Rynek

Budynki biurowe oddane do użytkowania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Jak rozwija się rynek biurowy w Polsce. Czy inwestorzy budują nowe budynki biurowe, czy rozbudowują już istniejące. Jaka jest powierzchnia użytkowa nowo powstających budynków biurowych. W jakim regionie polski buduje się najwięcej budynków biurowych.

 

W Polskiej Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) do budynków biurowych zalicza się:

  • budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych;
  • budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów

Biura w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie są klasyfikowane jako budynki biurowe.

 

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o liczbie, powierzchni użytkowej i kubaturze oddanych do użytkowania budynków biurowych. Poniżej na wykresach pokazano informacje bazujące na liczbie i powierzchni użytkowej oddanych budynków biurowych. Analiza danych dotyczących kubatury pokazuje, że dynamika i tendencje są bardzo zbliżone do danych dot. powierzchni.

 

Rynek powierzchni biurowych rozwijał się w Polsce do tej pory dynamicznie. Można zauważyć, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, spadek liczby oddawanych do użytkowania budynków biurowych, ale średnia powierzchnia nowo oddawanych budynków biurowych systematycznie rosła, a w zawiązku z tym łączna powierzchnia biurowa również rosła z roku na rok. Czy pandemia koronawirusa powstrzyma tę tendencję, jak wpłynie na rynek powierzchni biurowych? Dane statystyczne pokażą to w przyszłym roku i latach następnych.

 

Analiza pokazuje spadek udziału w oddawanych do użytku budynków biurowych rozbudowywanych, ich średnia powierzchnia użytkowa również spada, w przeciwieństwie do nowych budynków biurowych, których średnia powierzchnia z roku na rok wzrasta.

Zarówno pod względem liczby jaki i powierzchni oddawanych do użytku budynków biurowych prym wiedzie Mazowsze, gdzie zdecydowana większość takich budynków realizowana jest w Warszawie. Na przestrzeni ostatnich lat widać też pewne nasycenie rynku Warszawskiego i większą aktywność inwestorów na innych rynkach, w innych województwach.

 

Liczba budynków biurowych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

Liczba budynków biurowych nowych i rozbudowanych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa budynków biurowych [m2/budynek]

Średnia powierzchnia użytkowa budynków biurowych

 

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków biurowych oddanych do użytkowania

Dynamika r/r liczby i powierzchni budynków biurowych oddanych do użytkowania

 

 

Nowe budynki biurowe oddane do użytkowania

 

Liczba i powierzchnia nowych budynków biurowych oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

Liczba i powierzchnia nowych budynków biurowych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa w m2 nowych budynków biurowych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa w m2 nowych budynków biurowych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba nowych budynków biurowych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba nowych budynków biurowych w województwach – średnia 2005-2020

 

Nowe budynki biurowe w województwach – liczba budynków

Nowe budynki biurowe w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa w m2 nowych budynków biurowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa w m2 nowych budynków biurowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

Rozbudowane budynki biurowe oddane do użytkowania

 

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków biurowych oddanych do użytkowania w latach 2005 - 2020

Liczba i powierzchnia rozbudowanych budynków biurowych oddanych do użytkowania

 

Średnia powierzchnia użytkowa w m2 rozbudowanych budynków biurowych oddanych w latach 2005 - 2020

Średnia powierzchnia użytkowa w m2 rozbudowanych budynków biurowych oddanych w latach 2005 - 2020

 

Liczba rozbudowanych budynków biurowych w województwach – średnia 2005-2020

Liczba rozbudowanych budynków biurowych w województwach – średnia 2005-2020

 

Rozbudowane budynki biurowe w województwach – liczba budynków

Rozbudowane budynki biurowe w województwach – liczba budynków

 

Średnia powierzchnia użytkowa w m2 rozbudowanych budynków biurowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

Średnia powierzchnia użytkowa w m2 rozbudowanych budynków biurowych oddanych w województwach w latach 2005 -2020

 

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?