Rynek

Budynki mieszkalne w konstrukcji drewnianej

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Domy drewniane mają równie dużo zwolenników co i przeciwników. Ile domów o konstrukcji drewnianej buduje się rocznie w Polsce?. Gdzie technologia konstrukcji drewnianych jest najpopularniejsza w naszym kraju? Ile czasu trwa budowa domu drewnianego?

 

Powszechne uważa się, że domy drewniane to rozwiązanie dla osób, którym się śpieszy. Konstrukcja domu drewnianego powstaje w 2-3 miesiące. Na działce trzeba wcześniej przygotować tradycyjne fundamenty (albo płytę fundamentową pod dom prefabrykowany). Podczas budowy domu szkieletowego prawie nie ma prac mokrych, więc nie ma potrzeby robienia długich przerw technologicznych. Szybkie tempo budowy dla niektórych może być wadą, bo nie można wznoszenia domu rozłożyć na etapy a szybka budowa wiąże się też z zaangażowaniem finansowym. Często słyszymy o rosnącej popularności domów drewnianych w Polsce, czy tak jest rzeczywiście i dane statystyczne to potwierdzają?

 

 

Budynki w konstrukcji drewnianej wciąż mało popularne w Polsce

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie budynków mieszkalnych realizowanych w różnych technologiach, w tym w konstrukcji drewnianej, liczbie mieszkań powstałych w takich budynkach, ich powierzchni użytkowej i czasie realizacji budowy od momentu rozpoczęcia do oddania budynku do użytkowania.

 

Konstrukcja drewniana – definicja GUS

Technologia wznoszenia budynków w konstrukcji drewnianej — tj. posadowionej na płycie betonowej lub fundamencie konstrukcji:

  • lekkiego szkieletu drewnianego obudowanego belkami i warstwami wykończeniowymi (inaczej metoda kanadyjska),
  • drewnianych elementów prefabrykowanych (montowanych na placu budowy), których zewnętrzne poszycie ścian wykończone jest deskami lub tynkiem,
  • z bali układanych poziomo jeden na drugim.

 

Definicja technologii dla budownictwa drewnianego od 2012 r. została rozszerzona przez GUS, ponieważ wcześniej w statystce pokazywana była wyłącznie technologia „kanadyjska”. Obecnie konstrukcja drewniana obejmuje lekki szkielet drewniany, drewniane elementy prefabrykowane i domy z bali.

 

W roku 2019 oddano do użytku 708 budynków zrealizowanych w konstrukcji drewnianej, w tym 641 szt. zrealizowali inwestorzy indywidualni, a tylko 67 pozostali inwestorzy, głównie deweloperzy. Liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych w tej technologii w ostatnich dwóch latach 2018 - 2019 jest wyraźnie większa. Wzrost liczby budynków realizowanych przez pozostałych inwestorów w latach 2018 -2019 może być efektem zmian w statystyce. Od 2018r. inwestorom indywidualnym przypisywane są wyłącznie domy realizowane na użytek własny inwestora, natomiast budowy domów z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem traktowane są jako działalność deweloperska i ujmowane razem z innymi mieszkaniami na sprzedaż i wynajem.

Budynki w technologii drewnianej to budynki jednorodzinne, najczęściej wolnostojące, ale zdarzają się również domy w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej. Potwierdza to niski wskaźnik liczby mieszkań przypadających na jeden budynek (patrz wykres poniżej).

W związku z tym liczba mieszkań niewiele odbiega od liczby budynków w konstrukcji drewnianej. W 2019r. oddano do użytku 730 mieszkań, co daje wskaźnik 1,03 mieszkania na budynek w konstrukcji drewnianej.

W stosunku do wszystkich mieszkań oddanych w Polsce do użytkowania w 2019r. mieszkania w budynkach o konstrukcji drewnianej stanowią zaledwie 0,4%, gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko mieszkania w budynkach jednorodzinnych udział ten wzrośnie do 0,8%.

 

 

Liczba budynków mieszkalnych w konstrukcji drewnianej w  Polsce

Liczba budynków mieszkalnych w konstrukcji drewnianej w  Polsce 2013 - 2019

 

Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych zrealizowanych w konstrukcji drewnianej w latach 2013 - 2019

Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych zrealizowanych w konstrukcji drewnianej w latach 2013 - 2019

 

Liczba mieszkań w budynku zrealizowanym w konstrukcji drewnianej [mieszkanie/budynek]

Liczba mieszkań w budynku o konstrukcji drewnianej

 

 

Gdzie buduje się domy drewniane?

 

Niemal 1/3 domów o konstrukcji drewnianej w 2019r. została oddana do użytkowania w województwie śląskim – 169 budynków. W następnej kolejności w województwie mazowieckim - 132 budynki. Te dwa województwa dominują pod względem ilości domów drewnianych budowanych w naszym kraju. W pozostałych województwach rocznie budowanych jest ok. 30 – 40 domów, a w kilku województwach nawet poniżej 10 domów. Najmniej takich domów wybudowano w ostatnich trzech latach w województwie lubuskim i świętokrzyskim.

 

Budynki mieszkalne w konstrukcji drewnianej oddane do użytku w województwach w latach 2017-2019

Budynki mieszkalne w konstrukcji drewnianej w województwach

 

Szybkość budowy domów o konstrukcji drewnianej

 

W powszechnej opinii zaletą domów drewnianych jest krótki czas budowy. Z danych statystycznych wynika, że przeciętny czas realizacji domu drewnianego w 2019r. wynosił ponad 37 miesięcy, to znacznie więcej (niemal dwukrotnie więcej) niż w przypadku budynków realizowanych chociażby w technologii tradycyjnej. Z zestawienia prezentowanego poniżej na wykresie widać dużą różnicę pomiędzy czasem budowy domu drewnianego w przypadku inwestorów indywidualnych budujących głównie dla siebie, a domami realizowanymi na sprzedaż przez pozostałych inwestorów, tu czas realizacji jest zdecydowanie krótszy. Różnica na korzyść konstrukcji drewnianej w stosunku do technologii tradycyjnej na budowach deweloperów wynosiła niecałe 2 miesiące w latach 2017 i 2018, a w roku 2019 ponad 6 miesięcy.

 

Przeciętny czas trwania budowy w miesiącach – domy w konstrukcji drewnianej

Czas trwania budowy w miesiącach domów drewnianych

 

Powierzchnia użytkowa domów o konstrukcji drewnianej

 

Domy drewniane mają zwykle mniejszą powierzchnię użytkową od tych realizowanych w technologii tradycyjnej, około 100 m kw. Widoczna jest duża rozbieżność w poszczególnych latach i w zależności od grupy inwestorów. Wynika to z niewielkiej liczby domów drewnianych budowanych w Polsce, jedna inwestycja może zmienić statystyki, co miało miejsce prawdopodobnie w 2017r. – pozostali inwestorzy oddali wówczas 5 niewielkich budynków z 20 mieszkaniami do użytkowania.

 

Średnia powierzchnia użytkowa domów zrealizowanych w konstrukcji drewnianej [m2]

Powierzchnia użytkowa domów w konstrukcji drewnianej

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?