Rynek

Natężenie budownictwa mieszkaniowego w powiatach

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wskaźnik natężenia budownictwa mieszkaniowego to wynik przeliczenia liczby oddanych do użytkowania mieszkań na 1 tys. ludności. Na poziomie powiatów świadczy o potencjale danego rynku budowlanego, wskazuje rejony z ponadprzeciętną liczbą mieszkań oraz rejony gdzie nowych mieszkań powstaje niewiele.

 

W 2019r. oddano do użytkowania 207,2 tys. mieszkań co daje wskaźnik 5,4 mieszkania na 1 tys. ludności, był on wyższy niż rok wcześniej (o 0,6). Od 2014r. wskaźnik natężenia budownictwa mieszkaniowego w Polsce rośnie z roku na rok, pomimo spadku liczby ludności w Polsce to wzrost wskaźnika jest głównie efektem wzrostu liczby oddawanych mieszkań.

 

 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 tys. ludności

 

Porównując dane dotyczące wskaźników natężenia budownictwa mieszkaniowego na poziomie województw, można stwierdzić, że najwięcej mieszkań na 1 tys. ludności odnotowano w województwie mazowieckim. W 2019r. było to 8,0, a średnia z ostatnich pięciu lat wynosi 6,9 mieszkań na 1 tys. ludności. Drugie pod względem natężenia budownictwa mieszkaniowego jest województwo pomorskie ze wskaźnikiem na poziomie 6,7 w ostatniej 5-latce, następne województwo dolnośląskie (6,1), małopolskie (5,4) i wielkopolskie (5,3). Najmniej mieszkań rocznie w przeliczeniu na 1 tys. ludności w ostatnich pięciu latach oddawano w województwie opolskim (2,1), nieco więcej w województwie śląskim (2,6) i świętokrzyskim (2,7).

 

 

Powiaty z największą liczbą budowanych mieszkań na 1 tys. ludności

 

Dopiero analiza wskaźnika natężenia budownictwa mieszkaniowego na poziomie powiatów pokazuje zróżnicowanie polskiego rynku mieszkaniowego, co pokazuje mapa poniżej. Kolorem zielonym zaznaczono powiaty z ponadprzeciętną liczbą mieszkań budowanych w stosunku do liczby ludności. Wskaźnik natężenia budownictwa mieszkaniowego został uśredniony dla ostatnich 5 lat (2015 – 2019). Wysoki wskaźnik mieszkań na 1 tys. ludności w ostatnich pięciu latach zanotowano w dużych miastach jak: Warszawa (11,2), Gdańsk (13,0), Kraków (12,9), Rzeszów (14,3), Wrocław (14,1), a także w powiatach sąsiadujących z nimi jak: powiat piaseczyński (10,1), gdański (10,6) i wrocławski z najwyższym wskaźnikiem w całym kraju (17,2). Wyróżniają się też powiaty kołobrzeski (10,5) i pucki (10,6). Na uwagę zasługuje powiat poznański, w którym liczba mieszkań oddanych (11,8) jest wyższa niż w samym Poznaniu (7,3). Natężenie budownictwa w powiatach przylegających do dużych miast pokazuje rozrastanie się aglomeracji, dobrze widoczne jest to wokół Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia oraz Trójmiasta.

 

 

Liczba mieszkań oddawanych do użytkowania rocznie w powiatach w przliczeniu na 1 tys. ludności (średnia 2015 - 2019)

Liczba rocznie budowanych mieszkań w powiatach na 1 tys. ludności

 

Powiaty z najmniejszą liczbą budowanych mieszkań na 1 tys. ludności

 

Różnica między powiatami o najwyższym natężeniu budownictwa mieszkaniowego a tymi najsłabszymi jest bardzo duża. Według średniej z ostatnich pięciu lat w były powiaty, w których rocznie oddawano poniżej 1 mieszkania na 1 tys. ludności, należą do nich powiat – miasto Wałbrzych (0,9), powiat tomaszowski (0,9), prudnicki (0,8), głubczycki (0,7) i miasto Bytom z najsłabszym wynikiem (0,6). W 71 powiatach budowano od 1 do 2 mieszkań na 1 tys. ludności. W kolejnych 123 powiatach liczba oddawanych rocznie mieszkań wynosiła 2 i powyżej ale nie przekraczała 3 mieszkań na 1 tys. ludności. To znacząco poniżej średniej dla całej Polski.

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?