Rynek

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Branża hotelarska to jedna z tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, ograniczenia w przemieszaniu się, utrudnienia w ruchu turystycznym, a w końcu kilkukrotny lockdown skutkujący całkowitym zamknięciem hoteli i innych obiektów zakwaterowania turystycznego.

 

Jak ta sytuacja wpłynie na branżę hotelarską, czy zahamuje budowę nowych hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego? Cykl inwestycyjny to ok. dwóch lat, więc tyle trzeba poczekać na informacje o podejmowanych realizacjach nowych obiektów hotelowych w 2020 i 2021 roku.

O zamiarach inwestycyjnych informuje liczba uzyskanych pozwoleń na budowę. Temat jest omawiany w oddzielnym raporcie, gdzie można znaleźć informacje o planowanych budowach hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego.

 

Według Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków hoteli zalicza się hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez restauracji.

Budynki zakwaterowania turystycznego to schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego.

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie, powierzchni użytkowej i kubaturze oddanych do użytkowania hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego. Poniżej na wykresach pokazano informacje bazujące na liczbie i powierzchni użytkowej oddanych budynków hotelowych i turystycznych. Analiza danych dotyczących kubatury pokazuje, że dynamika i tendencje są bardzo zbliżone do danych dot. powierzchni.

 

Do roku 2020 często słyszeliśmy o niedoborach bazy hotelowej i turystycznej w stosunku do wciąż rosnącego zapotrzebowania. Stąd stosunkowo wysoki udział ok. 1/3, rozbudowywanych budynków hotelowych i rosnąca średnia powierzchnia użytkowa nowo budowanych hoteli. W ostatnich latach nowo oddawane hotele miały średnią powierzchnię użytkową ponad 1,5 tys. m.kw., a 15 lat wcześniej nawet czterokrotnie niższą.

 

Budynków zakwaterowania turystycznego buduje się w Polsce znacznie więcej niż hoteli, są to jednak obiekty o znacząco mniejszych rozmiarach, średnia powierzchnia użytkowa nowo budowanych to ok. 70 m.kw. Znacznie większą powierzchnie mają budynki rozbudowywane, największe budynki zakwaterowania turystycznego rozbudowane w analizowanych okresie oddawano do użytku w latach 2009, 2010 i 2012, ich średnia powierzchnia przekraczała 600 m.kw., Liczba rozbudowywanych budynków jest niewielka sięgająca kilku procent, a w ostatnich latach udział ich spadł do 1%.

 

Liczba nowych i rozbudowanych hoteli oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

Liczba nowych i rozbudowanych hoteli oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

 

Średnia powierzchnia użytkowa hoteli [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa hoteli

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni hoteli oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni hoteli oddanych do użytkowania

 

Liczba nowych i rozbudowanych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

Liczba nowych i rozbudowanych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

 

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków zakwaterowania turystycznego [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków zakwaterowania turystycznego [m2/budynek]

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania

 

Nowe hotele i budynki zakwaterowania turystycznego oddane do użytkowania

 

Liczba nowo oddawanych do użytku hoteli spadła w ostatnich pięciu latach, ale ich łączna powierzchnia po załamaniu w latach 2016 -2018 wróciła do wysokiego poziomu z wcześniejszych lat, na co miała wpływ rosnąca średnia powierzchnia użytkowa oddawanych hoteli. Widoczny jest wzrost liczby oddawanych do użytku budynków zakwaterowania turystycznego przy dość stabilnej ich średniej powierzchni użytkowej.

 

W układzie regionalnym pod względem liczby oddawanych hoteli przeważają te z dużymi ośrodkami miejskimi jak Śląsk, Mazowsze, Małopolska czy Trójmiasto, z jednym wyjątkiem – najwięcej hoteli buduje się w województwie zachodniopomorskim. Przewaga tego województw jest jeszcze dobitniej widoczna na mapie obrazującej liczbę oddawanych budynków zakwaterowania turystycznego.

 

Pod względem przeciętnej powierzchni użytkowej największe hotele buduje się w województwach: małopolski, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Ich średnia powierzchnia użytkowa w ostatnich 15 latach przekraczała 1 tys. m.kw.

Pomimo dominacji województwa zachodniopomorskiego pod względem liczby realizowanych budynków zakwaterowania turystycznego, średnia powierzchnia nowo oddawanych tu budynków jest najniższa. Na przestrzeni lat 2005 – 2020 wynosiła 84 m.kw., a w poszczególnych latach kształtowała się od 51 m.kw w roku 2015 do 190 m.kw. w 2009r. Znacznie większe budynki zakwaterowania turystycznego realizowano w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, małopolskim czy dolnośląskim (czterokrotnie większe).

 

Liczba i powierzchnia nowych hoteli oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych hoteli oddanych do użytkowania

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych hoteli w województwach – średnia 2005-2020

 Liczba nowych hoteli w województwach – średnia 2005-2020

 

Liczba nowych budynków zakwaterowania turystycznego w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków zakwaterowania turystycznego w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki hoteli w województwach – liczba budynków

Nowe budynki hoteli w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych hoteli oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych hoteli oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

Rozbudowane budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego oddane do użytkowania

 

Od dziewięciu lat spada zarówno liczba jak i łączna powierzchnia użytkowa oddawanych do użytku rozbudowywanych hoteli. Rocznie oddawanych jest ok. 100 rozbudowywanych hoteli. Liczba rozbudowywanych budynków zakwaterowania turystycznego jest jeszcze niższa, nawet poniżej 20 rocznie.

 

Rozbudowywane obiekty pod względem powierzchni, nie różnią się aż tak znacząco jak nowe, budynki zakwaterowania turystycznego są ok. połowę mniejsze niż hotele, ale zdarzały się lata, w których ich średnia powierzchnia była bardzo zbliżona, a nawet większa niż hoteli.

Najwyższą przeciętną powierzchnię użytkową liczoną dla ostatnich 15 lat miały hotele w województwie łódzkim, a budynki zakwaterowania turystycznego w województwie świętokrzyskim.

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych hoteli oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych hoteli oddanych do użytkowania

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych w latach 2005 – 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych w latach 2005 – 2020

 

Liczba rozbudowanych hoteli w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych hoteli w województwach – średnia 2005-2020

 

Liczba rozbudowanych budynków zakwaterowania turystycznego w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków zakwaterowania turystycznego w województwach – średnia 2005-2020

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych hoteli oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych hoteli oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków zakwaterowania turystycznego oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych hoteli oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?