Rynek

Ocena warunków mieszkaniowych. Jak daleko naszym mieszkaniom do Europy?

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ocena warunków mieszkaniowych w Polsce na tle innych europejskich państw w oparciu o podstawowe wskaźniki.
Na której pozycji w Europie jest Polska? Kto w Europie może cieszyć się z najwyższych standardów mieszkaniowych?

 

Warunki mieszkaniowe

 

Do oceny i porównania warunków mieszkaniowych w poszczególnych państwach europejskich przyjęto wybrane wskaźniki publikowane przez Eurostat bądź obliczone na podstawie danych Eurostatu. Wskaźniki odnoszą się do mieszkań, przez które należy rozumieć każdy lokal mieszkalny, zarówno w budynkach wielorodzinnych jak i wolnostojących domach jednorodzinnych, domach szeregowych itd., bez względu na formę własności.

Często słyszymy, że mieszkania w Polsce są przeludnione. Potwierdza to wskaźnik przeludnienia, który określa odsetek osób mieszkających w przeludnionych mieszkaniach, czyli nie spełniających standardów europejskich w zakresie liczby pokoi na osobę w zależności od struktury gospodarstwa domowego, wieku i płci dzieci. Więcej na ten temat w raporcie Stopień przeludnienia mieszkań w Polsce na tle standardów europejskich.

 

O jakości zasobów mieszkaniowych, w których żyją Europejczycy świadczy wskaźnik deprywacji mieszkań, który określa odsetek osób mieszkających w niepełnowartościowych lokalach mieszkalnych, a za takie uznaje się mieszkanie bez podstawowych urządzeń sanitarnych takich jak łazienka lub spłukiwana toaleta, mieszkanie z przeciekającym dachem lub zawilgocone, zbyt ciemne mieszkanie. Wystarczy jeden z problemów.

Zainteresowanych odsyłam do raportu Problemy mieszkaniowe…

Aby uzupełnić obraz warunków mieszkaniowych potrzebujemy informacji o dostępnej przestrzeni w, której żyjemy.

Wiarygodne dane można uzyskać w oparciu informacje z powszechnego spisu ludności i mieszkań przeprowadzonego w Europie w 2011r. Następny taki spis planowany jest w roku 2021.

 

Na tej podstawie bazują wskaźniki:

   -  liczba mieszkań na 1000 mieszkańców;

   -  średnia liczba osób w mieszkaniu;

   -  powierzchnia użytkowa mieszkania w m2;

   -  powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w m2;

   -  liczba izb w mieszkaniu przypadająca na osobę;

  

 

Zestawienie podstawowych wskaźników opisujących warunki mieszkaniowe
 

liczba mieszkań
na 1000 mieszkańców

śr. liczba osób w mieszkaniu

powierzchnia mieszkania w m2

pow. użytkowa na osobę w m2

liczba izb na osobę

przeludnione mieszkania*

deprywacja mieszkania*

Austria 528 1,9 99,7 52,7 1,6 15,2 4,2
Belgia 479 2,1 124,3 59,6 2,2 3,7 1,9
Bułgaria 530 1,9 73,0 38,7 1,2 42,5 11,6
Chorwacja 525 1,9 81,6 42,9 1,1 41,1 7,1
Cypr 392 2,0 141,4 70,7 2,0 2,4 1,3
Czechy 453 2,2 78,0 35,3 1,5 17,9 3,0
Dania 490 1,9 118,1 60,8 1,9 8,2 1,7
Estonia 487 3,1 66,7 21,2 1,6 13,4 3,3
Finlandia 520 1,9 88,6 46,1 1,9 6,6 0,7 
Francja 514 1,9 93,7 48,2 1,8 7,7 2,7
Grecja 576 1,7 88,6 51,0 1,2 28,7 6,3
Hiszpania 538 1,9 99,1 53,4 1,9 5,4 1,7
Holandia 446 2,2  106,7 47,6 1,9 4,0 1,4
Irlandia 435 2,3 80,8 35,2 2,1 3,2 1,0
Litwa 457 2,2 63,2 28,9 1,5 23,7 8,6
Luksemburg 406 2,4 131,1 55,7 1,9 8,1 2,1
Łotwa 499 2,0 62,5 31,1 1,2  43,2  14,6 
Malta** 529 1,9 106,4 57,0 2,1 2,9 1,4
Niemcy 505 2,0 94,3 47,6 1,8 7,2 1,9
Norwegia 484 2,1  123,2 59,7 2,1 5,1 1,0
Polska 360 2,9 75,2 25,6 1,1 40,7 9,4
Portugalia 556 1,8 106,4 59,1 1,7  10,3 4,9
Rumunia 434 2,3 43,9 19,1 1,0  48,4 19,8
Słowacja 370 2,8 87,4 31,4 1,1 40,6 4,4
Słowenia 411 2,4  80,3 33,0 1,5  12,6 4,5
Szwajcaria 519 1,9 117,1  60,8  1,9 7,0 2,3
Szwecja 480 2,0 103,3 52,6 1,7 14,4 2,7
UE 28 435 2,1 96,0 46,4  1,6 16,6 4,8
Węgry 442 2,3 75,6 33,4 1,2 40,4 16,9
Wielka Brytania** 437 2,3 86,9 38,0 1,9 8,0 2,2
Włochy 485 1,9 93,6 49,2  1,4 27,8 7,6 

* dane 2016r.
** dane o powierzchni użytkowej mieszkań niespójne z pozostałymi krajami

 

 

Polska na szarym końcu pod względem warunków mieszkaniowych

 

Porównanie wskaźników dla Polski ze średnią dla 28 państw Unii Europejskiej nie wygląda dobrze. W każdej kategorii wypadamy poniżej średniej. 

