Rynek

Polski rynek mieszkaniowy - I półrocze 2022

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki rynku mieszkaniowego w pierwszym półroczu 2022 roku zaskakują biorąc pod uwagę otoczenie biznesowe: wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, rosnące koszty obsługi kredytów hipotecznych, inflacja oraz rosnące ceny materiałów budowlanych.

 

Wyniki deweloperów na rynku mieszkaniowym w I półroczu 2022

 

Według wyników opublikowanych przez GUS w czerwcu deweloperzy rozpoczęli budowę 15 660 mieszkań, to o 776 mieszkań więcej niż przed rokiem w tym samym miesiącu (wzrost o 5,2% r/r). Można to uznać za spore zaskoczenie wobec spadku liczby rozpoczynanych budów o ponad ¼ w miesiącach od marca do maja.

W sumie w pierwszym półroczu br. deweloperzy rozpoczęli budowę 71 563 mieszkań na sprzedaż i wynajem, o 16 119 mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 18,4% r/r. Pomimo znaczącego spadku jest to poziom o 9,1% wyższy od średniej z lat 2017-2021 i tylko w ostatnim roku liczba rozpoczynanych budów mieszkań była wyższa od wyniku roku bieżącego.

 

Zaskoczeniem może być również liczba mieszkań, na które deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę w czerwcu – 26 076 – to o 43,0% więcej niż w roku poprzednim. Tylko w lutym i w marcu liczba uzyskanych pozwoleń była mniejsza niż przed rokiem, a w drugim kwartale, z każdym miesiącem, tempo wzrostu było wyższe. Wynika to prawdopodobnie z chęci uniknięcia skutków zmian wprowadzanych od 1 lipca br. do przepisów ustawy deweloperskiej. W efekcie w następnych miesiącach liczba pozwoleń na budowę może znacząco spaść.

Podsumowując pierwsze półrocze, łącznie deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 118 087 mieszkań, o ponad 8,6 tys. szt. więcej niż w rekordowym roku ubiegłym (wzrost o 7,9% r/r). To oczywiście nowy rekord pozwoleń na budowę, przewyższający średnią z ostatnich pięciu lat o ponad 40%.

 

Nie jest zaskoczeniem wzrost liczby oddanych do użytkowania mieszkań wobec liczby rozpoczynanych budów w ostatnich dwóch latach. Narastająco w ciągu sześciu miesięcy 2022 roku deweloperzy oddali do użytkowania 63 048 mieszkań, o 2 402 szt. więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 4,0% r/r. W odniesieniu do średniej pięcioletniej, jest to wynik lepszy o blisko 15%.

 

Inwestorzy indywidualni budujący mieszkania na własne potrzeby w I półroczu 2022

 

Analizując aktywność inwestorów indywidualnych budujących domy na własne potrzeby w pierwszym półroczu br. widoczny jest trend spadkowy zarówno w pozwoleniach jak i liczbie rozpoczynanych budów.

Spada liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę. W każdym miesiącu ich liczba była niższa niż przed rokiem, od 1,2% w marcu do 27,0% w czerwcu. W sumie w pierwszym półroczu inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 50 443 mieszkań, o 9 825 szt. mniej niż w roku poprzednim, co oznacza spadek o 16,3% r/r. W porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat to wynik gorszy o 2,4%, ale w tym czasie poziom 50 tys. pozwoleń został przekroczony tylko w roku 2017 (56,3 tys.) i 2021 (60,3 tys.).

 

Spada liczba rozpoczynanych budów przez inwestorów indywidualnych. Tylko w lutym ich liczba była wyższa niż przed rokiem, w pozostałych miesiącach spadki kształtowały się w przedziale od 8,2% w styczniu do 22,5% w czerwcu.
Narastająco w ciągu sześciu miesięcy br. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 46,4 tys. mieszkań, o 7 874 szt. mniej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie, co oznacza spadek o 14,5% r/r.

To również wynik poniżej poziomu średniej z lat 2017-2021, a więcej budów w tym okresie rozpoczynano w roku 2017 (49,9 tys.) i w 2021 roku (54,3 tys.).

 

Rośnie liczba oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych mieszkań, to efekt obserwowanego od kilku lat skracania cyklu inwestycyjnego w tym segmencie rynku. Tak też było w tym półroczu.

Inwestorzy oddali w sumie 44 896 mieszkania do użytkowania, o 2 557 więcej niż przed rokiem, wzrost o 6,0% r/r. To wynik lepszy od średniej pięcioletniej o 14,7%.

 

Pozostali inwestorzy na rynku mieszkaniowym w I półroczu 2022

 

W pierwszym półroczu 2022 roku. pozostali inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 2 741 mieszkań, o 726 więcej niż w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 336,0% r/r.

W tym samym okresie rozpoczęli budowę 1 744 mieszkań, o 33,1% mniej niż przed rokiem, oraz oddali do użytkowania 1 600 mieszkań, o 859 mniej niż przed rokiem (spadek o 34,9% r/r).

 

Aktywność pozostałych inwestorów (spółdzielni mieszkaniowych, TBS, inwestorów budujących mieszkania komunalne i zakładowe) nie ma większego wpływu na obraz całego rynku mieszkaniowego, ich udział to zaledwie ok. 1,5%.

 

 

Spis treści

 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2022r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2022r. – mieszkania ogółem

 

Mieszkania indywidualne
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2022r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2022r. - mieszkania indywidualne

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2022r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2022r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2022r. – mieszkania spółdzielcze i pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2022r.  – mieszkania spółdzielcze i  pozostałe

 

 

Wyniki narastająco w skali roku

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem - 2022r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w 2022r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem w 2022r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych w 2022r.

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto w 2022r.

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto w 2022r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto w 2022r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto w 2022r.

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku w 2022r.

 

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku w 2022r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku w 2022r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku w 2022r.

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
 

Potencjał rynku dla mieszkań indywidualnych

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
 

Potencjał rynku dla mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze i pozostałe
 

Potencjał rynku dla mieszkań spółdzielczych i pozostałych

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?