Rynek

Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W latach 2005 – 2020 oddano do użytku prawie 2700 budynków szpitali i zakładów opieki medycznej, a dodatkowo 2254 budynki z już istniejących zostały rozbudowane. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych i rozbudowanych szpitali i zakładów opieki medycznej to niemal 4,5 mln. m.kw.

 

Nie oznacza to, że o tyle wzrosła powierzchnia obiektów opieki medycznej w Polsce, część starych budynków została zlikwidowana lub przekwalifikowana na inne cele.

Według Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków szpitali i zakładów opieki medycznej zalicza się:

  • budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
  • sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
  • szpitale kliniczne,
  • szpitale więzienne i wojskowe,
  • budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.,
  • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.


Domy opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. nie są ujęte w tej kategorii

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie, powierzchni użytkowej i kubaturze oddanych do użytkowania budynków szpitali i zakładów opieki medycznej. Poniżej na wykresach pokazano informacje bazujące na liczbie i powierzchni użytkowej oddanych budynków w tej kategorii. Analiza danych dotyczących kubatury pokazuje, że dynamika i tendencje są bardzo zbliżone do danych dot. powierzchni.

 

Ile budynków szpitali i zakładów opieki medycznej powstało w Polsce w latach 2005 – 2020?

 

W analizowanym okresie od roku 2005 do 2020, rocznie oddawanych było do użytkowania od 125 w 2016r. do 196 w 2014r. nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz prawie drugie tyle budynków było rozbudowywanych.

Nowo budowane obiekty miały większą przeciętną powierzchnię użytkowa od tych rozbudowywanych. Nowy budynek opieki medycznej miał średnią powierzchnię od 531 m.kw. w 2007r. do 1622 m.kw budynki oddane w 2013r. Tak duże różnice wynikają z typu budynków oddanych w danym roku, mogą to być przecież zarówno duże szpitale, sanatoria jak i małe przychodnie, jak i lokalizacji takiej inwestycji. Rozbudowywane budynki pod względem powierzchni użytkowej wykazują mniejsze wahania, zwłaszcza te oddawane w ostatnich latach, ich średnia powierzchnia kształtowa się w przedziale od ok. 700 do 860 m.kw.

 

Liczba budynków szpitali i zakładów opieki medycznej nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

Liczba budynków szpitali i zakładów opieki medycznej nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków szpitali i zakładów opieki medycznej [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków szpitali i zakładów opieki medycznej

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków szpitali zakładów opieki medycznej oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków szpitali zakładów opieki medycznej oddanych do użytkowania

 

Nowe budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oddane do użytkowania

 

W analizowanym okresie oddano do użytkowania blisko 2700 nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej, co oznacza, że średnio rocznie oddawanych było 169 budynków.

W układzie regionalnym województw najwięcej takich budynków 367 szt. powstało w województwie mazowieckim, co daje średnio 23 budynki rocznie. W poszczególnych latach kształtowało się to od 11 budynków w roku 2016 do 29 w roku 2009. W następnej kolejności pod względem liczby oddawanych budynków plasuje się województwo śląskie z 19 budynkami realizowanymi średnio w ciągu roku (304 budynki łącznie) i województwo wielkopolskie, w którym powstało 291 nowych budynków opieki medycznej.

 

Najmniej, bo zaledwie kilka budynków średnio w ciągu roku, realizowanych było w województwie opolskim (łącznie 66 budynków), podlaskim (66 szt. łącznie), lubuskim (78 szt.) i warmińsko-mazurskim (78 szt.).

Największe szpitale i zakłady opieki medycznej były realizowane w województwie zachodniopomorskim, ich przeciętna powierzchnia wynosiła 2347 m.kw., w drugiej kolejności w województwie łódzkim – 1904 m.kw. Budynki oddawane na Mazowszu w analizowanym okresie miały przeciętna powierzchnię użytkową 1305 m.kw. Najmniejsze budynki opieki medycznej budowane były w województwie lubuskim, ich średnia powierzchnia to 433 m.kw.

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki szpitali i zakładów opieki medycznej w województwach – liczba budynków

Nowe budynki szpitali i zakładów opieki medycznej w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

 

Rozbudowane budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oddane do użytkowania

 

W latach 2005 – 2020 rozbudowano 2254 budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, co daje średnio 141 budynków rocznie. Powierzchnia użytkowa rozbudowywanych budynków od kilku lat utrzymuje się na wyrównanym poziomie z lekkim trendem wzrostowym.

 

Najwięcej obiektów opieki medycznej rozbudowywane się, podobnie jak to było w przypadku nowych budynków, w województwie mazowieckim i śląskim, co nie dziwi zważywszy na liczbę ludności tych województw. Najmniej w województwie lubuskim i opolskim.

 

Największą powierzchnie użytkowa miały obiekty opieki medycznej w woj. zachodniopomorskim – przeciętnie 1011 m.kw i woj. dolnośląskim – 993 m.kw. Najmniejszą powierzchnie zaś szpitale i zakłady opieki medycznej rozbudowywane w woj. warmińsko-mazurskim – przeciętnie 345 m.kw.

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba rozbudowanych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej w województwach – średnia 2005-2020

 

Rozbudowane budynki szpitali i zakładów opieki medycznej w województwach – liczba budynków

Rozbudowane budynki szpitali i zakładów opieki medycznej w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?