Rynek

Gdzie w Europie buduje się najwięcej mieszkań?

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Czy polski boom mieszkaniowy jest wyjątkowy na tle Europy, czy też w innych krajach jest tak dobra koniunktura dla budownictwa mieszkaniowego? W których krajach buduje się najwięcej mieszkań? Jak wygląda rynek mieszkaniowy w poszczególnych krajach europejskich?

Kryzys finansowy w latach 2007-2010 wywołany sytuacją na amerykańskim rynku mieszkaniowym, spowodował również znaczne straty w budownictwie nie tylko na rynku amerykańskim. Unaocznił potrzebę zbierania dodatkowych informacji na temat rynku mieszkaniowego.

W Europie wskaźniki dotyczące pozwoleń na budowę zostały włączone do wykazu głównych europejskich wskaźników ekonomicznych.

Eurostat podaje informacje na temat pozwoleń na budowę mieszkań:

- wskaźników zmian w stosunku do roku poprzedniego,

- wskaźników poziomu aktywności inwestorów przyjmując 2015r. jako rok referencyjny.

Wskaźnik służy do zobrazowania przyszłego rozwoju rynku budowlanego pod względem liczby mieszkań planowanych do wybudowania. Nie każde mieszkanie, na które inwestorzy uzyskali pozwolenie na budowę zostanie zrealizowane również czas realizacji może też być różny. Na podstawie doświadczeń można stwierdzić, że większość mieszkań jest realizowana w najbliższym roku.

 

Jak wygląda rynek mieszkaniowy w krajach europejskich?

Poniżej, na wykresach prezentowane są dane o liczbie mieszkań z pozwoleniami na budowę w poszczególnych państwach europejskich. Rok 2015 = 100%. Zaznaczono również rok 2007 jako rok odniesienia.

Rynek mieszkaniowy w Europie jest mocno zróżnicowany i mało stabilny.

Tylko w 9 krajach liczba mieszkań, na które udzielono pozwoleń na budowę była w 2017r. wyższa niż w roku 2007, dotyczy to Szwecji, Niemiec, Finlandii, Austrii, Słowacji, Danii, Norwegii, Luksemburga oraz Polski.

W Grecji i Hiszpanii liczba mieszkań z pozwoleniami na budowę była w 2017r, co najmniej  kilkunastokrotnie mniejsza niż w latach 2004 – 2008. To największe spadki rynku mieszkaniowego w Europie.

Są też państwa gdzie liczba mieszkań, na które udzielono pozwoleń na budowę nie spadła po 2007r. a wręcz przeciwnie rosła – należą do nich Niemcy i Austria.

Szczegółowa analiza pozwala wyodrębnić grupę państw, w których po 2007r. nastąpił gwałtowny spadek na rynku mieszkaniowym, a wyhamowanie tego trendu nastąpiło dopiero w latach 2013-2015.

Na tle innych krajów Belgia i Luksemburg charakteryzują się najbardziej stabilnym rynkiem mieszkaniowym.

Na tle Europy wahania na rynku mieszkaniowym w Polsce nie są wyjątkowe, a ich zakres też nie jest największy. W analizowanym okresie 2004 – 2017, przyjmując rok 2015 za punkt odniesienia, najniższy poziom rynek mieszkaniowy w Polsce osiągnął w roku 2004 = 58,3%, a najwyższy w roku 2017 = 133,8%. Podobny poziom był w roku 2007 = 130,3%.

 

 

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań w Szwecji, Niemczech, Finlandii, Austrii, na Słowacji i w Danii – rok 2015=100%

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań w Szwecji, Niemczech, Finlandii, Austrii, na Słowacji i w Danii

 

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań w Norwegii, Polsce, Luksemburgu, Belgii, Estonii i Wielkiej Brytanii – rok 2015=100%

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań w Norwegii, Polsce, Luksemburgu, Belgii, Estonii i Wielkiej Brytanii

 

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań na Litwie, we Francji, Holandii, Rumunii, na Malcie i na Węgrzech – rok 2015=100%

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań na Litwie, we Francji, Holandii, Rumunii, na Malcie i na Węgrzech

 

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań w Czechach, Chorwacji, Bułgarii i Słowenii – rok 2015=100%

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań w Czechach, Chorwacji, Bułgarii i Słowenii

 

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań we Włoszech, na Cyprze, w Irlandii, Portugalii, Grecji i Hiszpanii – rok 2015=100%

Wskaźnik pozwoleń na budowę mieszkań we Włoszech, na Cyprze, w Irlandii, Portugalii, Grecji i Hiszpanii

 

 

Wielkość rynku mieszkaniowego w Europie

Powyższe wykresy pokazują zmienność na rynku mieszkaniowym.  Wielkość rynku mieszkaniowego w Europie prezentowana jest na podstawie średniej liczby mieszkań, na które udzielono pozwoleń na budowę w ostatnich 5 latach.

Przyjęto, że większość mieszkań, na które uzyskano pozwolenia na budowę zostanie zrealizowana.

Największym rynkiem mieszkaniowym jest Francja z ponad 400 tys. mieszkań rocznie, w następnej kolejności Niemcy z ponad 300 tys. mieszkań budowanych w ciągu roku. Na trzeciej pozycji jest Polska z 190 tys. realizowanymi średnio w ciągu roku w ostatnich 5 latach. Na tym samym poziomie, co w Polsce kształtował się rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii. Następne w kolejności państwa tj. Austria, Holandia, Belgia to rynki trzykrotnie mniejsze niż rynek Polski.

Najmniej mieszkań buduje się na Łotwie – ok. 2600 szt., w Słowenii – ok. 2900 szt., Irlandii – ok. 4500 szt. rocznie.

 

 

Liczba mieszkań, na które uzyskano pozwolenia na budowę w Europie – średnia z ostatnich 5 lat

Liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia na budowę w Europie

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego w Europie

O rozmiarach rynku mieszkaniowego danego kraju decyduje w znacznym stopniu liczba mieszkańców, ale intensywność działań na tym rynku można ocenić na podstawie wskaźnika liczby mieszkań, na które udzielono pozwoleń na budowę na 1000 mieszkańców danego państwa.

Ilustruje to chociażby przykład Polski i Wielkiej Brytanii (niemal dwukrotnie większa liczba mieszkańców), a rynki mieszkaniowe pod względem liczby mieszkań z pozwoleniami na budowę na porównywalnym poziomie.

Najwyższy wskaźnik w ostatniej 5-latce wystąpił w Luksemburgu 9,2 na 1000 mieszkańców. Osiągnięty w Polsce wskaźnik uplasował nas na 6 pozycji w Europie, gdyby udało się osiągnąć wskaźnik Luksemburga poziom rynku mieszkaniowego w Polsce wynosiłby ok. 350 tys. mieszkań rocznie.

Na drugim biegunie są takie kraje jak Włochy, Portugalia, Hiszpania, Irlandia gdzie wskaźnik mieszkań na 1000 mieszkańców kształtuje się poniżej 1 i Grecja, która ten poziom tylko nieznacznie przekroczyła. Gdybyśmy przyjęli taki wskaźnik dla Polski oznacza to tylko ok. 40 tys. mieszkań rocznie.  

 

 

Wskaźnik liczby mieszkań z pozwoleniami na budowę na 1000 mieszkańców danego kraju

Wskaźnik liczby mieszkań z pozwoleniami na budowę na 1000 mieszkańców danego kraju

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat oraz krajowych urzędów statystycznych poszczególnych państw

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?