Rynek

Ile kondygnacji mają budynki mieszkalne budowane w Polsce?

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Analiza oddanych do użytkowania budynków w latach 2005 – 2019 ze względu na liczbę ich kondygnacji. Ile budynków 1, 2, 3..- kondygnacyjnych powstało w ciągu ostatnich 15 lat, jaki był czas ich realizacji. W jakich budynkach oddano najwięcej mieszkań i jaka była ich średnia powierzchnia użytkowa.

 

Przepisy budowlane (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wprowadzają klasyfikację budynków według ich wysokości.

Budynki mieszkalne podzielone zostały na cztery grupy:

  • budynki niskie, do których zaliczane są budynki mieszkalne o maksymalnie 4 kondygnacjach;
  • budynki średniowysokie – ponad 4 do 9 kondygnacji;
  • budynki wysokie – ponad 9 do 18 kondygnacji;
  • budynki wysokościowe – o wysokości powyżej 55 m.

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o zrealizowanych budynkach mieszkalnych, liczbie ich kondygnacji, liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w tych budynkach, średniej powierzchni użytkowej mieszkań oraz czasie realizacji budynków mieszkalnych.

 

 

Budynki mieszkalne wysokościowe wybudowane w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat

 

Według danych statystycznych w latach 2005 - 2019 w Polsce powstało 19 budynków mieszkalnych, które można zaklasyfikować do budynków wysokościowych. Budynków wysokich wybudowano 581 szt. Niewielka liczba budynków wysokościowych - budowanych w największych miastach - wynika z ograniczonego popytu na mieszkania w takich budynkach (zainteresowaniem cieszą się mieszkania na najwyższych kondygnacjach ze względu na widok z okien). Nie wszędzie też miejscowe palny zagospodarowania pozwalają na tak wysoką zabudowę. Taka inwestycja wiąże się również z wyższymi kosztami w przeliczeniu na 1 m2, które wynikają m.in. z bardziej restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyższych kosztów związanych z konstrukcją budynku, zapewnieniem miejsc parkingowych – przynajmniej jedno miejsce na mieszkanie, a to oznacza często budowę wielopoziomowych parkingów podziemnych.


Najwyższy budynek mieszkalny w Polsce to wrocławski Sky Tower. Jego całkowita wysokość to 212 m. Mieszkania w Sky Tower zajmują piętra od 12 do 48.

Na drugim miejscu jest warszawski apartamentowiec Złota 44. Jego wysokość wynosi 192 m. Budynek ten wygrywa ze względu na liczbę pięter – ma ich o 4 więcej. Na 52 piętrach powstało 287 apartamentów.

Trzeci w kolejności jest warszawski apartamentowiec Cosmopolitan. Ma wysokość 160 m i 44-piętra. W budynku powstało 236 apartamentów.

Kolejny najwyższy budynek mieszkalny to gdyński Sea Towers. Wyższa z dwóch wież ma wysokość 141,6 m (z masztem antenowym). W budynku powstało 265 lokali mieszkalnych na 38 piętrach.

 

 

Struktura budynków mieszkalnych według kondygnacji

 

Budynki mieszkalne zrealizowane w ciągu ostatnich 15 lat w Polsce to głownie budynki niskie. Najwięcej wybudowano budynków 2-kondygnacyjnych, które stanowiły 70% wszystkich budynków oddanych do użytkowania w latach 2005 -2019. W dalszej kolejności są budynki 1-kondygnacyjne (24,5%), 3-kondygnacyjne (3,5%), 4-kondygnacyjne (1,1%), a najmniej wybudowano budynków mieszkalnych o 5 i większej liczbie kondygnacji – stanowiły one tylko 0,9%.

