Rynek

Budynki handlowo-usługowe oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Od wielu lat obserwujemy zmiany infrastruktury handlowo-usługowej, małe sklepy osiedlowe zastępowane są marketami, powstają nowe centra handlowe inne są rozbudowywane. Rocznie oddawanych jest do użytkowania ponad 3 tys. budynków handlowo-usługowych.

 

W Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków handlowo-usługowych zalicza się: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.

Sklepy w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie są klasyfikowane jako budynki handlowo-usługowe.

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie, powierzchni użytkowej i kubaturze oddanych do użytkowania budynków handlowo-usługowych. Poniżej na wykresach pokazano informacje bazujące na liczbie i powierzchni użytkowej oddanych budynków handlowo-usługowych. Analiza danych dotyczących kubatury pokazuje, że dynamika i tendencje są bardzo zbliżone do danych dot. powierzchni.

 

Liczba oddawanych w ostatnich latach budynków handlowo-usługowych spadła o ok. 1/3 w porównaniu do lat 2005 – 2009. Przeciętna powierzchnia użytkowa takich budynków utrzymuje się od wielu lat na zbliżonym poziomie ok. 700 m.kw. Jedynie budynki handlowo-usługowe oddawane w latach 2005 -2006 były mniejsze, a ich średnia powierzchnia wynosiła niecałe 500 m.kw.

W łącznej oddawanej liczbie budynków ok. 20% stanowiły budynki rozbudowywane, w ostatnich latach ich udział spadł do 18%. Przeciętnie taki rozbudowywany budynek zwiększał swoja powierzchnię o 300 – 400 m.kw.

 

Rok 2020 przyniósł spadek liczby oddanych do użytku budynków handlowo-usługowych o 6,5% r/r, a ich łączna powierzchnia użytkowa również była niższa o 5,4% w stosunku do roku poprzedniego. Czy to efekt pandemii koronawirusa? Ile inwestycji zostało wstrzymane, przesunięte w czasie czy ich oddanie do użytku uległo opóźnieniu trudno jednoznacznie stwierdzić na podstawie aktualnych danych statystycznych.

 

Informacje na temat pozwoleń na budowę nowych budynków handlowo-usługowych, czyli planowanych inwestycji w tym zakresie, można znaleźć w odrębnym raporcie.

 

Liczba budynków handlowo-usługowych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

Liczba budynków handlowo-usługowych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych

 

 

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

 

Nowe budynki handlowo-usługowe oddane do użytkowania

 

Najwięcej nowych budynków handlowo-usługowych w latach 2005 - 2020 oddawanych było w województwie mazowieckim – 409 rocznie, w następnej kolejności w województwie śląskim (377 budynków rocznie), w województwie wielkopolskim (364 budynki rocznie). Powyżej trzystu budynków handlowo-usługowych rocznie przybywało również w województwie małopolskim.

Najmniej buduje się takich obiektów w najmniejszym województwie opolskim (67 rocznie). Około 120 budynków rocznie oddawanych było do użytku w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim. W województwach z najwyższą średnia liczbą oddawanych do użytku budynków widać trend spadkowy, co świadczy o pewnym nasyceniu rynku. W innych widoczna jest tendencja odwrotna, w ostatnich latach oddawano więcej budynków handlowo-usługowych, dotyczy to m.in. województw: dolnośląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego.

 

Przeciętna powierzchnia nowych oddawanych w latach 2005 – 2020 budynków handlowo-usługowych w województwie dolnośląskim była najwyższa i wynosiła ponad 1 tys. m.kw. Na drugim miejscu pod tym względem jest województwo pomorskie z 821 m.kw średniej powierzchni. Najniższą powierzchnie użytkową miały obiekty tego typu w woj. lubuskim – 469 m.kw.

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków handlowo-usługowych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków handlowo-usługowych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych budynków handlowo-usługowych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków handlowo-usługowych w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki handlowo-usługowe w województwach – liczba budynków

Nowe budynki handlowo-usługowe w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków handlowo-usługowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków handlowo-usługowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

Rozbudowane budynki handlowo-usługowe oddane do użytkowania

 

Od roku 2015 spada liczba rozbudowywanych budynków handlowo-usługowych z ok. 1000 szt. do 567 w roku 2020. Najwięcej budynków tego typu rozbudowywano w województwie mazowieckim (14 rocznie), wielkopolskim (108 rocznie) i małopolskim (100 rocznie). Najmniej, tak jak i w przypadku nowych budynków, w województwie opolskim.

 

Powierzchnia użytkowa – średnia z lat 2005 -2020 – rozbudowywanych budynków w województwie wielkopolskim była najniższa (276 m.kw). W pozostałych województwach kształtowała się powyżej 300 m.kw., rzadziej powyżej 400 m.kw. z jednym wyjątkiem, w woj. dolnośląskim wynosiła 643 m.kw.

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków handlowo-usługowych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków handlowo-usługowych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba rozbudowanych budynków handlowo-usługowych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków handlowo-usługowych w województwach – średnia 2005-2020

 

Rozbudowane budynki handlowo-usługowe w województwach – liczba budynków

Rozbudowane budynki handlowo-usługowe w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków handlowo-usługowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków handlowo-usługowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?