Rynek

Budynki przemysłowe oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ile budynków przemysłowych oddawanych jest do użytkowania rocznie w Polsce. Czy w ostatnich latach, przy dobrej koniunkturze gospodarczej, jest ich więcej niż kilkanaście lat wstecz, czy wręcz przeciwnie. W jakim regionie buduje się najwięcej budynków przemysłowych.

 

Według Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków przemysłowych zalicza się: budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp.

Kompleksowe przemysłowe obiekty budowlane (elektrownie, rafinerie, itp.), które nie posiadają formy budynku nie są zaliczane do budynków przemysłowych.

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie, powierzchni użytkowej i kubaturze oddanych do użytkowania budynków przemysłowych. Poniżej na wykresach pokazano informacje bazujące na liczbie i powierzchni użytkowej oddanych budynków przemysłowych.

 

Przy analizie ostatnich wyników z roku 2020 rodzi się pytanie o wpływ pandemii koronawirusa. Liczba oddanych do użytkowania budynków przemysłowych spadła o 6,7% w stosunku do roku poprzedniego, a łączna powierzchnia oddanych budynków przemysłowych była aż o 22,1% niższa niż przed rokiem. Część inwestycji mogła zostać wstrzymana lub ograniczono ich rozmiary. Takiego spadku powierzchni oddanych budynków przemysłowych nie notowano od 2009r., który jak pamiętamy był spowodowany światowym kryzysem na rynku nieruchomości. Pandemia koronawirusa w różnym stopniu dotknęła większości branż, ale w niektórych wyzwoliła dodatkowy popyt.

 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat najwięcej budynków przemysłowych budowało się w latach 2005 – 2008, oddawano wówczas do użytku nawet 2 tys. takich obiektów rocznie.

Od lat liczba rozbudowywanych budynków w ogólnej liczbie budników przemysłowych utrzymuje się na niemal niezmiennym poziomie ok. 30%. Rozbudowywane budynki mają średnią powierzchnię użytkową przekraczającą 1 tys. m.kw., natomiast nowe są większe, a w ostatnich pięciu latach ich powierzchnia jeszcze wyraźnie wzrosła, osiągając w 2019r. przeciętną powierzchnię prawie 3 tys. m.kw. oddanego w tym roku budynku przemysłowego.

 

Liczba budynków przemysłowych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

Liczba budynków przemysłowych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

 

Nowe budynki przemysłowe oddane do użytkowania

 

Pomimo wahań liczby oddawanych budynków przemysłowych w poszczególnych latach, ich łączna powierzchnia użytkowa wzrastała od roku 2011. Dopiero ostatni 2020r. przyniósł załamanie tego trendu. Podobnie kształtowała się przeciętna powierzchnia oddawanych budynków.

 

W układzie regionalnym, pod względem liczby oddawanych do użytku budynków przemysłowych wyróżnia się województwo wielkopolskie z 157 nowymi budynkami oddawanymi rocznie. Ich przeciętna powierzchnia przekraczał nieznacznie 1,9 tys. m.kw. To średnia z lat 2005 – 2020. W poszczególnych latach widać dużą zmienność. Ponad 100 budynków rocznie w analizowanym okresie budowała się jeszcze w województwie śląskim i mazowieckim. Budynki na Śląsku były przeciętnie o około 500 m.kw. większe niż te na Mazowszu. Największą powierzchnię użytkową miały budynki przemysłowe oddawane w województwie dolnośląskim – 2656 m.kw., oraz niewiele mniejszą w województwie podlaskim – 2604 m.kw.

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków przemysłowych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków przemysłowych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych budynków przemysłowych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków przemysłowych w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki przemysłowe w województwach – liczba budynków

Nowe budynki przemysłowe w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków przemysłowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków przemysłowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

 

Rozbudowane budynki przemysłowe oddane do użytkowania

 

Rokrocznie rozbudowywanych było w Polsce ok. 400 – 500 budynków przemysłowych w latach 2005 – 2020. Najwięcej, podobnie jak w przypadku nowych budynków, było ich w województwie wielkopolskim. Najrzadziej budynki przemysłowe były rozbudowywane w województwie opolskim (12 rocznie), świętokrzyskim (14), podlaskim (16) i zachodniopomorskim (16). Pomimo niewielkiej liczby, to rozbudowywane budynki przemysłowe na Podlasiu miały prawie największą przeciętną powierzchnię użytkowa ( 1591 m.kw). Większą powierzchnię miały rozbudowywane budynki tylko na Dolnym Śląsku (1611 m.kw.).

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków przemysłowych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków przemysłowych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba rozbudowanych budynków przemysłowych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków przemysłowych w województwach – średnia 2005-2020

 

Rozbudowane budynki przemysłowe w województwach – liczba budynków

Rozbudowane budynki przemysłowe w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków przemysłowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków przemysłowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?