Rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2021

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Rok 2021 na rynku mieszkaniowym zakończył się rekordową liczbą mieszkań oddanych do użytkowania, nie notowaną od ponad 40 lat, rekordową liczbą mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz rekordową – oczywiście - liczbą mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę.

 

Pomimo trwającej drugi rok z rzędu pandemii koronawirusa, jej skutki na rynku mieszkaniowym nie były widoczne w minionym 2021 roku. Inwestorzy, co prawda, borykali się z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, ale jednocześnie rosły ceny mieszkań i utrzymywało się na wysokim poziomie zapotrzebowanie na mieszkania deweloperskie.

Opublikowane przez GUS wstępne dane dotyczące rynku mieszkaniowego za grudzień oraz cały 2021 r. pokazują imponujące wyniki w każdej kategorii; mieszkań rozpoczętych, oddanych i w pozwoleniach na budowę.

Podobną liczbę mieszkań oddanych do użytkowania w ciągu jednego roku notowaliśmy wcześniej w latach siedemdziesiątych, kiedy powstawały bloki z wielkiej płyty.

Liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę – ponad 340 tys. – to absolutny rekord.

Do tego ponad 277 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto w ciągu roku, to wynik nie tylko lepszy od roku poprzedniego (co nie dziwi przy spadku liczby rozpoczętych mieszkań w 2020 r.), lepszy od dobrego 2019 r., ale najlepszy po transformacji ustrojowej.

 

Podsumowanie wyników deweloperów na rynku mieszkaniowym w 2021 roku

 

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem biła wszelkie rekordy. W pierwszym kwartale deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę ponad 56 tys. mieszkań, to ponad 50% więcej niż przed rokiem. W drugim kwartale wzrost do roku poprzedniego wyniósł 42,3%, a w trzecim – 18,7%. Jedynie czwarty kwartał zakończył się wynikiem poniżej poziomu roku 2020. Należy zwrócić uwagę, że baza z roku 2020 była wysoka z uwagi na zmiany w wymaganiach z zakresu ochrony cieplnej dla budynków, które dodatkowo napędzały liczbę pozwoleń. Stąd prawie 55,5 tys. mieszkań z pozwoleniami na budowę w IV kw. 2021 r. to dobry wynik.

Łącznie deweloperzy w 2021 r. uzyskali pozwolenia na budowę 212 985 mieszkań, co oznacza wzrost o 23,9% r/r, a w liczbach bezwzględnych wzrost wyniósł ponad 41 tys. mieszkań.

Spadek liczby budów mieszkań w 2020 r., na skutek pandemii koronawirusa i wysoki popyt na mieszkania miał wpływ na dynamikę rozpoczynanych budów w roku 2021. Szczególnie było to widoczne w drugim kwartale, kiedy rozpoczęto budowę ponad dwukrotnie większej liczby budów mieszkań (był to jednocześnie najsłabszy kwartał w roku 2020). Wysoką dynamikę wykazano w pierwszym kwartale 2021 r. – 26% r/r. Liczba rozpoczynanych budów mieszkań w drugim półroczy nie odbiegała znacząco od poprzedniego roku, ale wciąż była dodatnia.

Pozwoliło to na osiągniecie bardzo dobrego wyniku – 166 285 mieszkań – których budowę rozpoczęli deweloperzy w 2021 r., o 27,7% więcej niż przed rokiem, co daje wzrost o ponad 36 tys. mieszkań.

 

W roku 2020 przy niezbyt sprzyjających warunkach dla rozpoczynanych budów, deweloperzy koncentrowali się na wykańczaniu mieszkań w trakcie budowy i oddawaniu ich do użytkowania, dlatego powtórzenie wyniku w zakresie liczby oddanych mieszkań w 2021 r. było trudnym wyzwaniem, ale niemal się udało.

W 2021 r. deweloperzy oddali do użytkowania 141 738 mieszkań, o 953 szt. mniej niż w roku poprzednim – spadek wyniósł 0,7% r/r.

Najlepszy pod względem liczby oddanych mieszkań był czwarty kwartał – ponad 44 tys. mieszkań. To jedyny kwartał z dodatnią dynamiką w stosunku do roku poprzedniego (6,8% r/r). W pierwszym i drugim kwartale deweloperzy oddali do użytkowania po ok. 30 tys. mieszkań, w trzecim kwartale 36,5 tys. szt.

