Rynek

Polskie mieszkania na tle Europy. Jak mieszkają Polacy?

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Czy większość z nas mieszka w domach czy w mieszkaniach, w mieście, na wsi czy na przedmieściach? Jak wielu Polaków wynajmuje mieszkania, a ilu zdecydowała się na zakup własnego lokum obciążając je hipoteką?

 

Jak mieszkają Polacy?

 

Według danych Eurostatu większość z nas w roku 2016 mieszkała na wsi (42,6%), w mieście 32,6% a pozostałe 24,9% na przedmieściach i w małych miastach. Kluczem podziału jest tu gęstość zaludnienia.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat spada odsetek osób mieszkających w miastach i na wsi na korzyść mniejszych miast i przedmieść.

 

Ponad połowa Polaków (57,4%) mieszka w domach, w zdecydowanej większości są to domy wolnostojące – w takich domach mieszka 51,9%, a tylko 5,4% Polaków mieszka w tzw. bliźniakach. Nie dziwi fakt, że 64% domów wolnostojących jest zlokalizowanych na wsi, 24% w małych miastach i na przedmieściach, a tylko 12% na terenach wielkomiejskich.

Zabudowa bliźniacza cieszy się większą popularnością w miastach, 30% spośród takich budynków zlokalizowanych jest w miastach, 42% na wsi, a 28% w małych miastach i na przedmieściach dużych miast.  

Od roku 2005 odsetek Polaków mieszkających w domach wolnostojących wzrósł z 44,4% do 51,9%. Zjawisko to nie występuje na obszarach wielkomiejskich, gdzie poziom jest stabilny i nie podlega większym zmianom, za to domów przybywa na obrzeżach wielkich miast.

 

Udział osób mieszkających w mieszkaniach w Polsce w roku 2016 wynosił 42,5% i systematycznie spada. W roku 2005 było to 50,2% czyli na przestrzeni 12 lat zmniejszył się o 7,7 punkty procentowe.

W budynkach wielorodzinnych, w których zlokalizowane jest 10 i więcej mieszkań mieszkało 33,5% Polaków, 9% mieszkało w mniejszych budynkach gdzie mieszkań jest poniżej 10 szt.

 

 

Lokalizacja nieruchomości mieszkaniowych w Polsce [2016r.]

Lokalizacja nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Lokalizacja domów wolnostojących w Polsce

Lokalizacja domów tzw. bliźniaków w Polsce

 

 

Typy nieruchomości mieszkaniowych w Polsce [2016r.]

Typy nieruchomości mieszkaniowych w Polsce [2016r.]    Typy nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

                                                                                   

 

Polacy mieszkający w domach wolnostojących i bliźniakach w latach 2005 - 2016 [%]

Polacy mieszkający w domach wolnostojących w latach 2005 - 2016 [%] Polacy mieszkający w  bliźniakach w latach 2005 - 2016 [%]

   

 

Udział osób mieszkających w Polsce w mieszkaniach w latach 2005 - 2016 [%]

Udział osób mieszkających w Polsce w mieszkaniach w latach 2005 - 2016 [%]

 

Nieruchomość własna czy wynajmowana?

 

Prawie 72% gospodarstw domowych w Polsce mieszka w domu lub mieszkaniu, którego jest właścicielem, a nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub kredytem mieszkaniowym.  W nieruchomości obciążonej hipoteką bądź kredytem mieszkaniowym mieszka 11,6% Polaków, a 16,6% wynajmuje dom lub mieszkanie.

Wśród wynajmujących 7,4% nie ma dzieci, a nieco więcej bo 9,2% wynajmujących ma pod opieką małoletnie dzieci.

Właściciele nieruchomości mieszkaniowej z dziećmi stanowią 46,6% populacji, a bez dzieci – 36,8%.

