Rynek

Budynki gospodarstw rolnych oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ile budynków gospodarstw rolnych zostało wybudowanych i oddanych do użytkowania w latach 2005 – 2020. Czy ich liczba rośnie, czy też spada. Jaka jest przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddawanych budynków gospodarstw rolnych i gdzie takich budynków powstaje najwięcej.

 

W Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków gospodarstw rolnych zalicza się: budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp.

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie, powierzchni użytkowej i kubaturze oddanych do użytkowania budynków gospodarstw rolnych. Poniżej na wykresach pokazano informacje bazujące na liczbie i powierzchni użytkowej oddanych budynków gospodarstw rolnych.

 

Na przestrzeni lat 2005 – 2020 w Polsce oddano do użytkowania ponad 100 tys. nowych budynków gospodarstw rolnych, a blisko 13 tys. zostało rozbudowanych. Najwięcej zrealizowano ich w roku 2007 – prawie 11 tys. budynków nowych i rozbudowanych łącznie, najmniej w 2005r. – 4,7 tys. szt. Od 2014r. liczba oddawanych budynków gospodarstw rolnych utrzymuje się na wyrównanym poziomie ok. 8 tys. szt. z lekką tendencją spadkową od 2016r. Jak pokazują dane statystyczne wśród zrealizowanych obiektów od 9 do 13% stanowiły budynki rozbudowywane.

Nowe budynki są zazwyczaj większe od tych rozbudowywanych, chociaż w poszczególnych latach zdarzały się sytuacje odwrotne.

 

Liczba budynków gospodarstw rolnych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

Liczba budynków gospodarstw rolnych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania

 

Nowe budynki gospodarstw rolnych oddane do użytkowania

 

Rocznie buduje się średnio 6,4 tys. budynków gospodarstw rolnych. W analizowanym okresie widoczny jest szybki wzrost liczby oddawanych budynków gospodarstw rolnych w latach 2005 – 2007, po czym nastąpił spadek ich liczby, a od 2014r. liczba oddawanych budynków ustabilizowała się na poziomie 6,5 – 7 tys. szt.

 

Widoczny jest trend wzrostowy przeciętnej powierzchni użytkowej nowo realizowanych budynków gospodarstw rolnych, te oddawane w 2006r. miały średnia powierzchnie 219 m.kw, a budynku oddane w 2020r. już 424 m.kw.

 

Pod względem liczby oddawanych budynków przoduje województwo wielkopolskie, w którym w latach 2005 – 2020 oddano prawie 15 tys. budynków gospodarstw rolnych, co oznacza, że średnio rocznie realizowano tam 935 takie budynki. W latach 2014 – 2019 było to nawet ponad 1,1 tys. szt. Przeciętna powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych w Wielkopolskie to blisko 500 m.kw. Nie jest to najlepszy wynik, większe budynki realizowane są w województwie lubuskim (518 m.kw), a największe w województwie mazowieckim – 524 m.kw. Mazowsze to drugi po Wielkopolsce region z największą liczbą oddawanych budynków gospodarstw rolnych.

Najmniej budynków rolnych powstaje na zachodzie Polski, w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, a także na Pomorzu oraz na Śląsku.

Najmniejsze gospodarstwa buduje się na południu Polski w woj. podkarpackim i małopolskim.

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia nowych budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków gospodarstw rolnych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków gospodarstw rolnych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych budynków gospodarstw rolnych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków gospodarstw rolnych w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki gospodarstw rolnych w województwach – liczba budynków

Nowe budynki gospodarstw rolnych w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków gospodarstw rolnych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków gospodarstw rolnych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

 

Rozbudowane budynki gospodarstw rolnych oddane do użytkowania

 

Średnio rocznie w analizowanym okresie rozbudowywanych było ok. 800 budynków gospodarstw rolnych, najwięcej na Mazowszu (159 szt. rocznie), w Wielkopolsce (140 szt.) i na Podlasiu (131 szt.).

Budynki rozbudowywane w województwie mazowieckim miały przeciętną powierzchnię użytkowa 356 m.kw, te z woj. wielkopolskiego były mniejsze – 296 m.kw, a w woj. podlaskim jeszcze mniejsze 229 m.kw.

Największą średnią powierzchnię użytkową miały budynki gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim – 436 m.kw.

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych w województwach – średnia 2005-2020

 

Rozbudowane budynki gospodarstw rolnych w województwach – liczba budynków

Rozbudowane budynki gospodarstw rolnych w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?