 

Wyniki aktywności deweloperów na rynku mieszkaniowym w 2021 r. w kwartałach

Wyniki aktywności deweloperów na rynku mieszkaniowym w 2021 r. w kwartałach

 

Inwestorzy indywidualni budujący mieszkania na własne potrzeby w 2021 roku

 

Pomimo pandemii koronawirusa, inwestorów indywidualnych w 2021 r. nie opuszczał optymizm. Inwestorzy indywidualni pod względem dynamiki pozwoleń na budowę tylko nieznacznie ustępowali deweloperom, uzyskując o 21,4% więcej pozwoleń na budowę mieszkań w stosunku do roku poprzedniego. Łączna ich liczba wyniosła 123 154 mieszkania, o 21,7 tys. więcej niż przed rokiem.

Wysoka dynamika utrzymywała się w pierwszych trzech kwartałach, osłabła dopiero w czwartym kwartale, ale wciąż była dodatnia.

 

W przeciwieństwie do deweloperów, pomimo pandemii, inwestorom indywidualnym udało się w roku 2020 powtórzyć wynik z roku poprzedniego w zakresie liczby rozpoczętych budów mieszkań. W minionym 2021 r. również nie zwolnili tempa, w każdym kwartale rozpoczęli budowę większej liczby mieszkań niż przed rokiem. W pierwszym i czwartym kwartale ok. 22 tys., a w drugim i trzecim odpowiednio 32 tys. i 30 tys. mieszkań.

W całym 2021 r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 106 68 mieszkań na własne potrzeby, to o 15 759 szt. więcej niż przed rokiem (wzrost o 17,5% r/r).

 

Liczba oddanych do użytkowania mieszkań przez inwestorów indywidualnych w 2021 r. to 88 343, o 19,4% więcej w porównaniu do roku poprzedniego, a w liczbach bezwzględnych wzrost wyniósł 14 352 mieszkania.

Przez cały roku inwestorzy indywidualni utrzymywali dość wyrównane tempo, oddając do użytku ok. 20 – 21 tys. mieszkań w kwartale, z wyjątkiem ostatniego, czwartego kwartału, w którym oddano 24,7 tys. mieszkań.

 

Wyniki aktywności inwestorów indywidualnych na rynku mieszkaniowym w 2021 r. w kwartałach

Wyniki aktywności inwestorów indywidualnych na rynku mieszkaniowym w 2021 r. w kwartałach

 

Pozostali inwestorzy na rynku mieszkaniowym w 2021r.

 

Wyniki pozostałych inwestorów można by uznać również za wyjątkowo dobre biorąc pod uwagę jedynie dynamikę w stosunku do roku poprzedniego, ale należy pamiętać o słabym roku 2020 dla tej grupy inwestorów.

Uzyskane pozwolenia na budowę mieszkań przez pozostałych inwestorów były wyższe aż o 62,3% ponad poziom roku p

Pozostali inwestorzy uzyskali o 62,3% więcej pozwoleń na budowę mieszkań w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego, ale było to 4 474 mieszkania i był to poziom niewiele wyższy niż uzyskany w roku 2019.

Liczba rozpoczętych budów mieszkań wyniosła 5 072 szt., o 52,5% więcej niż przed rokiem, ale to również niewiele więcej niż w roku 2019.

W 2021 r. pozostali inwestorzy oddali do użytkowania 4 637 mieszkań, wzrost o 11,8% r/r, ale w stosunku do roku 2019 było to mniej o 2 127 mieszkań.

 

 

Spis treści

 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

DANE AKTUALIZOWANE:  miesięcznie

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. – mieszkania ogółem

 

Mieszkania indywidualne
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. - mieszkania indywidualne

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania spółdzielcze i pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r.  – mieszkania spółdzielcze i  pozostałe

 

 

Wyniki narastająco w skali roku

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem - 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem w 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych w 2021r.

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku w 2021r.

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
 

Potencjał rynku dla mieszkań indywidualnych

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
 

Potencjał rynku dla mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze i pozostałe
 

Potencjał rynku dla mieszkań spółdzielczych i pozostałych

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?