Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: SPOIWA

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Oznaczenie znormalizowane

cement
gips
wapno

Rodzaj produktu

Rodzina cementów

Rodzaj cementu

Zawartość klinkieru cementu portlandzkiego

Główny składnik nieklinkierowy

Klasa wytrzymałości na ścinanie cementu

Klasa wytrzymałości wczesnej

Niskie ciepło hydratacji

Odporność na siarczany

Niska zawartość alkaliów

Rodzaj wapna

Zawartość CaO + MgO (dla wapna powietrznego)

Zawartość wapna czynnego Ca(OH)2

Wapno w postaci (dla wapna powietrznego)

Wytrzymałość na ściskanie (dla wapna hydraulicznego)

Reaktywność (dla wapna palonego)

Rozkład wielkości ziaren (dla wapna palonego)

Rodzaj gipsu

Wytrzymałość na ściskanie, wczesna po 7 dniach [N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]

Początek czasu wiązania [min]

133produkty

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej
Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N
 • o klasie wytrzymałości ≤ C 40/50
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 42,5 N
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 42,5 ≤ 62,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji
Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH
 • beton samozagęszczalny SCC, barwiony, o wysokiej odporności na agresję chemiczną
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 42,5 N-LH
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 42,5 ≤ 62,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji
Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH
 • o klasie wytrzymałości ≤ C 40/50
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 42,5 N-LH
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 42,5 ≤ 62,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji
Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH
 • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 40/50 i wyższych
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 42,5 N-LH
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 42,5 ≤ 62,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/B 42,5 L-LH/SR

cement / hutniczy / o niskiej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji, odporny na siarczany
Cement hutniczy CEM III/B 42,5 L-LH/SR
 • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 35/45
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/B 42,5 L-LH/SR
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 42,5 ≤ 62,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/B 42,5 L-LH/SR/NA

cement / hutniczy / o niskiej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji, odporny na siarczany, niskoalkaliczny
Cement hutniczy CEM III/B 42,5 L-LH/SR/NA
 • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 35/45
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/B 42,5 L-LH/SR/NA
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 42,5 ≤ 62,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement mostowo-lotniskowy "WARTA" niskoalkaliczny CEM I 52,5 N-HSR/NA

cement / portlandzki / o normalnej wytrzymałości wczesnej, odporny na siarczany, niskoalkaliczny
Cement mostowo-lotniskowy "WARTA" niskoalkaliczny CEM I 52,5 N-HSR/NA
 • beton: wodoszczelny i mrozoodporny o zwiększonej odporności na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych i korozyjne działanie środowiska, odporny na uszkodzenia w wyniku korozyjnego oddziaływania alkaliów, prefabrykaty betonowe i żelbetowe pracują
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM I 52,5 N-SR3/NA
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 52,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 20,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 45
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 3,5

Cement murarski MC 22,5 X

cement / murarski
Cement murarski MC 22,5 X
 • Oznaczenie znormalizowane: MC 22,5 X
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 22,5 ≤ 42,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 3,5

Cement portlandzki CEM I 52,5 R

cement / portlandzki / o wysokiej wytrzymałości wczesnej
Cement portlandzki CEM I 52,5 R
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM I 52,5 R
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 52,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 30,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 45
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement portlandzki CEM I 52,5 R-NA

cement / portlandzki / o wysokiej wytrzymałości wczesnej, niskoalkaliczny
Cement portlandzki CEM I 52,5 R-NA
 • beton: wysokowartościowy BWW, beton odporny na uszkodzenia w wyniku korozyjnego oddziaływania alkaliów, betonowanie w warunkach zimowych
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM I 52,5 R-NA
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 52,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 30,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 45
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0