 

Budynki mieszkalne oddane do użytku w latach 2005 – 2019 według liczby kondygnacji

Budynki mieszkalne oddane do użytku w latach 2005 – 2019 według liczby kondygnacji

 

W budynku mieszkalnym o większej liczbie kondygnacji zwykle znajduje się więcej mieszkań, a wiec struktura mieszkań oddanych do użytkowania ze względu na liczbę kondygnacji budynków przedstawia się odmiennie niż dla samych budynków.
Mimo, że nadal na pierwszym miejscu pod względem liczby mieszkań są budynki 2-kondygnacyjne, stanowią one 37,2% wszystkich oddanych mieszkań, to na drugim miejscu znajdują się mieszkania w budynkach o 5 i większej liczbie kondygnacji – stanowią one 26,9%. W budynkach 1-kondygnacyjnych powstało w ciągu ostatnich 15 lat 12,4% mieszkań, w budynkach o 4 kondygnacjach 16,1% mieszkań, a najmniej mieszkań inwestorzy oddali do użytku w budynkach o 3 kondygnacjach – stanowiły one 7,4%.

 

Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2005 – 2019 w budynkach według liczby kondygnacji

Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2005 – 2019 w budynkach według liczby kondygnacji

 

 

Budynki mieszkalne wybudowane przez inwestorów indywidualnych według liczby kondygnacji

 

GUS do 2018r. podawał informacje o inwestycjach mieszkaniowych realizowanych przez inwestorów indywidualnych, w których mieściły się zarówno mieszkania (domy) realizowane na własne potrzeby inwestora jak również te budowane na sprzedaż i wynajem realizowane przez inwestorów indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą. Aktualnie w kategorii tej ujmowane są wyłącznie mieszkania (domy) oddawane do użytkowania przez inwestorów indywidualnych na własne potrzeby.

Poniżej na wykresie statystyka z ostatnich 15 lat - stąd budynki nawet kilkunastokondygnacyjne.
Dane z lat 2018 i 2019 pokazują budynki mieszkalne od 1 do 4 kondygnacji. Najwięcej, bo niemal 70% budynków mieszkalnych to budynki 2-kondygnacyjne. Budynków 1-kondygnacyjnych w tych latach było 28,8%, tych o 3-kondygnacjach – 2,4%, a 4-kondygnacyjnych budynków było zaledwie 0,05%.

Budynki jedno i dwu – kondygnacyjne to budynki z jednym mieszkaniem. Po zmianach w statystyce, również budynki 3 i 4 -kondygnacyjne to najczęściej budynki, w których zlokalizowane jest jedno mieszkanie, a wskaźnik liczby mieszkań na budynek kształtuje się na poziomie 1,3.

 

Liczba budynków oddanych do użytkowania w latach 2005 -2019 przez inwestorów indywidualnych (według kondygnacji)

Liczba budynków oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych wg liczby kondygnacji

 

 

Budynki mieszkalne wybudowane przez deweloperów według liczby kondygnacji

 

Pozostali inwestorzy to w zdecydowanej większości deweloperzy budujący mieszkania na sprzedaż i wynajem oraz spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, inwestorzy realizujący mieszkania zakładowe i komunalne. W ciągu ostatnich 15 lat pozostali inwestorzy najwięcej mieszkań oddali do użytkowania w budynkach 4-kondygnacyjnych - 10 003 budynków mieszkalnych, w których zlokalizowano 312 913 mieszkań (blisko 30% wszystkich zrealizowanych mieszkań). Średnia liczba mieszkań w budynku 4-kondygnacyjnym to 32 mieszkania. W następnej kolejności pod względem liczby mieszkań zajmują budynki 5-kondygnacyjne, wybudowano ich 4 169 szt. z 182 208 mieszkaniami, czyli na jeden budynek przypada średnio 44 mieszkania. Zbliżona liczba mieszkań powstała w budynkach 6-kondygnacyjnych i 3-kondygnacyjnych, odpowiednio 119 130 i 115 345 mieszkań. Przeciętnie w budynku 3-kondygnacyjnym zlokalizowanych było 11 mieszkań, a budynku 6-kondygnacyjnym 62 mieszkania. Deweloperzy coraz częściej realizują budynki mieszkalne 1 i 2-kondygnacyjne – czyli domy jednorodzinne na sprzedaż i wynajem. Takich budynków powstało w latach 2005 -2019 ponad 49,5 tys. szt. a w nich 82 780 mieszkań, przeciętnie 1,7 mieszkania na budynek.

