Rynek

CENY MIESZKAŃ w POLSCE

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ceny mieszkań w Polsce, podobnie jak na innych rynkach uwarunkowane są przede wszystkim ich lokalizacją i standardem mieszkań, dostępnością na danym rynku, kosztami budowy, zamożnością potencjalnych nabywców, stabilnością gospodarki czy dostępnością kredytów.

 

Pamiętamy gwałtowny wzrost cen mieszkań w roku 2007 a następnie ich spadek. W niektórych rejonach ceny mieszkań dopiero w 2019r. ponownie osiągnęły ten poziom i to w cenach nominalnych bez uwzględnienia inflacji czy wzrostu wynagrodzeń.

Średnie ceny mieszkań zwłaszcza na rynku pierwotnym jeszcze dwa, trzy lata wstecz były wyjątkowo stabilne. Wpływ na to miał program wsparcia zakupu mieszkań MDM (Mieszkanie Dla Młodych), który wygasł w 2018r. Rok 2018 przynosił doniesienia o rosnących cenach mieszkań. Powodów tych wzrostów jest oczywiście więcej. Niskie stopy procentowe, które z jednej strony przekładają się na niskie koszty kredytów, zachęcając do zaciągania zobowiązań hipotecznych, z drugiej strony niskie oprocentowanie lokat w bankach, które skłania osoby posiadające kapitał do inwestowania pieniędzy w zakup mieszkań na wynajem.

Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy powoduje, że coraz więcej Polaków stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a dobra koniunktura ułatwia podjęcie decyzji o zadłużeniu się na wiele lat.

Niebagatelnym czynnikiem wzrostu cen mieszkań na rynku pierwotnym jest wzrost kosztów budowy wynikający ze wzrostu cen materiałów budowlanych, cen gruntów, wzrostem wynagrodzeń pracowników dodatkowo wymuszanym brakiem rąk do pracy.

 

 

 

Zmiany cen mieszkań w wybranych miastach w Polsce

 

Różnica cen pomiędzy rynkiem pierwotnym i wtórnym oraz charakter zmian poziomu cen na tych rynkach może świadczyć o zmianach popytu. Na przykład braku akceptacji wyższych cen deweloperów i przeniesienie popytu na rynek wtórny powodując wzrost cen na tym rynku.

 

                                     Mapa Polski - miasta w których analizujemy poziom cen mieszkań

Poniżej na wykresach można prześledzić jak kształtują się ceny metra kwadratowego mieszkań w 16 miastach - stolicach województw oraz dodatkowo w Gdyni. Ceny zawierają podatek VAT. W tych miastach dokonywana jest znacząca część obrotu na rynku mieszkaniowym w Polsce. Są to miasta wybrane i monitorowane przez GUS oraz NBP.  

NBP podaje informacje kwartalne o średnich cenach ofertowych i transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym oraz podaje indeksy hedoniczne dla rynku wtórnego. Indeksy hedoniczne pozwalają wyeliminować wpływ zmian jakościowych mieszkań na tym rynku (np. wzrost lub spadek mieszkań droższych, starszych, większych…).

UWAGA: Prezentowane dane mogą podlegać korektom wynikającym z aktualizowania bazy danych przez NBP w kolejnych okresach (również danych historycznych).

 

Monitorując zmiany cen mieszkań koncentrujemy się na cenach transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach. Ich poziom porównujemy do IV kwartału 2007r., który jest punktem odniesienia w wielu analizach rynku mieszkaniowego, pozwala przedstawić charakter zmian na poszczególnych rynkach mieszkaniowych. Poniższe dane są aktualizowane kwartalnie.

 

Gdzie ceny mieszkań są najwyższe w Polsce

 

Ceny transakcyjne mieszkań w wybranych miastach w IV kw. 2022r. [PLN/m2]

Ceny transakcyjne mieszkań w wybranych miastach w 2022r.

 

 

Gdzie ceny mieszkań rosną najszybciej w 2022 roku?

 

Dynamika wzrostu cen mieszkań w IV kw. 2022r. na rynku pierwotnym i wtórnym [r/r.]

Dynamika wzrostu cen mieszkań w 2022r.

 

 

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym wciąż wyższe niż na rynku wtórnym, ale nie wszędzie

 

Różnica cen mieszkań na rynku pierwotnym w stosunku do rynku wtórnego w IV kw. 2022r.

Ceny mieszkań z rynku pierwotnego wyższe od rynku wtórnego

 

Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym
 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Warszawie 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Warszawie

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Gdańsku 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Gdańsku

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Gdyni 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Gdyni

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Krakowie 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Krakowie

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Łodzi 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Łodzi

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Poznaniu 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Poznaniu

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym we Wrocławiu 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym we Wrocławiu

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Białymstoku 2006-2022  [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Białymstoku

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Bydgoszczy 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Bydgoszczy

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Katowicach 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Katowicach

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Kielcach 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Kielcach

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Lublinie 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Lublinie

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Olsztynie 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Olsztynie

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Opolu 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Opolu

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Rzeszowie 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Rzeszowie

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Szczecinie 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Szczecinie

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Zielonej Górze 2006-2022 [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Zielonej Górze

 

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, NBP,

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?