 

Udział osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym z małoletnimi dziećmi w domach lub mieszkaniach własnościowych bez hipoteki w 2016r. wynosił 37,5% niemal tyle samo co w roku 2007, choć w międzyczasie udział ten wahał się i w roku 2010 wynosił 42,6%.

Odsetek osób z dziećmi mieszkających w nieruchomościach obciążonych kredytem hipotecznym bądź mieszkaniowym systematycznie rośnie, w 2007r. wynosił zaledwie 2,3% a w roku 2016 wzrósł do 9,1%.

Udział rodzin bez dzieci mieszkających we własnej nieruchomości bez hipoteki od kilku lat utrzymuje się na poziomie 33 – 34%, natomiast tych  z obciążeniem hipotecznym jest zdecydowanie mniej ale ich odsetek systematycznie rośnie do 2,6% w 2016r.

 

 

Rozkład ludności według statusu własności nieruchomości mieszkaniowej w Polsce

 Rozkład ludności według statusu własności nieruchomości mieszkaniowej  w 2016r.  Rozkład ludności według statusu własności  nieruchomości mieszkaniowej

   

                                                             

Rodziny z dziećmi mieszkające we własnościowych domach lub mieszkaniach bez hipoteki w Polsce

Rodziny z dziećmi mieszkające we własnościowych domach lub mieszkaniach obciążonych hipoteką w Polsce

Rodziny z dziećmi mieszkające we własnościowych domach lub mieszkaniach bez hipoteki

Rodziny z dziećmi mieszkające we własnościowych domach lub mieszkaniach obciążonych hipoteką

 

 

Rodziny bez dzieci mieszkające we własnościowych domach lub mieszkaniach bez hipoteki w Polsce

Rodziny bez dzieci mieszkające we własnościowych domach lub mieszkaniach obciążone hipoteką w Polsce

Rodziny bez dzieci mieszkające we własnościowych domach lub mieszkaniach bez hipoteki

Rodziny bez dzieci mieszkające we własnościowych domach lub mieszkaniach obciążone hipoteką

 

 

Jak się mieszka w Europie?

 

W 2016r. 41,2% Europejczyków mieszkało w miastach, 30,6% w małych miastach i na przedmieściach wielkich miast, a pozostałe 28,2% na wsi. Najwyższy odsetek osób mieszkających w miastach występuje na Malcie, najniższy zaś tylko 15,7% w Luksemburgu. W miastach i na przedmieściach najwięcej osób mieszka w Belgii – 54,0%. Na wsi mieszka najwięcej Litwinów – 54,8%.

 

Ponad połowa Europejczyków 57,5% mieszka w domach a 41,8% w mieszkaniach. Jest to średnia dla 28 państw członkowskich UE i jest najbardziej zbliżona do sytuacji odzwierciedlającej warunki polskie.  Najwięcej osób mieszka w domach w Irlandii (92,5%), w Wielkiej Brytanii (84,8%), w Norwegii (79,9%).

Udział osób mieszkających w mieszkaniach najwyższy jest w Hiszpanii 66,1%, na Łotwie 66,1%, w Szwajcarii 62,7%.

Najwięcej osób mieszka w domach zlokalizowanych w miastach w Wielkiej Brytanii 47,5%, na Malcie 38,5%, w Irlandii 38,2%, w Norwegii 37,0%.  Osoby mieszkające w domach w miastach i na przedmieściach wielkich miast stanowią aż 46,8% mieszkańców Belgii.

Najwyższy odsetek osób mieszkających w domach zlokalizowanych na obszarach wiejskich występuje w Rumunii 43,6%, na Węgrzech 42,1%, w Słowenii 41,8%, w Chorwacji 40,7%.

 

W domach wolnostojących mieszka 33,6% mieszkańców 28 państw członków UE  i 23,9% w tzw. bliźniakach i szeregowcach.  Chociaż w Polsce niewiele osób mieszka w bliźniakach, w Europie są kraje gdzie jest ich więcej niż domów wolnostojących np. w Wielkiej Brytanii 60,1%, w Holandii 58,4%, w Irlandii 52,4%.