 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2005 -2019 przez pozostałych inwestorów (w budynkach wg liczby kondygnacji)

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez pozostałych inwestorów wg liczby kondygnacji budynku

 

Liczba mieszkań i budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 2005 -2019 przez inwestorów pozostałych (budynki wg liczby kondygnacji)

Liczba mieszkań i budynków mieszkalnych oddanych  latach 2005 -2019 przez inwestorów pozostałych wg liczby kondygnacji budynku

 

Jak liczba kondygnacji budynku mieszkalnego wpływa na przeciętny metraż mieszkania

 

Mieszkania realizowane przez inwestorów indywidualnych pod względem metrażu są większe od tych wybudowanych przez pozostałych inwestorów i to zarówno domy jednorodzinne (na wykresie budynki do 4 kondygnacji) jak i te kilkunastokondygnacyjne budowane na sprzedaż i wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w statystyce ujmowane do 2018r.).

Mieszkania - apartamenty w budynkach o największej liczbie kondygnacji mają większą powierzchnię użytkową niż przeciętne mieszkanie – ponad 100 m2.

 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań a liczba kondygnacji budynku mieszkalnego (m2)

Średnia powierzchnia mieszkań a liczba kondygnacji budynku mieszkalnego

 

 

Czy liczba kondygnacji budynku mieszkalnego ma wpływ na czas jego budowy?

 

Budynki oddawane do użytkowania przez pozostałych inwestorów głownie deweloperów budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem realizowane są w ciągu około dwóch lat. W analizowanym okresie (15 lat) wahania w czasie realizacji wynoszą 3 miesiące dla budynków 3 do 5 kondygnacji, w których to powstaje najwięcej mieszkań. Proces inwestycyjny budynków o większej liczbie kondygnacji jest dłuższy przeciętnie od 6 miesięcy do roku.

Czas realizacji budynków mieszkalnych (głównie domów jednorodzinnych) jest dłuższy i zróżnicowany ze względu na liczbę kondygnacji realizowanego budynku. Przeciętnie w ostatnich 15 latach inwestorzy indywidualni oddawali do użytkowania budynek 1-kondygnacyjny po blisko 54 miesiącach, 2-kondygnacyjny po 63 miesiącach, a 3-kondygnacyjny nawet po 79 miesiącach. Budynki 4-kondygnacyjne i o większej liczbie kondygnacji realizowane były krócej, wynika to z ujęcia w statystyce do 2018r. budynków mieszkalnych realizowanych przez inwestorów indywidualnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na sprzedaż lub wynajem.

Długi czas realizacji budynków jednorodzinnych to z jednej strony efekt braku środków na finansowanie inwestycji z drugiej samodzielnej organizacji całego procesu przez inwestora, który to robi po raz pierwszy. Analiza czasu realizacji inwestycji indywidualnych w latach 2005 -2019 pokazuje tendencję w kierunku skracania czasu trwania budowy. Budynki oddawane do użytkowania w 2019r. przez inwestorów indywidualnych realizowane były: 1-kondygnacyjne przez 40 miesięcy, 2-kondygnacyjne przez blisko 50 miesięcy, 3-kondygnacyjne przez 59 miesięcy.

 

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanych przez pozostałych inwestorów w latach 2005-2019 (budynki wg liczby kondygnacji)

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanych przez pozostałych inwestorów wg liczby kondygnacji budynku

 

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanych przez inwestorów indywidualnych w latach 2005-2019 (budynki wg liczby kondygnacji)

 Czas trwania budowy budynków mieszkalnych realizowanych przez inwestorów indywidualnych  wg liczby kondygnacji budynku

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?