Rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2021

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Miesiąc przed zamknięciem roku 2021 inwestorzy zaraportowali wyniki lepsze od osiągniętych w całym 2020 roku. Dotyczy to zarówno inwestorów indywidualnych budujących mieszkania na własne potrzeby jak i deweloperów. Jedynie liczba oddanych mieszkań przez deweloperów jest niższa niż przed rokiem.

 

Budowa mieszkań przez deweloperów w 2021 roku

 

W listopadzie deweloperzy rozpoczęli budowę 12 902 mieszkań, to o 160 mieszkań mniej niż przed rokiem w tym samym miesiącu (spadek o 1,2% r/r). Jest to wynik nieco lepszy niż w październiku br., ale od września dynamika nowo rozpoczynanych budów mieszkań jest wyraźnie słabsza.
Od początku roku deweloperzy rozpoczęli budowę 153 690 mieszkań na sprzedaż i wynajem. To rekordowy poziom, wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 35 302 szt. co oznacza wzrost o 29,8 % r/r. W porównaniu do roku 2019 wzrost jest niższy, ale nadal bardzo wyraźny – o 23 284 szt. mieszkań (+17,9%). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy w ciągu 11 miesięcy br. już przekroczyła wynik osiągnięty w całym ubiegłym roku, a nawet w rekordowym 2019r.

W listopadzie nieznacznie wzrosła liczby pozwoleń na budowę w stosunku do roku poprzedniego. Deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 14 162 mieszkań, o 1,1 % mniej niż przed rokiem. Narastająco po jedenastu miesiącach liczba mieszkań na sprzedaż i wynajem z pozwoleniami na budowę przekroczyła, najlepszy jak dotychczas, wynik całoroczny z 2020r. Łącznie deweloperzy w br. uzyskali pozwolenia na budowę 189 459 mieszkań, wzrost o 29,2 % r/r. W liczbach bezwzględnych nadwyżka wynosi 42 806 mieszkań.

W listopadzie deweloperzy oddali do użytkowania 16 197 mieszkań, to ilość większa niż przed rokiem o 2 557 szt. Łączna liczba mieszkań oddanych do użytkowania w br. przez deweloperów to 125 604 szt., o 2 502 szt. mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim – co oznacza spadek o 2,0 % r/r. W odniesieniu do roku 2019 oddano 8 390 mieszkań więcej - wzrost o 7,2 %.

 

Inwestorzy indywidualni budujący mieszkania na własne potrzeby w 2021 roku

 

Nadal utrzymuje się dodatnia dynamika wzrostu na budowach realizowanych przez inwestorów indywidualnych. Tak też było w listopadzie. Wzrosła liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w listopadzie o 17,9% r/r, wzrost rozpoczętych budów wyniósł 14,6% r/r, a liczba oddanych mieszkań zwiększyła się o 16,7% r/r. Uzyskane wyniki w listopadzie br. były też wyraźnie lepsze od zarejestrowanych w tym samym miesiącu w roku 2019.

W 2021r. najwyższa dynamika wzrostu na inwestycjach realizowanych przez inwestorów indywidualnych widoczna jest w liczbie uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań i co warto zaznaczyć przy dodatniej dynamice w roku 2020 do roku poprzedniego.
Dotychczas uzyskano pozwolenia na budowę 114 913 mieszkań, to o 22 659 szt. więcej niż w roku ubiegłym (wzrost o 24,6 % r/r).

Narastająco w 2021r. inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 78 574 mieszkania, o 12 455 szt. więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 18,8% r/r. Jest to też wynik lepszy niż uzyskany w roku 2019 o 16 563 mieszkania – wzrost o 26,7%.

 

W ciągu jedenastu miesięcy inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 101 377 mieszkań, o 16 199 szt. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost 19,0 % r/r. W porównaniu do roku 2019 zanotowano nieco niższy wzrost, o 14 986 szt. mieszkań (wzrost o 17,3 %).

Miesiąc przed zamknięciem roku, w każdej kategorii, zarówno liczby oddanych mieszkań jak i rozpoczętych budów oraz pozwoleń na budowę, osiągnięte wyniki są lepsze niż uzyskane przez inwestorów indywidualnych w całym 2020r.

 

Pozostali inwestorzy na rynku mieszkaniowym w 2021r.

 

Pozostali inwestorzy to budujący mieszkania społeczne - czynszowe, zakładowe i komunalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Widoczny jest wzrost zaangażowania tych inwestorów na rynku mieszkaniowym, a uzyskane w bieżącym roku wyniki są wyraźnie lepsze od ubiegłorocznych, ale nie przekraczają poziom roku 2019, z wyjątkiem liczby rozpoczętych budów mieszkań.

Najbardziej wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 57,7 % r/r narastająco po jedenastu miesiącach br. Łączna liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto w br. to 4 994 szt., o 1 827 więcej niż przed rokiem, to liczba większa od osiągniętej w roku 2019 o 368 szt. Liczba mieszkań, na które inwestorzy pozostali uzyskali pozwolenia w 2021r. to 3 492 szt., o 32,2% więcej niż przed rokiem. Oddano do użytkowania 4 187 mieszkań – wzrost o 17,0% r/r.

 

 

Spis treści

 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

DANE AKTUALIZOWANE:  miesięcznie

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. – mieszkania ogółem

 

Mieszkania indywidualne
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. - mieszkania indywidualne

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2021r. – mieszkania spółdzielcze i pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2021r.  – mieszkania spółdzielcze i  pozostałe

 

 

Wyniki narastająco w skali roku

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem - 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem w 2021r.

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych w 2021r.

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto w 2021r.

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku w 2021r.

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku w 2021r.

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
 

Potencjał rynku dla mieszkań indywidualnych

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
 

Potencjał rynku dla mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze i pozostałe
 

Potencjał rynku dla mieszkań spółdzielczych i pozostałych

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?