Osoby mieszkające w mieszkaniach żyją w miastach i na przedmieściach, te zlokalizowane na wsi należą do mniejszości.  W 2016r. w mieszkaniach w budynkach z mniej niż 10 mieszkaniami zamieszkiwało 18,0 % Europejczyków, w budynkach większych z 10 i większą liczbą mieszkań – 23,8%.

Są państwa gdzie więcej osób żyje w budynkach wielorodzinnych mniejszych poniżej 10 mieszkań tj. Szwajcaria, Portugalia, Niemcy i takie więcej osób mieszka w budynkach wielorodzinnych z ponad 10 mieszkaniami np. Estonia, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja, Hiszpania.

 

 

Lokalizacja nieruchomości mieszkaniowych w Europie

Rozkład ludności ze wzg. na typ nieruchomości mieszkaniowych w Europie

Lokalizacja nieruchomości mieszkaniowych w Europie Rozkład ludności ze wzg. na typ nieruchomości mieszkaniowych w Europie

 

 

Lokalizacja domów w Europie

Odsetek osób mieszkających w domach wolnostojących i bliźniakach w Europie

Lokalizacja domów w Europie Odsetek osób mieszkających w domach wolnostojących i bliźniakach w Europie

 

 

Lokalizacja mieszkań w Europie

Budynki wielorodzinne w jakich mieszkają Europejczycy

Lokalizacja mieszkań w Europie Budynki wielorodzinne w jakich mieszkają Europejczycy

 

Ilu Europejczyków mieszka we własnym domu lub mieszkaniu, ile nieruchomości obciążonych jest hipoteką?

 

Średnia dla 28 państw UE jest następująca: 26,5% Europejczyków mieszka w nieruchomościach własnościowych obciążonych kredytem hipotecznym bądź mieszkaniowym, 42,7% w nieruchomościach własnościowych, domach lub mieszkaniach bez obciążenia hipotecznego, a 30,8% w nieruchomościach wynajmowanych.

Najwięcej nieruchomości obciążonych hipoteką jest w Norwegii 62,3%, w Holandii 61,0%, w Szwecji 54,8%. Najwięcej osób mieszka w nieruchomościach bez obciążenia hipotecznego w Rumunii 95,1%, w Słowacji  89,5%, w Chorwacji 84,3%, na Litwie 80,1%. 

Najwięcej osób mieszka w nieruchomościach wynajmowanych w Szwajcarii 57,5%, w Niemczech 48,3%, w Austrii 45,0%, najmniej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

W 28 krajach UE podobna liczba rodzin z dziećmi i bez dzieci mieszka w nieruchomościach, których są właścicielami ok. 35%, również wychowanie dzieci lub nie,  nie ma wpływu na odsetek osób wynajmujących nieruchomości i to dotyczy większości państw europejskich z wyjątkiem takich państw jak Niemcy gdzie mniej rodzin wychowujących dzieci wynajmuje nieruchomości 17,7% niż rodzin bez małoletnich dzieci – 30,6%. 

 

Status własnościowy nieruchomości mieszkaniowych w Europie

Opieka nad dziećmi a status własnościowy nieruchomości mieszkaniowych w Europie

Status własnościowy nieruchomości mieszkaniowych w Europie Opieka nad dziećmi a status własnościowy nieruchomości mieszkaniowych w Europie

 

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
CENY MIESZKAŃ w POLSCE

Warto śledzić zmiany poziomu cen mieszkań, bo pokazują sytuację na rynku mieszkaniowym. Pamiętamy gwałtowny wzrost cen mieszkań w roku 2007 a następnie ich spadek. Na niektórych rynkach ceny mieszkań dopiero w 2019r. osiągnęły ten poziom i to w cenach nominalnych bez uwzględnienia inflacji czy wzrostu wynagrodzeń.

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?