CENY MIESZKAŃ w POLSCE

Opublikowano: paź 2019

Ceny mieszkań w Polsce jak również na innych rynkach uwarunkowane są przede wszystkim lokalizacją i standardem mieszkań, ich dostępnością na danym rynku, kosztami budowy, zamożnością potencjalnych nabywców, stabilnością gospodarki czy dostępnością kredytów.

 

Pamiętamy gwałtowny wzrost cen mieszkań w roku 2007 a następnie ich spadek. Dopiero w 2019r. ceny mieszkań osiągnęły tamten poziom w cenach nominalnych bez uwzględnienia inflacji czy wzrostu wynagrodzeń.

Średnie ceny mieszkań zwłaszcza na rynku pierwotnym przez ostanie dwa, trzy lata, a na niektórych rynkach nawet dłużej, były wyjątkowo stabilne. Wpływ na to miał program wsparcia zakupu mieszkań MDM (Mieszkanie Dla Młodych), który wygasł w 2018r. Ostatni rok 2018 przynosił doniesienia o rosnących cenach mieszkań. Powodów tych wzrostów jest oczywiście więcej. Niskie stopy procentowe, które z jednej strony przekładają się na niskie koszty kredytów, zachęcając do zaciągania zobowiązań hipotecznych, z drugiej strony niskie oprocentowanie lokat w bankach, które skłania osoby posiadające kapitał do inwestowania pieniędzy w zakup mieszkań na wynajem.

Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy powoduje, że coraz więcej Polaków stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a dobra koniunktura ułatwia podjęcie decyzji o zadłużeniu się na wiele lat.

Niebagatelnym czynnikiem wzrostu cen mieszkań na rynku pierwotnym jest wzrost kosztów budowy wynikający ze wzrostu cen materiałów budowlanych, cen gruntów, wzrostem wynagrodzeń pracowników dodatkowo wymuszanym brakiem rąk do pracy.

 

Warto śledzić zmiany poziomu cen mieszkań, bo pokazują sytuację na rynku mieszkaniowym. Różnica cen pomiędzy rynkiem pierwotnym i wtórnym oraz charakter zmian poziomu cen na tych rynkach może świadczyć o zmianach popytu, np. nie akceptacji wyższych cen deweloperów i przeniesienia popytu na rynek wtórny powodując wzrost cen na tym rynku.

 

                                     Mapa Polski - miasta w których analizujemy poziom cen mieszkań

Poniżej na wykresach można prześledzić jak kształtują się ceny metra kwadratowego mieszkań w 16 miastach - stolicach województw oraz dodatkowo w Gdyni. Ceny zawierają podatek VAT. W tych miastach dokonywana jest znacząca część obrotu na rynku mieszkaniowym. Są to miasta wybrane i monitorowane przez GUS oraz NBP.  

NBP podaje informacje kwartalne o średnich cenach ofertowych i transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym oraz podaje indeksy hedoniczne dla rynku wtórnego, które pozwalają wyeliminować wpływ zmian jakościowych mieszkań na tym rynku (np. wzrost lub spadek mieszkań droższych, starszych, większych…).

UWAGA: Prezentowane dane mogą podlegać korektom wynikającym z aktualizowania bazy danych przez NBP w kolejnych okresach (również danych historycznych).

 

Monitorując zmiany cen mieszkań koncentrujemy się na cenach transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach. Ich poziom porównujemy do IV kwartału 2007r., który jest punktem odniesienia w wielu analizach rynku mieszkaniowego, pozwala przedstawić charakter zmian na poszczególnych rynkach mieszkaniowych.

 

 

Ceny transakcyjne mieszkań w wybranych miastach w II kw. 2019r. [PLN/m2]

Ceny transakcyjne m2 mieszkań w wybranych miastach

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Warszawie [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Gdańsku [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Gdyni [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Krakowie [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Łodzi [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Poznaniu [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym we Wrocławiu [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Białymstoku [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Bydgoszczy [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Katowicach [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Kielcach [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Lublinie [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Olsztynie [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Opolu [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Rzeszowie [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Szczecinie [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

 

 

 

Ceny transakcyjne m2 mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Zielonej Górze [dynamika cen  IV kw 2007=100%]

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Zielonej Górze

 

 

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, NBP,