Rynek

Budynki transportu i łączności oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Transport i łączność to sektory dynamicznie rozwijające się w Polsce od wielu lat, czy pociąga to za sobą wzrost liczby budowanych dworców, terminali, garaży i innych budynków? Czy są regiony - województwa, gdzie takich obiektów przybyło wyraźnie więcej czy zdecydowanie mniej?

 

W Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków transportu i łączności zalicza się budynki łączności, dworców i terminali:

  • budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych;
  • budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp.;
  • hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów;
  • budki telefoniczne;
  • budynki latarni morskich;
  • budynki kontroli ruchu powietrznego

oraz budynki garaży:

  • garaże i zadaszone parkingi;
  • budynki do przechowywania rowerów

Parkingi w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie są wliczane do budynków garaży

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie, powierzchni użytkowej i kubaturze oddanych do użytkowania budynków transportu i łączności z podziałem na budynki łączności, dworców i terminali oraz oddzielnie budynki garaży. Poniżej na wykresach pokazano informacje bazujące na liczbie i powierzchni użytkowej oddanych budynków w tych kategoriach.

 

Liczba budynków łączności, dworców i terminali wybudowanych w latach 2005 - 2020

 

Sektor transportu i łączności należy do nielicznych, w którym wzrosła liczba oddanych do użytkowania budynków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego. Liczba budynków łączności, dworców i terminali zwiększyła się o 26,5% r/r, przy spadku ich łącznej powierzchni o 12,4% r/r, a liczba garaży oddanych w 2020r. była wyższa o 2,6% niż rok wcześniej przy wzroście ich powierzchni łacznej o 16,8% r/r.

 

Pod względem liczby realizowanych rocznie obiektów przeważają zdecydowanie garaże, których rocznie buduje się od ok. 5 tys. do nawet ponad 7 tys. szt., podczas gdy budynków łączności, dworców i terminali łącznie powstaje rocznie kilkadziesiąt szt., widoczna jest też w tej grupie duża zmienność w poszczególnych latach.

 

Budynki transportu i łączności rzadko są rozbudowywany, jeżeli już to częściej dotyczy to budynków łączności, dworców i terminali niż budynków garaży.
Rozbudowywane budynki łączności, dworców i terminale miały często większą średnia powierzchnię użytkową niż nowo oddawane budynki w tej kategorii, dotyczy to również budynków garażowych.

 

Liczba budynków łączności, dworców i terminali, nowych i rozbudowanych, oddanych do użytkowania

Liczba budynków łączności, dworców i terminali, nowych i rozbudowanych, oddanych do użytkowania

 

Liczba budynków garaży nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

Liczba budynków garaży nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków łączności, dworców i terminali [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków łączności, dworców i terminali

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków garaży [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków garaży

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków garaży oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków garaży oddanych do użytkowania

 

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków łączności, dworców i terminali oddane do użytkowania

 

Od czterech lat łączna powierzchnia oddawanych do użytku budynków łączności, dworców i terminali utrzymuje się na wyrównanym poziomie, pomimo różnej liczby budynków w poszczególnych latach. Wcześniej powierzchnia budynków w tej kategorii wykazywała duże wahania, co było wynikiem zmian w liczbie budynków, ale również zmiennej średniej powierzchni oddawanych budynków.

W porównaniu z tym średnia powierzchnia realizowanych garaży jest wyjątkowo stabilna, w latach 2005 – 2020 kształtowała się od 45 m.kw. w 2005r. do 71 m.kw. w 2009r.

 

Rocznie wykonywanych jest średnio od 1 do 6 budynków łączności, dworców i terminali w województwie. Najmniej w województwach: podlaskim, świętokrzyskim i opolskim, najwięcej w woj. mazowieckim. To średnie wartości z lat 2005 – 2020, w poszczególnych latach liczba ich znacząco może się różnić.

Przy tak niejednorodnej kategorii, również średnia powierzchnia oddawanych obiektów w poszczególnych województwach jest mocno zróżnicowana od ponad 2 tys. m.kw. w woj. wielkopolskim do 243 m.kw. w woj. lubuskim.

 

W analizowanym okresie rocznie oddawanych było od ponad 5 do ponad 7 tys. nowych garaży rocznie. Najwięcej, bo ponad 1 tys. średniorocznie w województwie śląskim, które jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby budowanych garaży. W drugim wg kolejności - woj. wielkopolskim, rocznie budowanych było średnio 791 garaży. Najmniej w woj. opolskim (147 szt. rocznie) i woj. podlaskim (178 szt.).

Średnia powierzchnia użytkowa nowo budowanych garaży to od 44 m.kw w woj. śląskim do 90 m.kw w woj. świętokrzyskim.

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków garaży oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków garaży oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków transportu i łączności oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków transportu i łączności oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych budynków łączności, dworców i terminali w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków łączności, dworców i terminali w województwach – średnia 2005-2020

 

Liczba nowych budynków garaży w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków garaży w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki łączności, dworców i terminali w województwach – liczba budynków

Nowe budynki łączności, dworców i terminali w województwach – liczba budynków

 

Nowe budynki garaży w województwach – liczba budynków

Nowe budynki garaży w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków łączności, dworców i terminali oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków łączności, dworców i terminali oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków garaży oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków garaży oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

 

 

Rozbudowane budynki łączności, dworców i terminali oddane do użytkowania

 

W latach 2005 – 2020 rocznie rozbudowywanych było do kilku do maksymalnie 25 budynków łączności, dworców i terminali. Przy tak niewielkiej liczbie średnia w połowie województw kształtuje się poniżej 1 rocznie, czyli w województwie rozbudowywany jest co kilka lat 1 obiekt z tej kategorii.

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowywanych obiektów jest mocno zróżnicowana od 44 m.kw. w woj. lubuskim do prawie 9 tys. m.kw. w woj. mazowieckim.

Budynków garaży rozbudowuje się rocznie od 68 w 2020r. do 330 w 2010r., ale stanowiły one niewielki procent wszystkich oddanych do użytku garaży (od 1 do 5%).

Najwięcej rozbudowanych garaży powstaje w woj. wielkopolskim (33 szt. rocznie) i śląskim (30 szt. rocznie). Najmniej w woj. świętokrzyski zaledwie średnio 4 szt. rocznie.
Największą przeciętną powierzchnię użytkową miały garaże rozbudowywane na Mazowszu (138 m.kw) i w Małopolsce (136 m.kw). Najmniej na Śląsku (46 m.kw).

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków garaży oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków garaży oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków transportu i łączności oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków transportu i łączności oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba rozbudowanych budynków łączności, dworców i terminali w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków łączności, dworców i terminali w województwach – średnia 2005-2020

 

Liczba rozbudowanych budynków garaży w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków garaży w województwach – średnia 2005-2020

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków łączności, dworców i terminali oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków łączności, dworców i terminali oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków garaży oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków garaży oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

 

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?