Rynek

Polski rynek mieszkaniowy - I półrocze 2021

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Rynek mieszkaniowy powrócił na ścieżkę wzrostową o czym świadczą wyniki pierwszego półrocza. Po ubiegłorocznym osłabieniu wywołanym pandemią koronawirusa nie ma śladu. Inwestorzy wykazali wzrosty w każdej kategorii w stosunku do dobrych wyników roku 2019 sprzed pandemii.

 

Budowa mieszkań przez deweloperów w I półroczu 2021 roku

 

W ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 109 067 mieszkań, o 34 834 szt. więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 46,9% r/r. Jest to wynik lepszy od uzyskanego w 2019r. o 30 365 mieszkań – wzrost o 38,6%.

Obserwowany wzrost liczby uzyskanych przez deweloperów pozwoleń na budowę mieszkań w grudniu 2020r., a następnie w lutym i marcu br. w znacznym stopniu mógł wynikać z zaostrzenia wymagań cieplnych w prawie budowlanym z końcem 2020r. Przepisy pozwalają na realizację budynków mieszkalnych według wcześniejszych zasad (przy niższych kosztach), jeżeli inwestor uzyskał pozwolenie na budowę do 30 XII 2020r., a nawet jeżeli tylko złożył wniosek o pozwolenie na budowę do tego dnia. Mogło to wywołać chwilowy wzrost, a następnie spadek pozwoleń na budowę w następnych miesiącach, jednak tak się nie stało. Tempo wzrostu co prawda spada, ale nadal widoczny jest wyraźny wzrost liczby mieszkań, na które deweloperzy uzyskują pozwolenia na budowę w kolejnych miesiącach, również w stosunku do analogicznych miesięcy 2019r. To efekt wyścigu deweloperów w zaspokojeniu rosnącego popytu, mieszkania sprzedają się dobrze pomimo wzrostu ich cen.

 

W pierwszym półroczu 2021r. deweloperzy rozpoczęli budowę 87 682 mieszkań na sprzedaż i wynajem, o 34 149 szt. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – wzrost o 63,8% r/r. Dobry wynik nie zaskakuje, w kwietniu i w maju 2020r. obserwowaliśmy największe spadki liczby rozpoczynanych budów mieszkań na sprzedaż i wynajem. O skali rozpoczętych przez deweloperów w bieżącym roku inwestycji możemy się przekonać porównując ich liczbę z analogicznym okresem 2019r., a uzyskany wynik jest o 31,7% lepszy, co przekłada się na 21 113 szt. mieszkań. Średnia miesięczna liczba rozpoczynanych budów mieszkań w rekordowym 2019r. to 11 835 szt., czyli mamy już prawie dwumiesięczną nadwyżkę.

 

Z zaangażowaniem w nowe projekty nie idzie w parze wzrost liczby oddawanych do użytkowania mieszkań. W ciągu sześciu miesięcy br. deweloperzy oddali 60 536 mieszkań do użytku, to o 2 097 mieszkań mniej niż przed rokiem, spadek o 3,3% r/r. W tym zakresie uzyskany w ubiegłym roku wynik był wysoki, lepszy od wyniku roku 2019 o 6,3%. Wynika to z tego, że deweloperzy w niepewnych ubiegłorocznych uwarunkowaniach wywołanych pandemią, przy spadku liczby mieszkań rozpoczynanych, skupili się na jak najszybszym oddawaniu do użytku realizowanych inwestycji.

Porównanie liczby oddanych do użytku mieszkań w br. do wyników uzyskanych w roku 2019 pokazuje wzrost o 3,0% (różnica na plus 1 766 mieszkań).

 

Inwestorzy indywidualni budujący mieszkania na własne potrzeby w I półroczu 2021 roku

 

W bieżącym roku obserwujemy dość wyrównane tempo wzrostu inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez inwestorów indywidualnych.

W pierwszym półroczu 2021r. inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 60 386 mieszkań, to o 28,9% więcej niż przed rokiem, a w liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 13 531 szt. Liczba mieszkań, na które inwestorzy indywidualni uzyskiwali pozwolenia na budowę w każdym miesiącu br. była wyższa od analogicznych miesięcy roku poprzedniego, jak również roku 2019. Łączny wynik po sześciu miesiącach jest lepszy od roku 2019 o 11 897 mieszkań, co oznacza wzrost o 24,5%.

 

Liczba rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych budów mieszkań narastająco po sześciu miesiącach wynosi 54 274 szt., to więcej o 9 891 mieszkań w porównaniu z rokiem ubiegłym (wzrost o 22,3% r/r). Osiągnięty wynik jest również lepszy od uzyskanego w roku 2019 o 8 171 szt. mieszkań (wzrost o 17,7%).

Średnia miesięczna liczba rozpoczynanych budów mieszkań na własne potrzeby inwestorów indywidualnych w ostatnich dwóch latach to ok. 7,5 tys. szt. Pomimo pandemii inwestorzy indywidualni w ubiegłym roku nie zwolnili tempa rozpoczynanych nowych inwestycji. Co prawda w pierwszym półroczu 2020r. spadła liczba rozpoczętych budów o 3,7% r/r, ale straty udało się odrobić w drugim półroczu.

 

W przeciwieństwie do deweloperów inwestorzy indywidualni wyraźnie zwiększyli liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania. Łącznie w pierwszym półroczu inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 42 462 mieszkania, o 9 794 szt. więcej niż w roku ubiegłym (wzrost o 30,0 % r/r), a w stosunku do 2019r. to wynik lepszy o 9 365 szt. (wzrost o 28,3%). Widoczna jest zbliżona liczba mieszkań oddawanych miesięcznie w br. - ok. 7 tys. szt.

 

Pozostali inwestorzy na rynku mieszkaniowym w I półroczu 2021r.

 

Pozostali inwestorzy, budujący mieszkania społeczne - czynszowe, zakładowe i komunalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe wykazują w bieżącym roku wzrost wyników w stosunku do roku poprzedniego.

W pierwszym półroczu najbardziej wzrosła liczba mieszkań, na które pozostali inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wyniósł 65%. Dotychczas pozostali inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 2 015 mieszkań, o 794 szt. więcej niż przed rokiem. Rozpoczęli budowę 2 605 mieszkań, o 556 szt. więcej i oddali do użytkowania 2 427 mieszkań, o 656 szt. więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Porównanie bieżących wyników aktywności pozostałych inwestorów do roku 2019 nie są już tak korzystne, w każdej kategorii widoczne są spadki.

 

 

Spis treści

 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. – mieszkania ogółem

 

Mieszkania indywidualne
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. - mieszkania indywidualne

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania spółdzielcze i pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r.  – mieszkania spółdzielcze i  pozostałe

 

 

Wyniki narastająco w skali roku

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem - 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem w 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych w 2021r.

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku w 2021r.

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
 

Potencjał rynku dla mieszkań indywidualnych

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
 

Potencjał rynku dla mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze i pozostałe
 

Potencjał rynku dla mieszkań spółdzielczych i pozostałych

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?