Rynek

Budynki mieszkalne w technologii monolitycznej

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Popularność technologii monolitycznej w polskim budownictwie mieszkaniowym w ostatnich latach wzrasta. Ile mieszkań budowanych jest w tej technologii, gdzie one powstają? Czy budowa w technologii monolitycznej trwa krócej w porównaniu do innych technologii wznoszenia budynków? Czy mieszkania w tej technologii różnią się pod względem powierzchni użytkowej?

 

Konstrukcja obiektów w technologii monolitycznej wykonywana jest bezpośrednio na budowie, najczęściej z mieszanek betonowych dostarczanych na budowę (tzw. beton towarowy), układanych w uprzednio przygotowanych deskowaniach.

Wykonanie takiej konstrukcji składa się na ogół z następujących czynności:

  • wykonania deskowania konstrukcji,
  • przygotowania i montażu zbrojenia,
  • przygotowania, ułożenia i zagęszczenia mieszanki betonowej,
  • pielęgnowania betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.

Realizacja obiektu w technologii monolitycznej wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy technicznej.

Budynek mieszkalny w technologii monolitycznej

W danych statystycznych na temat technologii wznoszenia budynków wyodrębniona jest technologia monolityczna. Na stronach GUS można znaleźć też definicję technologii monolitycznej. Należy pamiętać, że dany budynek jest dla celów statystycznych zakwalifikowany do danej technologii wykonania, oznacza tyle, że ta technologia jest przeważająca w jego konstrukcji i nie wyklucza zastosowania innych technologii w tym samym budynku np. na ściany działowe lub wypełniające.

 

Technologia monolityczna - definicja

Metoda wznoszenia budynku mieszkalnego o ścianowej lub szkieletowej konstrukcji z betonu lub żelbetonu realizowanej na miejscu budowy, z zastosowaniem deskowań (szalunków) o jedno- lub wielokrotnym użyciu i o różnych cechach konstrukcyjno-wymiarowych.

 

Technologia monolityczna coraz częściej stosowana w budownictwie mieszkaniowym

 

Biorąc pod uwagę tylko liczbę budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologii monolitycznej, to najwięcej takich budynków oddano do użytkowania w latach 2008 – 2010. Uwzględniając czas trwania budowy, inwestycje te rozpoczynano w latach 2006 – 2008, jak pamiętamy był to czas boomu budowlanego na naszym rynku, a inwestorzy borykali się z brakiem tradycyjnych ściennych materiałów budowlanych. Realizowane w tym czasie budynki były stosunkowo małe, ponieważ liczba mieszkań przypadająca średnio na jeden budynek jest wyraźnie mniejsza niż w latach następnych.

Realizowane obecnie budynki mieszkalne w technologii monolitycznej są większe, w żadnej innej technologii wskaźnik liczby mieszkań na jeden budynek nie jest tak wysoki. Wzrasta liczba takich budynków, w 2019r. oddano do użytku 420 szt., o blisko 20% więcej niż w roku poprzednim.

Największą liczbę mieszkań w technologii monolitycznej zrealizowano w roku 2019 – 28,5 tys., to o 41,9% więcej niż w roku 2018.

 

Liczba budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologii monolitycznej w latach 1996 - 2019

Liczba budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologii monolitycznej w latach 1996 - 2019

 

 

Liczba mieszkań oddanych do użytku w technologii monolitycznej w latach 1996 -2019

Liczba mieszkań oddanych do użytku w technologii monolitycznej w latach 1996 -2019

 

W Warszawie powstaje najwięcej budynków mieszkalnych w technologii monolitycznej

 

Technologia monolityczna wymaga od firmy wykonawczej odpowiedniego wyposażenia, a to generuje koszty. Dlatego budynki o konstrukcji monolitycznej są zwykle większa. Nie dziwi też fakt, że jak widzimy na poniższym wykresie nie wszędzie są realizowane. Głębsza analiza pokazuje, że takie budynki powstają najczęściej w dużych ośrodkach miejskich. Na prowadzenie wybija się tu Warszawa, w następnej kolejności, ale ponad czterokrotnie mniej, Kraków i Katowice. W Poznaniu, tak jak i w całym województwie wielkopolskim, w ostatnich dwóch latach nie wybudowano ani jednego budynku mieszkalnego w technologii monolitycznej.

Biorąc pod uwagę średnią liczbę mieszkań na budynek można przyjąć, że w 2019r. w Warszawie oddano ponad 15 tys. mieszkań w technologii monolitycznej, co oznaczałoby że ponad 60% mieszkań zrealizowanych przez deweloperów na sprzedaż i wynajem miało konstrukcję monolityczną. Nie oznacza to, że miały wszystkie ściany wylane z betonu, ale że konstrukcja monolityczna przeważała w tych budynkach.

Na 419 budynków w tej technologii oddanych w 2019r. większość zrealizowali deweloperzy (402 budynki). Są to najczęściej budynki wielorodzinne.

Jako ciekawostkę można podać, że w 2019r. jeden budynek mieszkalny jednorodzinny został zrealizowany przez inwestora indywidualnego w okolicach Warszawy.

 

Liczba budynków zrealizowanych w technologii monolitycznej w województwach

Liczba budynków zrealizowanych w technologii monolitycznej w województwach

 

Szybkość budowy mieszkań w technologii monolitycznej

 

Czy taka budowa trwa krócej? Dane statystyczne na to nie wskazują. Średni czas trwania budowy budynków oddanych do użytkowania w technologii monolitycznej w 2019r. wynosił 24 miesiące, to bardzo zbliżony poziom do tych zrealizowanych w „wielkiej płycie”. W poprzednich latach takie budowy trwały nawet dłużej niż realizowane przez deweloperów w innych technologiach, w tym również technologii tradycyjnej.

 

Przeciętny czas trwania budowy w miesiącach budynków mieszkalnych w technologii monolitycznej

Przeciętny czas trwania budowy w miesiącach budynków mieszkalnych w technologii monolitycznej

 

Mieszkania w technologii monolitycznej coraz mniejsze

 

Oddawane do użytku mieszkania w latach 2007, 2008 i 2010 zrealizowane w technologii monolitycznej miały średnią powierzchnię użytkową ok. 68 m2, te realizowane w ostatnich latach są już o 15 m2 mniejsze. Trend w kierunku zmniejszania powierzchni użytkowej mieszkań jest widoczny od 2010r. Nie dotyczy on wyłącznie mieszkań budowanych w technologii monolitycznej, powierzchnia użytkowa mieszkań realizowanych w innych technologiach również w ostatnich latach zmniejsza się.

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań zrealizowanych w technologii monolitycznej [m2]

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań zrealizowanych w technologii monolitycznej

 


Źródło: opracowanie własne na podstwie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?