W 2011 roku na 1000 mieszkańców przypadało 360 mieszkań, przy średniej europejskiej 435. Ten wskaźnik uległ nieco poprawie, wg szacunków GUS za 2016r. wynosił ok. 370 mieszkań na 1000 mieszkańców, ale potwierdzenie uzyskamy po przeprowadzeniu kolejnego spisu powszechnego za trzy lata.

Nasze mieszkania mają mniejszą powierzchnię użytkową, na jedno mieszkanie przypada 2,9 osób, a w związku z tym powierzchnia użytkowa jaką dysponuje jedna osoba też jest mniejsza.

W 2016r aż 40,7% Polaków mieszkało w przeludnionych mieszkaniach, a 9,4% uskarżało się na problemy związane deprywacją mieszkania.

Przegląd wskaźników dla poszczególnych krajów europejskich pokazuje duże zróżnicowanie, poczynając od wsk. liczby mieszkań na 1000 mieszkańców - od 360 w Polsce do 576 w Grecji - różnica wynosi 216 mieszkań na 1000 mieszkańców, czyli aby osiągnąć ten poziom w Polsce brakuje ok. 8 mln. mieszkań.

Przeciętne mieszkanie w Rumunii ma 44 m2 a na Cyprze 141 m2.  Pomimo niskiej powierzchni mieszkań w Rumunii, na osobę przypada jedna izba przy 2,3 osobach w mieszkaniu czyli mieszkanie podzielone jest na kilka małych pomieszczeń.  Na Cyprze średnio są dwie osoby w mieszkaniu, na jedną osobę przypada ponad 70 m2.

Odsetek osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach kształtuje się od 2,4% na Cyprze do 48,4% w Rumunii.

Aby ocenić warunki mieszkaniowe przypisano punkty, które odzwierciedlają pozycję kraju na liście w danej kategorii od najlepszego do najgorszego, po czym zsumowano uzyskane punkty, a kraj który uzyskał najmniejszą liczbę punktów zajmuje najwyższą pozycję.

Według tego zestawienia mieszkańcy Malty mogą cieszyć się najlepszymi warunkami mieszkaniowymi, mimo że Malta nie jest numerem jeden w żadnej kategorii.

Polska jest na miejscu przedostatnim na 30 krajów uwzględnionych w zestawieniu, gorsze warunki od nas mają tylko Rumuni.

 

Ocena warunków mieszkaniowych w Europie
 

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

śr. liczba osób w mieszkaniu

powierzchnia mieszkania w m2

powierzchnia użytkowa na osobę w m2

liczba izb na osobę

przeludnione mieszkania

deprywacja mieszkania

warunki mieszkaniowe

liczba punktów

Austria 6 3 10 9 7 19 18 13 72
Belgia 18 5 3 4 1 4 9 5 44
Bułgaria 4 3 24 17 10 28 27 21 113
Chorwacja 7 3 18 16 11 27 23 19 105
Cypr 28 4 1 1 3 1 4 3 42
Czechy 20 6 21 19 8 20 16 20 110
Dania 13 3 5 2 4 14 8 7 49
Estonia 14 11 25 27 7 17 17 22 118
Finlandia 8 3 15 15 4 8 1 8 54
Francja 10 3 13 13 5 11 14 12 69
Grecja 1 1 15 11 10 23 22 16 83
Hiszpania 3 3 11 8 4 7 7 4 43
Holandia 21 6 7 14 4 5 6 10 63
Irlandia 24 7 19 20 2 3 2 14 77
Litwa 19 6 26 25 8 21 25 24 130
Luksemburg 27 8 2 7 4 13 11 13 72
Łotwa 12 4 27 24 10 29 28 26 134
Malta 5 3 8 6 2 2 5 1 31
Niemcy 11 4 12 14 5 10 10 11 66
Norwegia 16 5 4 3 2 6 3 2 39
Polska 30 10 23 26 11 26 26 28 152
Portugalia 2 2 8 5 6 15 21 9 59
Rumunia 25 7 28 28 12 30 30 29 160
Słowacja 29 9 16 23 11 25 19 25 132
Słowenia 26 8 20 22 8 16 20 23 120
Szwajcaria 9 3 6 2 4 9 13 6 46
Szwecja 17 4 9 10 6 18 15 15 79
Węgry 22 7 22 21 10 24 29 27 135
Wielka Brytania 23 7 17 18 4 12 12 17 93
Włochy 15 3 14 12 9 22 24 18 99

 

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?