Rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski. Pomimo dobrej koniunktury na budowlanym rynku mieszkaniowym w całym kraju, zawsze znajdą się województwa gdzie notowane są spadki, jak też wzrosty gdy statystyka krajowa pokazuje dekoniunkturę.

 

Zwłaszcza teraz, przy tak dużej niepewności na rynkach warto bardziej wnikliwie śledzić sytuację nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale również w poszczególnych województwach.

Pandemia koronawirusa, pomimo braku szczególnych restrykcji w stosunku do branży budowlanej, przyczyniła się jednak do osłabienia rynku. Najbardziej jest to widoczne w liczbie mieszkań, jaką inwestorzy rozpoczęli budować, ale spadła również liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę. Więcej informacji w raporcie jak wygląda sytuacja na ogólnopolskim rynku mieszkaniowym w 2020r.

 

 

Rozpoczęte budowy nowych mieszkań w województwach

 

Na poziomie ogólnopolskim w ciągu ośmiu miesięcy 2020r. inwestorzy rozpoczęli budowę 141,1 tys. mieszkań, to o 10% mniej niż w roku poprzednim.
Na poziomie województw po ośmiu miesiącach również przeważają spadki liczby rozpoczętych mieszkań. Największy spadek widoczny jest w województwie dolnośląskim – aż 30,9% r/r, w następnej kolejności spadki dotknęły województwo pomorskie ( - 19,9% r/r), województwo łódzkie (-13,6% r/r.) i województwo wielkopolskie (-13% r/r.). Tylko w czterech województwach widoczny jest wzrost. W województwie warmińsko-mazurskim wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w tym roku o + 23,1% r/r, w województwie podkarpackim o +10,5% r/r, w województwie kujawsko-pomorskim o +9,6% r/r oraz w województwie zachodniopomorskim o 3,6% r/r.

W województwie mazowieckim, które przoduje na rynku mieszkaniowym pod względem liczby mieszkań, rozpoczęto budowę 25 029 mieszkań, o 10,1% mniej niż przed rokiem, w liczbach bezwzględnych spadek wynosi 2,8 tys. mieszkań.

 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy i inwestorzy indywidualni w województwach

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w województwach

 

W większości województw, z wyjątkiem dolnośląskiego, początek roku pokazywał lepsze wyniki niż w roku poprzednim. Ta sytuacja zmieniła się w kwietniu.

Zakres spadków jest różny dla inwestorów indywidualnych i dla deweloperów. Większe spadki dotknęły inwestycje realizowane przez deweloperów. W ciągu ośmiu miesięcy rozpoczęli oni o 14,4% mniej budów mieszkań niż przed rokiem na rynku ogólnopolskim. W poszczególnych województwach sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Największy spadek widoczny jest w województwie dolnośląskim (-43,2% r/r) gdzie w bieżącym roku deweloperzy rozpoczęli budowę 6 941 mieszkań, a w ubiegłym roku w tym samym okresie 12 223 mieszkań.

Spadki powyżej średniej krajowej dotyczą jeszcze województw: pomorskiego (-26,5% r/r), łódzkiego (-23,6% r/r), opolskiego (-19,7% r/r), wielkopolskiego (-18,8% r/r), podlaskiego (-16,4% r/r), śląskiego (-15,9% r/r),.

W tej sytuacji może dziwić trochę wzrost liczby rozpoczętych budów mieszkań przez deweloperów w województwie warmińsko-mazurskim o 42,2% r/r, podkarpackim o 39,6% r/r, kujawsko-pomorskim o 27,8% r/r, zachodniopomorskim o 10,7% r/r oraz świętokrzyskim o 6,9% r/r.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli narastająco w bieżącym roku budowę 61 899 mieszkań, o 3,3% mniej niż przed rokiem. W większości województw spadła liczba rozpoczętych budów od 1,4% w województwie łódzkim do 6,9% w województwie świętokrzyskim. W czterech województwach uzyskano wyniki lepsze niż rok wcześniej tj. w woj. warmińsko-mazurskim (+6,7% r/r), opolskim (+2,1% r/r), dolnośląskim (+1,8% r/r) i lubelskim (+1,2% r/r).

