Rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2023

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Październik na rynku mieszkaniowym to kolejny miesiąc z wyraźnym wzrostem liczby rozpoczynanych budów mieszkań w stosunku do roku poprzedniego. To pierwszy miesiąc ze wzrostem w segmencie mieszkań budowanych zarówno przez deweloperów jak i inwestorów indywidualnych.

 

 

Wyniki deweloperów na rynku mieszkaniowym w 2023

 

We październiku deweloperzy rozpoczęli budowę 12 279 mieszkań, o 5 137 więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 71,9% r/r. To wynik zbliżony nawet do roku 2021 – rekordowego pod względem liczby rozpoczętych budów mieszkań.

W ciągu dziesięciu miesięcy br. deweloperzy rozpoczęli budowę 92 477 mieszkań, o blisko 8,5 tys. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 8,4% r/r.

Różnica w stosunku do roku poprzedniego w liczbie rozpoczętych budów mieszkań jeszcze na koniec pierwszego półrocza br. wynosiła ponad 23,6 tys. mieszkań, w ciągu czterech miesięcy udało się ją zmniejszyć o 15 tys. szt. Co pokazuje, że jeżeli tempo wzrostu zostanie utrzymane deweloperzy mają szansę na powtórzenie ubiegłorocznego wyniku rozpoczętych budów mieszkań.

 

W ślad za rosnącą liczbą rozpoczynanych budów, nie idzie wzrost liczby pozwoleń na budowę uzyskiwanych przez deweloperów, chociaż i tu wrzesień oraz październik był lepszy niż przed rokiem.

Deweloperzy mają znaczący zapas pozwoleń na budowę uzyskanych we wcześniejszych miesiącach. Narastająco w 2023 roku deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 131 834 mieszkań, o 43 946 szt. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 25,0% r/r.

 

W ciągu dziesięciu miesięcy deweloperzy oddali do użytkowania 110 443 mieszkań, o 2 779 szt. mniej niż w roku ubiegłym, co oznacza spadek o 2,5% r/r.

 

Inwestorzy indywidualni budujący mieszkania na własne potrzeby w roku 2023

 

Segment rynku mieszkaniowego inwestorów indywidualnych budujących domy na własne potrzeby nie wykazywał dotychczas ożywienia.

Październik był pierwszym miesiącem ze wzrostem liczby rozpoczynanych budów mieszkań, po dziewiętnastu miesiącach spadków. Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 6 714 mieszkań, o 470 szt. więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 7,5% r/r.

Łącznie w bieżącym roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 62 261 mieszkań, o 12 534 więcej niż w roku ubiegłym (spadek o 16,8% r/r.).

 

W październiku inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 6,5 tys. mieszkań, o 2,6% więcej niż przed rokiem. W liczbach bezwzględnych wzrost wyniósł 165 mieszkań i był to pierwszy, od dwóch lat, miesiąc ze wzrostem rok do roku.

W sumie w br. liczba uzyskanych pozwoleń przez inwestorów indywidualnych to 60 816 mieszkań, o 22,6% mniej niż w roku ubiegłym, a w liczbach bezwzględnych spadek wynosi 17 794 szt.

 

Dotychczas w br. inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 66 912 mieszkania, o 6 222 szt. mniej niż przed rokiem – spadek o 8,5% r/r.

Październik to piąty miesiąc z rzędu ze spadkiem liczby oddanych do użytkowania mieszkań w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego.

 

Pozostali inwestorzy na rynku mieszkaniowym w 2023 roku

 

Pozostali inwestorzy, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, inwestorzy budujący mieszkania komunalne i zakładowe, wykazują w bieżącym roku większą aktywność niż przed rokiem, ale jest to segment rynku mieszkaniowego z udziałem ok. 2 % w całym rynku, więc jego dobre wyniki nie wypływają na całościowy obraz rynku mieszkaniowego.

W ciągu dziesięciu miesięcy 2023 roku pozostali inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 5 767 mieszkań, o 2 060 więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 55,6% r/r.

Również łączna liczba rozpoczętych w br. budów mieszkań przez pozostałych inwestorów była większa niż przed rokiem o 50,9% i wynosiła 3 867 szt.
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w tej grupie inwestorów była wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o 30,0%, przy łącznej liczbie 3 502 oddanych mieszkań.

 

 

Spis treści

 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
październik styczeń - październik
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2023r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2023r. – mieszkania ogółem

 

Mieszkania indywidualne
październik styczeń - październik
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2023r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2023r. - mieszkania indywidualne

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
październik styczeń - październik
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2023r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2023r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe
październik styczeń - październik
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2023r. – mieszkania spółdzielcze i pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2023r.  – mieszkania spółdzielcze i  pozostałe

 

 

Wyniki narastająco w skali roku

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem - 2023r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w 2023r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem w 2023r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych w 2023r.

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto w 2023r.

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto w 2023r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto w 2023r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto w 2023r.

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku w 2023r.

 

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku w 2023r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku w 2023r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku w 2023r.

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
 

Potencjał rynku dla mieszkań indywidualnych

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
 

Potencjał rynku dla mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze i pozostałe
 

Potencjał rynku dla mieszkań spółdzielczych i pozostałych

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?