Rynek

Budynki mieszkalne w technologii monolitycznej

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

AKTUALIZACJA: październik 20202

Wzrasta popularność technologii monolitycznej w polskim budownictwie mieszkaniowym w ostatnich latach. Ile mieszkań budowanych jest w tej technologii, gdzie one powstają? Czy budowa w technologii monolitycznej trwa krócej w porównaniu do innych technologii wznoszenia budynków? Czy mieszkania w tej technologii różnią się pod względem powierzchni użytkowej?

 

Konstrukcja obiektów w technologii monolitycznej wykonywana jest bezpośrednio na budowie, najczęściej z mieszanek betonowych dostarczanych na budowę (tzw. beton towarowy), układanych w uprzednio przygotowanych deskowaniach.

Wykonanie takiej konstrukcji składa się na ogół z następujących czynności:

  • wykonania deskowania konstrukcji,
  • przygotowania i montażu zbrojenia,
  • przygotowania, ułożenia i zagęszczenia mieszanki betonowej,
  • pielęgnowania betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.

Realizacja obiektu w technologii monolitycznej wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy technicznej.

Budynek mieszkalny w technologii monolitycznej

W danych statystycznych na temat technologii wznoszenia budynków wyodrębniona jest technologia monolityczna. Na stronach GUS można znaleźć też definicję technologii monolitycznej. Należy pamiętać, że to, że dany budynek jest dla celów statystycznych zakwalifikowany do danej technologii wykonania, oznacza tyle, że ta technologia jest przeważająca w jego konstrukcji i nie wyklucza zastosowania innych technologii w tym samym budynku np. na ściany działowe lub wypełniające.

 

Technologia monolityczna - definicja

Metoda wznoszenia budynku mieszkalnego o ścianowej lub szkieletowej konstrukcji z betonu lub żelbetonu realizowanej na miejscu budowy, z zastosowaniem deskowań (szalunków) o jedno- lub wielokrotnym użyciu i o różnych cechach konstrukcyjno-wymiarowych.

 

Technologia monolityczna coraz częściej stosowana w budownictwie mieszkaniowym

 

Biorąc pod uwagę tylko liczbę budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologii monolitycznej, to najwięcej takich budynków oddano do użytkowania w latach 2008 – 2010. Uwzględniając czas trwania budowy, inwestycje te rozpoczynano w latach 2006 – 2008, jak pamiętamy był to czas boomu budowlanego na naszym rynku, a inwestorzy borykali się z brakiem tradycyjnych ściennych materiałów budowlanych. Realizowane w tym czasie budynki były stosunkowo małe, ponieważ liczba mieszkań przypadająca średnio na jeden budynek jest wyraźnie mniejsza niż w latach następnych.

 

W roku 2011 liczba oddanych do użytku budynków w technologii monolitycznej była blisko dziesięciokrotnie mniejsza niż rok wcześniej. W następnych latach ich liczba z roku na rok zwiększała się aż do roku 2021, kiedy to wystąpił spadek o blisko 22% w stosunku do roku poprzedniego (patrz wykres poniżej).

Realizowane budynki mieszkalne w technologii monolitycznej są zazwyczaj większe, w żadnej innej technologii wskaźnik liczby mieszkań na jeden budynek nie jest tak wysoki.

 

Liczba budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologii monolitycznej w latach 1996 - 2021

Liczba budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologii monolitycznej

 

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkań oddanych do użytkowania w budynkach zrealizowanych w technologii monolitycznej lata 2008-2010 nie wyróżniają się tak zdecydowania jak w przypadku liczby budynków. W roku 2020 wybudowano o ponad ¼ mniej budynków w technologii monolitycznie niż w roku 2010, ale liczba oddanych mieszkań była prawie trzykrotnie większa.

Największą liczbę mieszkań w technologii monolitycznej w analizowanym okresie oddano do użytkowania w roku 2020, było to 32,6 tys. mieszkań. W ostatnim roku 2021 oddano blisko 25,1 tys. mieszkań, o 23,1% mniej niż rok wcześniej.

 

 

Liczba mieszkań oddanych do użytku w technologii monolitycznej w latach 1996 -2021

Liczba mieszkań oddanych do użytku w technologii monolitycznej

 

W Warszawie powstaje najwięcej budynków mieszkalnych w technologii monolitycznej

 

Technologia monolityczna wymaga od firmy wykonawczej odpowiedniego wyposażenia, a to generuje koszty. Dlatego budynki o konstrukcji monolitycznej są zwykle większa, o większej liczbie kondygnacji. Nie dziwi też fakt, że jak widzimy na poniższym wykresie nie wszędzie są realizowane. Głębsza analiza pokazuje, że takie budynki powstają najczęściej w dużych ośrodkach miejskich. Na prowadzenie wybija się tu Warszawa, w następnej kolejności, ale ponad czterokrotnie mniej, takich budynków oddaje się do użytkowania w Krakowie.

Zauważalne ilości budynków monolitycznych powstawały w aglomeracji śląskiej, w Lublinie i Rzeszowie. W Poznaniu, tak jak i w całym województwie wielkopolskim, w ostatnich pięciu latach wybudowano jeden budynek mieszkalny w technologii monolitycznej, oddany do użytkowania w roku 2021.

Biorąc pod uwagę średnią liczbę mieszkań na budynek można oszacować, że w roku 2021 w Warszawie oddano około 11 tys. mieszkań w technologii monolitycznej, a rok wcześniej mogło ich być nawet ponad 15 tys. szt.

Budynki mieszkalne w tej technologii realizują głownie deweloperzy, którzy dysponują odpowiednim zapleczem technicznym.

Oznacza to, że co drugie mieszkanie oddane do użytkowania w aglomeracji warszawskiej przez deweloperów na sprzedaż lub wynajem wybudowano w technologii monolitycznej. Nie oznacza to, że budynki te miały wszystkie ściany wylane z betonu, ale że konstrukcja monolityczna przeważała w tych budynkach.

 

Liczba budynków zrealizowanych w technologii monolitycznej w województwach

Liczba budynków zrealizowanych w technologii monolitycznej w województwach

 

Szybkość budowy mieszkań w technologii monolitycznej

 

Czy taka budowa trwa krócej? Dane statystyczne na to nie wskazują. Średni czas trwania budowy budynków oddanych do użytkowania w technologii monolitycznej w roku 2021 wynosił 24,4 miesiące, to bardzo zbliżony poziom do tych zrealizowanych w „wielkiej płycie”. W poprzednich latach takie budowy trwały nawet dłużej niż realizowane przez deweloperów w innych technologiach, w tym również budynki realizowane w technologii tradycyjnej.

 

Przeciętny czas trwania budowy w miesiącach budynków mieszkalnych w technologii monolitycznej

Przeciętny czas trwania budowy w miesiącach budynków mieszkalnych w technologii monolitycznej

 

Mieszkania w technologii monolitycznej coraz mniejsze

 

Oddawane do użytku mieszkania w latach 2007, 2008 i 2010 zrealizowane w technologii monolitycznej miały średnią powierzchnię użytkową ok. 68 m kw, te realizowane w ostatnich latach są już o 15 m kw mniejsze. Trend w kierunku zmniejszania powierzchni użytkowej mieszkań jest widoczny od roku 2010. Nie dotyczy on wyłącznie mieszkań budowanych w technologii monolitycznej, powierzchnia użytkowa mieszkań realizowanych w innych technologiach również w ostatnich latach zmniejszyła się.

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań zrealizowanych w technologii monolitycznej [m2]

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań zrealizowanych w technologii monolitycznej

 


Źródło: opracowanie własne na podstwie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?