 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli inwestorzy indywidualni w województwach

Liczba mieszkań indywidualnych, których budowę rozpoczęto w województwach

 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy w województwach

Liczba mieszkań deweloperskich, których budowę rozpoczęto w województwach

 

 

Mieszkania oddane od użytkowania w województwach

 

Na poziomie ogólnopolskim inwestorzy w bieżącym roku w ciągu ośmiu miesięcy oddali do użytkowania 135 804 mieszkań, o 5,5% więcej niż przed rokiem. Wyniki na poziomie poszczególnych województw kształtują się od wzrostów w 13 województwach (najwyższy wzrost w województwie śląskim +33,1% r/r.) do spadków w pozostałych województwach. Największy spadek zanotowano w województwie małopolskim (-16,6% r/r).

 

Mieszkania oddane do użytkowania przez deweloperów i inwestorów indywidualnych w województwach

Mieszkania oddane do użytkowania w województwach

 

Wzrosła liczba mieszkań oddanych przez inwestorów indywidualnych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego w statystyce ogólnokrajowej o 3,5% r/r. Na poziomie województw w większości z nich (12 województw) notowane są wzrosty. W województwie warmińsko-mazurskim wzrosła liczba oddanych mieszkań o 12,9% r/r, w województwie lubuskim o 10,9% r/r, a w zachodniopomorskim o 7,3% r/r.

Spadek dotyczy województwa łódzkiego (-5,3% r/r.), pomorskiego (-2,4% r/r.), świętokrzyskiego (-1,7% r/r) i małopolskiego (-0,7% r/r).

Deweloperzy po gorszych wynikach w kwietniu, w maju starali się odrobić straty, o czym świadczą wyniki ponad dwukrotnie wyższe dla tego miesiąca niż przed rokiem. Po ośmiu miesiącach tylko w trzech województwach wynik jest gorszy niż w roku ubiegłym - w woj. podkarpackim (-27,8% r/r), małopolskim (-23,8% r/r) i podlaskim (-14,3% r/r).

 

Mieszkania oddane do użytkowania w województwach przez inwestorów indywidualnych

Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania w województwach

 

Mieszkania oddane do użytkowania w województwach przez deweloperów

Mieszkania deweloperskie oddane do użytkowania w województwach

 

 

 

Pozwolenia na budowę nowych mieszkań w województwach

 

Spadła liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w br. o 4,6% r/r.
Na poziomie województw także i tu widoczne znaczące różnice, z przewagą tendencji spadkowej. W siedmiu województwach wzrosła liczba mieszkań z pozwoleniami na budowę (najbardziej w województwach: kujawsko-pomorskim + 31,8% r/r, lubuskim +17,2% r/r, podlaskim +14,0% r/r).

Największy spadek pozwoleń występuje w województwie opolskim (-18,3% r/r.), znaczący spadek występuje jeszcze w województwie dolnośląskim (-13,8% r/r), łódzkim (-15,0% r/r). Spadek w województwie mazowieckim to 9,3% r/r, co oznacza, że inwestorzy uzyskali w tym województwie pozwolenia na budowę 2852 mieszkań mniej niż rok wcześniej.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań uzyskane przez deweloperów i inwestorów indywidualnych w województwach

Pozwolenia na budowę mieszkań w województwach

 

Narastająco w 2020r. inwestorzy indywidualni uzyskali o 1,7% mniej pozwoleń na budowę mieszkań. Większy spadek ponad średnią krajową dotyczy województw: podkarpackiego (-8,7% r/r), pomorskiego (-5,0% r/r), małopolskiego (-4,6% r/r), kujawsko-pomorskiego (-3,8% r/r), wielkopolskiego (-2,7% r/r.) i mazowieckiego (-2,0% r/r). W siedmiu województwach wzrosła liczba mieszkań z uzyskanymi pozwoleniami na budowę, a najwięcej w województwie lubelskim (+5,5% r/r) i dolnośląskim (+3,5% r/r).

Spadek liczby mieszkań, na które uzyskali pozwolenia na budowę deweloperzy jest większy i wynosi dla całego kraju 5,7% r/r. Najwyższy spadek dotyczy woj. opolskiego (-35,0% r/r), łódzkiego (-24,9% r/r), lubelskiego (-21,9% r/r). Największy spadek w liczbach bezwzględnych występuje w woj. dolnośląskim (-2819 mieszkań), mazowieckim (-2667 mieszkań), łódzkim (-1469mieszkań) i pomorskim (-1379 mieszkań).

W siedmiu województwach liczba mieszkań z uzyskanymi pozwoleniami wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (najwięcej w kujawsko-pomorskie), a łączna nadwyżka dla tych województw to 5324 mieszkań.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w województwach

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w województwach

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem w województwach

Pozwolenia na budowę mieszkań deweloperskich w województwach

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane aktualizowane: miesięcznie

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?