Rynek

Budynki szkół i instytucji badawczych oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ile szkół i instytucji badawczych buduje się w Polsce. Czy częściej buduje się nowe szkoły czy też rozbudowuje już istniejące. Gdzie w ostatnich latach przybyło najwięcej szkół, w jakim regionie naszego kraju. Czy nowe budynki mają większą powierzchnię od tych oddawanych wcześniej.

 

Według Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków szkół i instytucji badawczych zalicza się:

  • budynki szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego;
  • budynki szkół wyższych i placówki badawcze; laboratoria badawcze;
  • specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych;
  • ośrodki kształcenia ustawicznego;
  • stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów

Do kategorii tej nie zalicza się:

  • internatów, które są odrębnymi budynkami oraz burs i domów studenckich;
  • bibliotek;
     

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie, powierzchni użytkowej i kubaturze oddanych do użytkowania budynków szkół i instytucji badawczych łącznie. Poniżej na wykresach pokazano informacje bazujące na liczbie i powierzchni użytkowej oddanych budynków szkół i instytucji badawczych. Analiza danych dotyczących kubatury pokazuje, że dynamika i tendencje są bardzo zbliżone do danych dot. powierzchni.

 

W latach 2005 – 2020 oddano w Polsce do użytkowania 6420 szkół i instytucji badawczych w tym 3261 to nowo wybudowane budynki, a 3159 rozbudowy już istniejących obiektów.

Średnio ok. 200 nowych szkół powstaje rocznie i tyle samo jest rozbudowywanych. W analizowanym okresie najwięcej oddano do użytku szkół i instytucji badawczych w roku 2018 (571 szt.), a najmniej w 2008r. (265).

 

Nowo budowane obiekty edukacyjne były dwa razy większe pod względem powierzchni użytkowej od tych rozbudowywanych, choć zdarzyły się lata z większą przewagą nowych budynków i takie w których ta przewaga był mniej widoczna.

Rok 2020 przyniósł istotny spadek liczby oddanych do użytku obiektów edukacyjnych o 27,4% w stosunku do roku poprzedniego i jeszcze większym spadkiem łącznej powierzchni użytkowej o 30,7% r/r. To nie był pierwszy rok ze spadkiem liczby budynków oddanych, rok wcześniej w 2019 również spadła liczba ukończonych szkół i instytucji badawczych o 17,7% r/r. przy niewielkim wzroście powierzchni oddanych obiektów.

 

Liczba budynków szkół i instytucji badawczych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

Liczba budynków szkół i instytucji badawczych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków szkół i instytucji badawczych [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków szkół i instytucji badawczych

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków szkół i instytucji badawczych oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków szkół i instytucji badawczych oddanych do użytkowania

 

Nowe budynki szkół i instytucji badawczych oddane do użytkowania

 

Oddane do użytku w latach 2011 – 2014 obiekty edukacyjne miały średnią powierzchnię ok. 2 tys. m.kw, a nawet 2,2 tys. m.kw te z roku 2014, to najlepsze wyniki w analizowanym okresie. Obiekty realizowane wcześniej i później były średnio o 500 m.kw. mniejsze.

Najwięcej w tym czasie oddano do użytku szkół i instytucji badawczych w województwie mazowiecki, łącznie 582 nowe obiekty (średnio 36 rocznie). Pod względem liczby obiektów wyróżnia się jeszcze województwo wielkopolskie z 455 obiektami edukacyjnymi. Na drugim biegunie wyróżnia się województwo opolskie z ich najmniejszą liczbą - 36 szt., czyli 2 obiekty rocznie, ale ich przeciętna powierzchnia była najwyższa wśród wszystkich województw 2147 m.kw. na obiekt. Te budowane w Wielkopolsce był średnio o 800 m.kw. mniejsze, a na Mazowszu mniejsze o 400 m.kw.

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych budynków szkół i instytucji badawczych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków szkół i instytucji badawczych w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki szkół i instytucji badawczych w województwach – liczba budynków

Nowe budynki szkół i instytucji badawczych w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

 

 

Rozbudowane budynki szkół i instytucji badawczych oddane do użytkowania

 

Rozbudowywana powierzchnia obiektów edukacyjnych w ostatnich latach to ok.600 – 700 m.kw. na budynek. Najwięcej takich budynków oddaje się di użytkowania w województwie mazowieckim – średnio 35 rocznie, znacznie mnie w województwie małopolskim (23 rocznie) i wielkopolskim (20 rocznie), najmniej w woj. opolskim – średnio 3 szt. rocznie.

Powierzchnia rozbudowywanych szkół i instytucji badawczych w województwie dolnośląskim to blisko 1 tys. m.kw średnio w analizowanym okresie. O połowę mniejszą powierzchnie miały obiekty w woj. opolskim, to najniższa średnia ze wszystkich województw.

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba rozbudowanych budynków szkół i instytucji badawczych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków szkół i instytucji badawczych w województwach – średnia 2005-2020

 

Rozbudowane budynki szkół i instytucji badawczych w województwach – liczba budynków

Rozbudowane budynki szkół i instytucji badawczych w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych w województwach w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków szkół i instytucji badawczych oddanych w województwach w latach 2005 - 2020


 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?