpoczętych  przez deweloperów budów mieszkań.

 

Opublikowane przez GUS wstępne wyniki rynku mieszkaniowego za cały rok 2020 zaskakują wyjątkowym wzrostem liczby mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w grudniu. Inwestorzy indywidualni uzyskali w grudniu ponad 9,2 tys. pozwoleń – o 40,9% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wzrost uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań przez deweloperów był jeszcze wyższy, 93,8% stosunku do wyników ubiegłorocznych. Uzyskane w grudniu pozwolenia na budowę 25 259 mieszkań przez deweloperów to najwyższy wynik miesięczny nie tylko w minionym roku, ale w całym analizowanym okresie. Ten gwałtowny wzrost pozwoleń na budowę, jeżeli nie zostanie skorygowany w późniejszym okresie, może być uzasadniony zmieniającymi się przepisami i zaostrzeniem wymagań ochrony cieplnej budynków mieszkalnych z końcem 2020 roku, a co za tym idzie wzrostem kosztów inwestycji, których inwestorzy chcieliby uniknąć.

 

Podsumowanie wyników deweloperów na rynku mieszkaniowym w 2020 roku

 

Zgodnie z oczekiwaniami rok 2020 zakończył się wzrostem liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów. Łącznie oddanych zostało 143 770 mieszkań, o 12 335 więcej niż w roku poprzednim – wzrost o 9,4% r/r. Każdy kwartał minionego 2020 roku wykazuje wynik lepszy niż przed rokiem. Najwięcej mieszkań oddano w czwartym kwartale – 42 057 szt. (+ 4,5% r/r), ale największy wzrost do wyników ubiegłorocznych zanotowano w trzecim kwartale + 19,9% r/r przy liczbie 38 835 szt. oddanych mieszkań.

Gdyby nie grudniowe przyspieszenie, liczba uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań przez deweloperów byłaby niższa niż w roku ubiegłym. Niemal dwukrotny wzrost pozwoleń w grudniu pozwolił przekroczyć poziom ubiegłoroczny o 4 245 mieszkań. Deweloperzy uzyskali w 2020r. pozwolenia na budowę 171 591 mieszkań, wzrost o 2,5% r/r.
Analiza wyników kwartalnych pokazuje spadki w drugim i trzecim kwartale – odpowiednio o 15,7% i 9,3% r/r. W czwartym kwartale deweloperzy uzyskali ponad 57 tys. pozwoleń na budowę, o 29,2% więcej niż przed rokiem, a liczba ta stanowi 1/3 wszystkich uzyskanych w minionym roku pozwoleń.

Wpływ pandemii koronawirusa widoczny jest w wynikach rozpoczętych budów mieszkań, ich liczba spadła w stosunku do roku poprzedniego o 11 814 mieszkań. Jedynie w trzecim kwartale udało się przekroczyć poziom ubiegłoroczny o 12,8%, w pozostałych kwartałach wyniki były gorsze niż przed rokiem, a największy spadek odnotowano w drugim kwartale, kiedy to liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła o prawie 35% r/r.
Łącznie w 2020r. deweloperzy rozpoczęli budowę 130 208 mieszkań, o 8,3% mniej niż przed rokiem.

 

Wyniki aktywności deweloperów na rynku mieszkaniowym w 2020r. w kwartałach

Wyniki aktywności deweloperów na rynku mieszkaniowym w 2020r. w kwartałach

 

Budowa mieszkań przez inwestorów indywidualnych na własne potrzeby w 2020r.

 

Pomimo pandemii inwestorom indywidualnym udało się powtórzyć wynik ubiegłoroczny w zakresie liczby rozpoczętych budów mieszkań. W całym 2020r. rozpoczęli budowę 90 309 mieszkań, jest to wynik tylko o 5 szt. gorszy od ubiegłorocznego. Co prawda drugi kwartał zakończył się spadkiem 8,5% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego, ale nadwyżka z pierwszego kwartału, a zwłaszcza wzrost wyników w czwartym kwartale (9,7% r/r) zniwelowały ten niedobór.

Tak jak w przypadku mieszkań na sprzedaż i wynajem realizowanych przez deweloperów, również wśród inwestorów indywidualnych widoczny jest wysoki wzrost pozwoleń na budowę w czwartym kwartale o 20,8% r/r. Mniej pozwoleń niż przed rokiem inwestorzy indywidualni uzyskali tylko w drugim kwartale – spadek o 8,5% r/r, w pozostałych kwartałach wynik był lepszy.
W całym 2020r. inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 101 591 mieszkań, o 4 814 mieszkań więcej niż w roku poprzednim – wzrost o 5,0% r/r.

Wpływ pandemii na aktywność inwestorów budujących mieszkania (domy jednorodzinne) na własne potrzeby widoczny był w wynikach drugiego kwartału w każdej kategorii, również w wynikach liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Ich liczba spadła w drugim kwartale o 7,0% w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie w 2020r. inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 74 140 mieszkań, o 7,1% więcej niż przed rokiem, a w liczbach bezwzględnych wzrost wyniósł 4 914 mieszkań.

 

Wyniki aktywności inwestorów indywidualnych na rynku mieszkaniowym w 2020r. w kwartałach

Wyniki aktywności inwestorów indywidualnych na rynku mieszkaniowym w 2020r. w kwartałach

 

 

Pozostali inwestorzy na rynku mieszkaniowym w 2020r.

 

Największy spadek aktywności na rynku mieszkaniowym widoczny był w 2020r. w grupie pozostałych inwestorów, w skład której wchodzą spółdzielnie, TBS, inwestorzy budujący mieszkania zakładowe i komunalne.

Wyniki każdego kwartału kształtowały się poniżej poziomu ubiegłorocznego z jednym wyjątkiem – w trzecim kwartale pozostali inwestorzy uzyskali więcej pozwoleń na budowę mieszkań niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku (+21,8%).
 

W roku 2020 pozostali inwestorzy oddali do użytkowania 4 068 mieszkań, o 2 696 szt. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 39,9% r/r. Łączna liczba uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań wyniosła 2 756, o 2 756 szt. mniej niż w roku poprzednim (spadek o 36,8% r/r). Także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli pozostali inwestorzy spadła o 32,8% r/r, czyli o 1 620 mieszkań przy łączonej ich liczbie 3 325 w całym roku.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2020r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2020r. – mieszkania ogółem

 

Mieszkania indywidualne
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2020r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2020r. - mieszkania indywidualne

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2020r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2020r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2020r. – mieszkania spółdzielcze i pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2020r.  – mieszkania spółdzielcze i  pozostałe

 

 

Wyniki narastająco w skali roku

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem - 2020r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w 2020r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych w 2020r.

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto w 2020r.

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto w 2020r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto w 2020r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto w 2020r.

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku w 2020r.

 

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku w 2020r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku w 2020r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku w 2020r.

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze i pozostałe

Potencjał rynku dla mieszkań spółdzielczych i pozostałych

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?