Rynek

Polski rynek mieszkaniowy - I półrocze 2023

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki polskiego rynku mieszkaniowego po I półroczu nie napawają optymizmem. O ponad 1/3 r/r spadła liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę, a liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła o 28,5%. Tylko liczba oddanych mieszkań utrzymuje się powyżej poziomu ubiegłorocznego.

 

 

Wyniki deweloperów na rynku mieszkaniowym w pierwszym półroczu 2023

 

W pierwszym półroczu 2023 r. deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 73 639 mieszkań, to wynik gorszy od ubiegłorocznego o 37,6%, a w liczbach bezwzględnych spadek wyniósł 44 448 mieszkań.

Analizując wyniki pierwszych dwóch kwartałów widoczne jest przyspieszenie tempa spadku pozwoleń na budowę. W pierwszym kwartale spadek r/r pozwoleń uzyskanych przez deweloperów wyniósł 34,1%, a w drugim już 40,5%. Należy tu pamiętać o wzroście pozwoleń na budowę w drugim kwartale ubiegłego roku, napędzanym zmianą przepisów i w związku z tym podniesieniem ubiegłorocznej bazy.

 

W ciągu sześciu miesięcy 2023 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 47 956 mieszkań, o 23 607 szt. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 33% r/r.

W każdym miesiącu br. liczba rozpoczętych budów mieszkań przez deweloperów była niższa niż w poprzednim roku. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym, z małymi wyjątkami – w lutym i w czerwcu liczba rozpoczętych budów mieszkań na sprzedaż i wynajem przed deweloperów była wyższa niż rok wcześniej.

Analizując wyniki kwartalne, pierwszy kwartał zakończył się spadkiem liczby rozpoczętych budów mieszkań o 26,1%, a drugi spadkiem o 38,8% r/r.

 

Liczba oddawanych do użytkowania przed deweloperów mieszkań utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, przekraczając wynik ubiegłoroczny.

W sumie w pierwszym półroczu deweloperzy oddali do użytkowania 64 328 mieszkań, o 1 570 więcej niż przed rokiem (wzrost o 2,5% r./r.).

Również wyniki kwartalne w zakresie liczby oddawanych do użytkowania mieszkań na sprzedaż i wynajem, były lepsze niż przed rokiem. W pierwszym kwartale wzrost wyniósł 3,5%, a w drugim o 1,6% r/r.

Wyniki miesięczne nie zawsze były lepsze niż w roku poprzednim, tak było w lutym, w kwietniu i w maju br.

 

 

Inwestorzy indywidualni budujący mieszkania na własne potrzeby w pierwszym półroczu 2023

 

Tylko nieznacznie lepiej pod względem dynamiki spadku wygląda sytuacja w segmencie mieszkań (domów) budowanych na własne potrzeby przez inwestorów indywidualnych.

W pierwszym półroczu 2023 r. liczba mieszkań, na które uzyskali oni pozwolenia na budowę spadła o 30,9% w stosunku do roku poprzedniego. W sumie w br. inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 34 835 mieszkań, o 15 608 mniej niż przed rokiem. Czerwiec był 19. z rzędu miesiącem, w których wynik był gorszy niż rok wcześniej.

W przeciwieństwie do deweloperów, tempo spadku liczby mieszkań, na które inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę było wyższe w pierwszym kwartale – wyniosło 35,3% r/r. W drugim kwartale spadek wyniósł 26,9% r/r.

 

Narastająco w br. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 35 576 mieszkań, o 10 824 mniej niż przed rokiem (spadek o 23,3% r/r.). Liczba rozpoczętych budów mieszkań była wyższa od uzyskanych pozwoleń, a to nie zdarza się często.

W pierwszym kwartale spadek liczby rozpoczętych budów mieszkań wyniósł 29,7% r/r. a w drugim kwartale był niższy i wyniósł 18,1% r/r.

 


Inwestorzy indywidualni w pierwszym półroczu 2023 r. oddali do użytkowania 45 736 mieszkań, o 890 szt. więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 2,0% r/r. Warto zwrócić uwagę, że liczba oddanych do użytkowania mieszkań była o ok. 30% wyższa niż liczba rozpoczętych budów czy uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań.

Analiza wyników kwartalnych pokazuje spadek liczby mieszkań, oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w pierwszym kwartale o 1,4% r/r i wzrost o 5,8% r/r. w drugim kwartale.

 

Pozostali inwestorzy na rynku mieszkaniowym w pierwszym półroczu 2023

 

W ciągu sześciu miesięcy 2023 roku pozostali inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 3 400 mieszkań, o 659 więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 24% r/r.

Również łączna liczba rozpoczętych w br. budów mieszkań przez pozostałych inwestorów była większa niż przed rokiem o 18,5% i wynosiła 2 066 szt.
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w tej grupie inwestorów była wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o 13,7%, przy łącznej liczbie 1 809 oddanych mieszkań.

Pomimo korzystnych wyników tego segmentu rynku, nie ma to znaczącego wpływu na całościowy tegoroczny obraz polskiego rynku mieszkaniowego.

 

 

Spis treści

 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2023r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2023r. – mieszkania ogółem

 

Mieszkania indywidualne
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2023r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2023r. - mieszkania indywidualne

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2023r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2023r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2023r. – mieszkania spółdzielcze i pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2023r.  – mieszkania spółdzielcze i  pozostałe

 

 

Wyniki narastająco w skali roku

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem - 2023r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w 2023r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem w 2023r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych w 2023r.

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto w 2023r.

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto w 2023r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto w 2023r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto w 2023r.

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku w 2023r.

 

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku w 2023r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku w 2023r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku w 2023r.

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
 

Potencjał rynku dla mieszkań indywidualnych

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
 

Potencjał rynku dla mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze i pozostałe
 

Potencjał rynku dla mieszkań spółdzielczych i pozostałych

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?