Rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski. Pomimo wyjątkowo dobrej koniunktury na budowlanym rynku mieszkaniowym w naszym kraju, nie we wszystkich województwach sytuacja wyglądała równie dobrze, a rozbieżności pomiędzy województwami są znaczące.

 

Zwłaszcza teraz, przy tak dużej niepewności na rynkach warto bardziej wnikliwie śledzić sytuację nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale również w poszczególnych województwach.

Pandemia koronawirusa, pomimo braku szczególnych restrykcji w stosunku do branży budowlanej, przyczyniła się jednak do osłabienia rynku. Najbardziej jest to widoczne w liczbie mieszkań, jaką inwestorzy rozpoczęli budować, ale spadła również liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę. Więcej informacji w raporcie jak wygląda sytuacja na ogólnopolskim rynku mieszkaniowym w 2020r.

 

 

Rozpoczęte budowy nowych mieszkań w województwach

 

Na poziomie ogólnopolskim w ciągu pięciu miesięcy 2020r. inwestorzy rozpoczęli budowę 81 202 mieszkań, to o 15,8% mniej niż w roku poprzednim.
Na poziomie województw po pięciu miesiącach również przeważają spadki liczby rozpoczętych mieszkań. Największy spadek widoczny jest w województwie dolnośląskim – aż 39,6% r/r., w następnej kolejności spadki dotknęły województwo lubuskie ( - 22,2% r/r.), województwo śląskie (-21% r/r.) i województwo pomorskie (-20,5% r/r.). Ale w trzech województwach widoczne są wzrosty. W województwie kujawsko-pomorskim wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w tym roku o + 3,3% r/r. Mniejszy wzrost dotyczy województwa podkarpackiego (+1% r/r.), warmińsko-mazurskiego (+0,6% r/r.).

W województwie mazowieckim, które przoduje na rynku mieszkaniowym pod względem liczby mieszkań, rozpoczęto budowę 15 316 mieszkań, o 7,8% mniej niż przed rokiem.

 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w województwach

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w województwach

 

W większości województw, z wyjątkiem dolnośląskiego, początek roku pokazywał lepsze wyniki niż w roku poprzednim. Ta sytuacja zmieniła się w kwietniu.

Zakres spadków jest różny dla inwestorów indywidualnych i dla deweloperów. Większe spadki dotknęły inwestycje realizowane przez deweloperów. W ciągu pięciu miesięcy rozpoczęli oni o 21,1% mniej budów mieszkań niż przed rokiem na rynku ogólnopolskim. W poszczególnych województwach sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Największy spadek widoczny jest w województwie dolnośląskim (-51,8% r/r.) gdzie w bieżącym roku deweloperzy rozpoczęli budowę 4138 mieszkań, a w ubiegłym roku w tym samym okresie 8591 mieszkań.

Spadki powyżej średniej krajowej dotyczy jeszcze województw: łódzkiego (-29,9% r/r.), lubuskiego (-28,8% r/r.), wielkopolskiego (-28,0% r/r.), pomorskiego (-26,9% r/r.), śląskiego (-26,2% r/r.).

W tej sytuacji może dziwić trochę wzrost liczby rozpoczętych budów mieszkań w województwie kujawsko-pomorskim o 17,5% r/r., zachodniopomorskim – wzrost o 6,9% r/r., warmińsko-mazurskim – wzrost o 2,8% r/r. i podkarpackim (+ 1,1% r/r.).

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli narastająco w bieżącym roku budowę 35 420 mieszkań, o 7,6% mniej niż przed rokiem. W większości województw spadła liczba rozpoczętych budów od 3,4% w województwie pomorskim do 15% w województwie świętokrzyskim. W dwóch województwach uzyskano wyniki nieco lepsze niż rok wcześniej tj. w woj. warmińsko-mazurskim (+1% r/r.) i dolnośląskim (+0,5% r/r.).

