Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: ZAPRAWY

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Typ produktu

zaprawa murarska
zaprawa tynkarska
tynk
podkład podłogowy

Rodzaj produktu

zaprawa murarska
zaprawa tynkarska
tynk
podkład podłogowy

Rodzaj spoiwa

Rodzaj podłoża

zaprawa murarska
zaprawa tynkarska
tynk
podkład podłogowy

Miejsce stosowania:

Warunki stosowania:

Kolor:

Faktura powierzchni licowej:

Maksymalna frakcja kruszywa [mm]

Klasa wytrzymałości

podkład podłogowy
zaprawa murarska

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dla wyrobów z gipsu po 7 dniach)

Kategoria zakresu wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

(dot. zapraw tynkarskich)

Zakres wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dot. zapraw tynkarskich)

Klasa wytrzymałości na zginanie

(dot. podkładów podłogowych)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]

Przyczepność do podłoża [N/mm2]

Klasa przyczepności

(dot.podkładów podłogowych)

Gęstość brutto w stanie suchym stwardniałej zaprawy [kg/m3]

Minimalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Kategoria odporności na zamrażanie/odmrażanie

Odporność na ścieranie Bohmego

(podkład podłogowy)

Odporność na ścieranie BCA

(podkład podłogowy)

Odporność na uderzenia

(podkład podłogowy)

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry,mat [W/m*K]

Absorpcja wody [kg/m2*min0,5]

Kategoria absorpcji wody

tynk
zaprawa tynkarska

Kategoria przenikania pary wodnej V

(dot. tynków organicznych)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej (µ)

Temperatura stosowania [oC]

Czas zachowania właściwości roboczych [min]

Czas obróbki / czas otwarty [min]

Początek czasu wiązania [min]

Liczba warstw

Minimalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Maksymalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Zużycie [kg/m2/mm]

Sposób nakładania

Czas wiązania

Czas wysychania

Czas pełnego utwardzenia

Ruch pieszy po upływie: [godz.]

Wykonywanie dalszych prac po:

Pełne użytkowanie po:

Masa palety [kg]

Czas przechowywania od daty produkcji [m-c]

176produktów

ALPOL AP 400 Posadzka podkładowa od 20 do 100 mm

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / do kształtowania spadków / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / warstwa dociskowa / cementowe
ALPOL AP 400 Posadzka podkładowa od 20 do 100 mm
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F4

ALPOL AP 420 Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ALPOL AP 420 Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F7

ALPOL AP 421 Posadzka samopoziomująca szybkowiążąca cienkowarstwowa od 1 do 10 mm

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ALPOL AP 421 Posadzka samopoziomująca szybkowiążąca cienkowarstwowa od 1 do 10 mm
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 35
 • Kod oznaczenia: CT-C35-F7

ALPOL AZ 135 Zaprawa wyrównawcza klasa M 20

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / wyrównawczy / do kształtowania spadków / naprawczy / warstwa dociskowa / cementowe
ALPOL AZ 135 Zaprawa wyrównawcza klasa M 20
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F6

ATLAS POSTAR 10 (10-100 mm) tradycyjna posadzka cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / do kształtowania spadków / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 10 (10-100 mm) tradycyjna posadzka cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 25
 • Kod oznaczenia: CT-C25-F5-A15

ATLAS POSTAR 100 (10-80 mm) samorozlewna posadzka cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / samorozlewny / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 100 (10-80 mm) samorozlewna posadzka cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 50
 • Kod oznaczenia: CT-C50-F7-A15

ATLAS POSTAR 20 (10-80 mm) szybkoschnący podkład cementowy

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 20 (10-80 mm) szybkoschnący podkład cementowy
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F4

ATLAS POSTAR 40 (10-80 mm) posadzka cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 40 (10-80 mm) posadzka cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 30
 • Kod oznaczenia: CT-C30-F6-A22

ATLAS POSTAR 80 (10-80 mm) szybkosprawna posadzka cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 80 (10-80 mm) szybkosprawna posadzka cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 40
 • Kod oznaczenia: CT-C40-F7-A12

ATLAS SMS 15 szybkosprawna samopoziomująca masa szpachlowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS SMS 15 szybkosprawna samopoziomująca masa szpachlowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 25
 • Kod oznaczenia: CT-C25-F7