Rynek

Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Sektor magazynowy to jeden z niewielu, który nie ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa. Od wielu lat obserwujemy stabilny rozwój branży, liczba oddawanych do użytkowania obiektów magazynowych utrzymuje się na wysokim poziomie, a ich średnia powierzchnia w ostatnich latach nawet wzrosła.

 

Według Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków magazynowych, zbiorników i silosów zalicza się:

  • zbiorniki na ciecze;
  • zbiorniki na gazy;
  • silosy na zboże, cement i inne towary sypkie;
  • chłodnie i budynki składowe specjalizowane;
  • powierzchnie magazynowe.

Klasa ta nie obejmuje:

  • budynków gospodarstw rolnych, w szczególności silosów i budynków magazynowych rolniczych przeznaczonych do przechowywania zbiorów;
  • wież ciśnień;
  • terminali ropy i ropopochodnych

 

Główny Urząd Statystyczny agreguje dane na temat powierzchni magazynowej różnych obiektów, od silosów na zboże, przez zbiorniki na gaz, chłodnie do wielkopowierzchniowych budynków magazynowych. Mamy informacje o łącznej liczbie oddanych do użytku obiektów tego typu, ich powierzchni użytkowej oraz kubaturze. Poniżej analizujemy dane o liczbie i powierzchni tych obiektów, dane o kubaturze są zbliżone do danych o powierzchni, jeśli chodzi o dynamikę i tendencje.

 

Rynek informuje o utrzymującym się zapotrzebowaniu na nowe powierzchnie magazynowe, mimo to dane za rok 2020 pokazują spadek liczby oddanych do użytkowania obiektów magazynowych o 4,6% w stosunku do roku poprzedniego, ich łączna powierzchnia też była mniejsza o 3,6% r/r. Może to być efekt problemów z terminowym oddaniem obiektów, na skutek ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, a nie celowego wstrzymania czy zaniechania budowy przez inwestorów.

Informacje o planowanych inwestycjach w powierzchnię magazynową na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę można znaleźć w odrębnym raporcie.

 

Roczna liczba oddawanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów w analizowanym okresie od 2005 do 2020 roku utrzymywała się na średnim poziomie 2600 obiektów, w tym od 12 do 16% stanowiły obiekty rozbudowywane.

Wyraźnie wzrosła średnia powierzchnia użytkowa obiektów magazynowych w ostatnich czterech latach z 1,1 tys. m.kw w latach 2014-2016 do ok. 1,7 m.kw w latach następnych, a obiekty magazynowe oddane w 2017 miały przeciętną powierzchnię powyżej 1,8 tys. m.kw.

 

Liczba budynków magazynowych, zbiorników i silosów nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

Liczba budynków magazynowych, zbiorników i silosów nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków magazynowych, zbiorników i silosów [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków magazynowych, zbiorników i silosów

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych do użytkowania

 

 

Nowe budynki magazynowe, zbiorniki i silosy oddane do użytkowania

 

Liczba nowych obiektów magazynowych utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 2,3 tys. szt. z największym odchyleniem na plus w roku 2007 (2800 obiektów magazynowych) i odchyleniem na minus w roku 2010 (1999 szt.). Od 2010r. widoczny wyraźny trend wzrostowy powierzchni użytkowej oddawanych obiektów, wynikający z rosnącej średniej powierzchni oddawanych obiektów.

 

Rejonem przodującym pod względem liczby oddawanych obiektów magazynowych jest Wielkopolska, gdzie rocznie w analizowanym okresie przybywało 353 obiekty. Na drugim miejscu jest Mazowsze z 294 obiektami magazynowymi oddawanymi rocznie. Ich średnia powierzchnia użytkowa jest większa od tych w Wielkopolsce, ale to nie w tych regionach buduje się największe obiekty magazynowe. Pod względem przeciętnej powierzchni obiektów magazynowych przoduje Dolny Śląsk (1636 m.kw.), o 500 m.kw. więcej niż w Wielkopolsce i o prawie 300 m.kw więcej niż na Mazowszu. Przeciętnie o 100 m.kw. mniejsze obiekty magazynowe niż w województwie dolnośląskim buduje się w województwie łódzkim i śląskim.

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych budynków magazynowych, zbiorników i silosów w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków magazynowych, zbiorników i silosów w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki magazynowe, zbiorniki i silosy w województwach – liczba budynków

Nowe budynki magazynowe, zbiorniki i silosy w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

 

Rozbudowane budynki magazynowe, zbiorniki i silosy oddane do użytkowania

 

Rocznie rozbudowuje się ok. 400 obiektów magazynowych, od 2016r. ich liczba i łączna powierzchnia użytkowa spada, chociaż średnia powierzchnia oddawanych obiektów w tych latach była wyższa niż w latach poprzednich nie wyrównało to jednak spadku ich liczby.

Podobnie jak przy nowych obiektach magazynowych, pod względem liczby oddawanych obiektów dominuje województwo wielkopolskie i mazowieckie, a największe pod względem powierzchni obiekty magazynowe rozbudowywane oddaje się w województwie dolnośląskim.

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych w latach 2005 - 2020

 Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba rozbudowanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów w województwach – średnia 2005-2020

 

Rozbudowane budynki magazynowych, zbiorników i silosów w województwach – liczba budynków

Rozbudowane budynki magazynowych, zbiorników i silosów w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków magazynowych, zbiorników i silosów oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?