 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli inwestorzy indywidualni w województwach

Liczba mieszkań indywidualnych, których budowę rozpoczęto w województwach

 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy w województwach

Liczba mieszkań deweloperskich, których budowę rozpoczęto w województwach

 

 

Mieszkania oddane od użytkowania w województwach

 

Na poziomie ogólnopolskim inwestorzy w bieżącym roku w ciągu pięciu miesięcy oddali do użytkowania 79 832 mieszkań, o 0,3% mniej niż przed rokiem. Wyniki na poziomie poszczególnych województw kształtują się od wzrostów w 11 województwach (najwyższy wzrost w województwie warmińsko-mazurskim +37,7% r/r.) do spadków w pozostałych województwach. Największy spadek zanotowano w województwie małopolskim (-21,8% r/r.).

 

Mieszkania oddane do użytkowania w województwach

Mieszkania oddane do użytkowania w województwach

 

Spadła liczba mieszkań oddanych przez inwestorów indywidualnych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego w większości województw. Największy spadek dotyczy województwa świętokrzyskiego (-15,6% r/r.), małopolskiego (-12,8% r/r.) i łódzkiego (-11,1% r/r.). W województwie podlaskim wzrosła liczba oddanych mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 6,7%. Niewielki wzrost zanotowano w woj. opolskim (+2% r/r.), a w trzech województwach udało się utrzymać wynik ubiegłoroczny (zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie).

Deweloperzy po gorszych wynikach w kwietniu, w maju starali się odrobić straty o czym świadczą wyniki ponad dwukrotnie wyższe dla bieżącego miesiąca niż przed rokiem. Dotyczy to województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.

Po pięciu miesiącach tylko w czterech województwach wynik jest gorszy niż w roku ubiegłym - w woj. małopolskim (-30,4% r/r.), lubelskim (-20,9% r/r.), mazowieckim (-10,3% r/r.) i podlaskim (-7,2% r/r.).

 

Mieszkania oddane do użytkowania w województwach przez inwestorów indywidualnych

Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania w województwach

 

Mieszkania oddane do użytkowania w województwach przez deweloperów

Mieszkania deweloperskie oddane do użytkowania w województwach

 

 

 

Pozwolenia na budowę nowych mieszkań w województwach

 

Spadła liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w br. o 10,7% r/r.
Na poziomie województw także i tu widoczne znaczące różnice, chociaż przeważa tendencja spadkowa. Tylko w dwóch województwach wzrosła liczba mieszkań z pozwoleniami na budowę (kujawsko-pomorskie + 40,2% r/r. i łódzkie +11,7% r/r.).

Największy spadek pozwoleń występuje w województwie podlaskim (26,7% r/r.), na podobnym poziomie jest jeszcze w województwie warmińsko-mazurskim (26,6% r/r.), opolskim (23,8% r/r.) i dolnośląskim (21,9% r/r.). Spadek w województwie mazowieckim to 13,4% r/r.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań w województwach

Pozwolenia na budowę mieszkań w województwach

 

Narastająco w 2020r. inwestorzy indywidualni uzyskali o 7,6% mniej pozwoleń na budowę mieszkań. Większy spadek ponad średnia krajową dotyczy województw: podkarpackiego (-17% r/r.), małopolskiego (-14,4% r/r.), świętokrzyskiego (-12,5% r/r.), mazowieckiego (-9,2% r/r.), kujawsko-pomorskiego (-8,5% r/r.), podlaskiego (-8,1% r/r.) i śląskiego (-8% r/r.). W dwóch województwach wzrosła liczba mieszkań z uzyskanymi pozwoleniami na budowę (lubelskie i opolskie) ale łączna nadwyżka ponad wynik ubiegłoroczny to 108 mieszkań.

Spadek liczby mieszkań, na które uzyskali pozwolenia na budowę deweloperzy jest większy i wynosi dla całego kraju 11,1% r/r. Najwyższy spadek dotyczy woj. warmińsko-mazurskiego (-42,8% r/r.), opolskiego (-39,9% r/r.), lubelskiego (-32,9% r/r.). Największy spadek w liczbach bezwzględnych występuje w woj. dolnośląskim (-2660 mieszkań), pomorskim (-1713 mieszkań) i mazowieckim (-1604 mieszkania).

W czterech województwach liczba mieszkań z uzyskanymi pozwoleniami wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (kujawsko-pomorskie, łódzkie, podkarpackie i świętokrzyskie), a łączna nadwyżka wynosi 3105 mieszkań.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w województwach

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w województwach

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem w województwach

Pozwolenia na budowę mieszkań deweloperskich w województwach

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?